Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väder & Klimat Väder Väder är vilken temperatur, vind, luftfuktighet det är på en plats under en kort tid. Klimat är hur vädret brukar vara i genomsnitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väder & Klimat Väder Väder är vilken temperatur, vind, luftfuktighet det är på en plats under en kort tid. Klimat är hur vädret brukar vara i genomsnitt."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5 Väder & Klimat Väder Väder är vilken temperatur, vind, luftfuktighet det är på en plats under en kort tid. Klimat är hur vädret brukar vara i genomsnitt under en lång period (30 år).

6 Vad ska vi arbeta med? LGR11: I Geografi ska du träna förmågan att: analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. ?

7 = Du ska träna på: Att forska och analysera hur jordens klimat fungerar och hur den påverkar landskap & människor. Geografiska begrepp om klimat. Att analysera och värdera hur människan påverkar klimatet. ANALYS = dela upp i mindre delar för att förstå, jämföra olika delar. VÄRDERA = uttrycka vad du tycker

8 HUR? Lärarledda genomgångar. Begreppslista Grupparbete om klimat- & vegetationszoner. Lärobok med instuderingsfrågor.

9 Vad ska du kunna göra? (För E) Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. - Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. - Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt - Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

10

11 Klimatzoner Tropiska zonen Subtropiska zonen Tempererade zonen Polarzonen Polarzonen

12

13

14

15

16 Vad skapar väder/klimat?

17 Solens strålning (ljus) lyser på jorden och värmer ytan En del av värmen från solen stannar kvar i atmosfären = naturlig växthuseffekt. Jorden värms olika mycket = det skapas skillnader i hur varma olika platser blir = vindar, nederbörd och havsströmmar bildas

18 Men solen strålar in i olika vinklar Zenit = solen står rakt på himlen / lyser rakt på markytan Solen lyser snett in på markytan

19 Detta beror på att jorden lutar. Är varför vi har olika årstider!

20 Solen värmer jorden olika mycket Bilden visar hur stark solinstrålning olika delar av världen får. Starkast sol vid ekvatorn mellan norra och södra vändkretsen för att solen lyser direkt mot jordytan= det blir varmast där.

21 Ekvatorn Södra vändkretsen Norra vändkretsen Kallare Varmt

22 Att jorden är olika varm skapar vindar NordpolenEkvatorn Högtryck Lågtryck Högtryck Lågtryck

23 Lågtryck & Högtryck Högtryck Kall, torr luft sjunker ned från atmosfären till markytan. Leder ofta till soligt väder Lågtryck Varm, fuktig luft stiger från markytan till atmosfären. Leder ofta till att regnväder

24

25 Årstidsvindar - Monsuner Är vindar som ändrar riktning med årstider. – Ex Sydostasien: På vintern blåser det från norr med torra vindar. På sommaren blåser det från syd och tar med fuktig havsluft = mycket regn!

26

27 Men hur påverkar vindarna klimatet? Vindar fördelar värme från ekvatorn ut mot polerna Utan vindar skulle det bli väldigt varmt vid ekvatorn men istid i norr och söder.

28 Havsströmmar Påverkas av vindar & vattentemperatur Fördelar värme + fukt från ekvatorn till polerna!

29 Golfströmmen

30 Skillnad på inlandsklimat och kustklimat Vatten är duktigt på att hålla kvar värme eller kyla. Det leder till att klimat ofta skiljer sig mellan kuster och inland = Kustklimat har små skillnader i temperatur mellan dag/natt eller årstider. = Inlandsklimat har stora skillnader i temperatur mellan dag/natt eller årstider.

31 Varför regnar det? När varm luft stiger innehåller den fukt. Ju högre luften stiger desto kallare blir den och ”orkar” inte hålla kvar fukten = droppar bildas.

32 Tre olika skäl till att det börjar regna Nederbörd vid bergskedjor Frontnederbörd Åsknederbörd (”fint- väder-regn”)

33 Geografilärobok Läs s.24-34. – Besvara fråga 3-9 + 10-12 + 17 + 22 på s.35 i din skrivbok. – Fördjupningsuppgift: fråga 13+15+18.


Ladda ner ppt "Väder & Klimat Väder Väder är vilken temperatur, vind, luftfuktighet det är på en plats under en kort tid. Klimat är hur vädret brukar vara i genomsnitt."

Liknande presentationer


Google-annonser