Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FORUM 2: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 2 med presentationer och övningar steg för steg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FORUM 2: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 2 med presentationer och övningar steg för steg."— Presentationens avskrift:

1 FORUM 2: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 2 med presentationer och övningar steg för steg. Övningarna är blåfärgade och allt övrigt orangefärgat. Varje större del av processen har ett helfärgat grått försättsblad med en titel. Dessa finns till för att guida er men kan tas bort innan ni använder PPT presentationen med deltagarna. Facilitatorn kan givetvis använda materialet som det är med några små justeringar för logotyper, datum, etc. Facilitatorn kan givetvis också justera upplägget. Om så är fallet får du gärna nämna att du justerat processen på eget bevåg. Vissa av PPT bilderna har extra stöd i presentations anteckningarna. Lycka till!

2 FORUM 2 Energismart genom upphandling inköpsprocessen dag månad, år

3 UPPSTART

4 CHECK-IN: Hur har ni det? Kort check-in ifrån alla Namn Organisation Roll Hur jag har det just nu…

5 SYFTET MED FORUMET Att påskynda arbetet, skapa bättre arbetssätt och samarbeta över organisationsgränser för att energieffektivisera genom upphandling inköpsprocessen Finna information, utbyta kunskap och utveckla nya lösningar tillsammans med andra kommuner – bygga relationer! Arbeta med en upphandling och ett strategiskt viktigt arbete i inköpsprocessen.

6 HELA FORUM-ÅRET Introduktion Identifiera nuläge Målbild Mellantid 1: avstämningar och utmaningar, undersök något du vill veta mer om med en partner, färdigställ målbilden Utmaningar & nya lösningar Verktyg & inspiration Strategier Mellantid 2: kunskapsutbyten mellan kommuner, förbered upphandling, organisations och strategiskt arbete. Undersöka & dela nya lärdomar Goda exempel Fira arbetet Efterarbete: Extern kunskapsspridning, slutrapportering, forumets framtida existens FORUM 1 Ex: 20 oktober, 2015 FORUM 2 10 december, 2015 FORUM 3 19 mars, 2014

7 FORUM 2: TRE STEG Ramar & introduktioner Identifierade & prioriterade utmaningar Nya lösningar på utmaningar 123

8 FORUM 1: AGENDA 09.00–09.20 09.20–09.40 09.40–12.00 12.o0–12.45 12.45–13.25 13.25–13.30 13.30–14.30 14.30–14.50 14.50–15.15 15.15-15.30 Morgonfika Ramar och introduktioner Identifierade och prioriterade utmaningar Lunch Nya lösningar: omvärldsanalys (och liten bensträckare) Nya lösningar: kort inspiration Nya lösningar: att möta utmaningar och behov Kaffe och vernissage Roadmap och förberedelse för Mellantiden Avslutning (30 minuter till godo)

9 LÄROKLIMAT: vill vi ändra något? 1.Fyll i här vad gruppen kommit fram till vid Forum 1 2.Exemplifiera vad det innebär 3.Fråga om det är något dom vill ändra eller lägga till

10 Kommun presentationer

11 Nyfikenhet! Repetera inte! 1.5 min presentation. 2.5 min för att identifiera behov och utmaningar i helgrupp 3.Gult och Rött kort visar tiden.

12 . Kommunpresentation Lägg in PPT bilder som kommunerna skickat

13 Utmaningar och behov 1.Gå igenom de klustrade utmaningarna/behoven 2.10 färgade klisterlappar/person för att prioritera 3.Du kan sätta alla de färgade klisterlapparna på ett behov eller du kan sprida ut dom på flera

14 LUNCH Efter lunchen omvärldsbevakning! 1 minuts presentation

15 Nya lösningar: Omvärldsbevakning

16 NYA LÖSNINGAR: omvärldsbevakning Har ni lärt er något nytt under lunchen? Steg 1: Individuella presentationer 1.Två grupper, en tvilling i var grupp 2.1 min presentation / person 3.Facilitatorn aviserar när det är nästa persons tur att presentera.

17 NYA LÖSNINGAR: omvärldsbevakning Steg 2: Omvärldskartan (25 min) 1.Omvärldskartan har en ”generell” kommun i mitten. Vad påverkar kommunens arbete med energiffektivisering i inköpsprocessen? 2.Fyll i pilarna med information och inspiration. Exempel på vad som kan vara i pilarna är (trender, verktyg, politiska beslut, etc) 3.I molnet: det som är osäkert som ni inte vet så mycket om.

18 NYA LÖSNINGAR: omvärldsbevakning Steg 2: Grupp presentationer (5+5 min) 1.Grupperna presenterar vad de kommit fram till för varandra. Undvik att repetera!

19 Nya lösningar: Verktyg

20 Presentation Verktyg.

21 Syfte Att övergripande visa några verktyg och metoder som kan hjälpa er i mellantiden.

22 ”BEHOV” Detta är basen. Kommer ni ihåg att undersöka transformativa lösningar? Varför behöver du produkten? Vad skulle ta bort behovet av produkten? Används den här produkten redan och kan den delas/lånas av någon? Om du köper den kan du dela den med andra? Är det möjligt att reparera, piffa upp eller förbättra något av det du redan har? Om det är en engångsprodukt finns det alternativ som kan användas igen och igen? Kan du reducera volymen/skalan på produkten Kan produkten bli levererad som en service? Kan transporterna effektiviseras? Kan en annan affärsmodell hos leverantören stödjas?

23 Exempel: prio-lista I vilka upphandlingar kan kommunen ha effekt? Var ska man samla expertis. Prioriteringar baserade på volym samt miljöpaspekter

24 Exempel: prio-lista

25 Exempel: Handlingsplan för prio-lista Bestäm vad som passare er kommun Ett exempel på hur man kan göra Miljöaspekterna hämtas med fördel ifrån ett miljöledningssystem

26 Exempel: Handlingsplan för priolista

27 Exempel: CO2 tabell och energiomvandling

28 Resurser och verktyg Före Dialog med marknaden, engagera små och medelstora företag, definiera behov, undersök livslängd på produkten, ta fram kriterier, skapa politiskt Under upphandling Förfrågningsunderlag, fastställ kriterier, resultatbaserade kriterier, engagera små och medelstora företag, LCC/total ägandekostnad Efter Övervaka kontraktet, resultatbaserade kriterier, samla kunskap

29 Sammanföra inom kommunerna Exempel Workshop för olika personer i kommunen som berör inköpsprocessen Gemensam handlingsplan

30 LCC Här hittar ni material för att arbeta med LCC: - Lägg in senaste länkar

31 Nya lösningar: Möta utmaningar och behov

32 NYA LÖSNINGAR: möta utmaningar/behov Steg 1: Välj behov (10 min) 1.Välj ett behov som du vill fördjupa dig i. (sprid ut kommundeltagarna över olika behov) 2.Skriv behovet på en postit-lapp 3.Placerar er vid ett bord

33 NYA LÖSNINGAR: möta utmaningar/behov Steg 2: Varför övning? (5 min) 1.Undersök vad som ligger bakom behovet: Varför är detta ett behov? 2.Använd frågan ”varför” för att få perspektiv på behovet.

34 NYA LÖSNINGAR: möta utmaningar/behov Steg 3: Nya lösningar (45 min) Det blir högt tempo nu! 1.”Behov” (postit färg), ”Nya lösningar” (postitfärg) och ”Hur man kan genomföra de nya lösningarna” (postitfärg) 2.Facilitatorn kommer att driva processen – Bjällran! – Rött kort! – Gult kort!

35 NYA LÖSNINGAR: möta utmaningar/behov Steg 4: Nya lösningar (45 min) (forts) OK! Då kör vi igång! 1.(1 min) Behov i centrum av mönstret. 2.(5 min) 30 lösningar på behovet 3.(4 min) Välj de 8 viktigaste och lägg runt behovet. 4.(2 min) Gör en kopior på lösningarna och skriv dit ordet ”Hur” 5.(30 min) Utveckla 8 nya lösningar på ”hur” man kan genomföra lösningen.

36 Kaffe och vernissage Undersök lösningarna vid borden under kaffe pausen. Ställ frågor och förklara för varandra hur ni tänkt. (20 min)

37 Nya lösningar: In i kommunernas Roadmap

38 Nya lösningar i vår Roadmap! Med inspiration ifrån vår utveckling av nya lösningar: 1.I kommungrupper – ta fram er ”Roadmap” (3 min) 2.Hur kan ni raffinera er roadmap? Vilka steg kan ni ta nästa mellantid? (7 min) 3.Tänk till: Vilka av de andra kommunerna kan ni ha nytta av att samarbeta, utveckla och/eller göra kunskapsutbyte med?(LCC, workshops, research, kravspecificationer, etc, etc) (5 min)

39 I MELLANTIDEN I nästa mellantid ska ni få stöd av en annan kommun. 1.Nätverka för att hitta en sammarbetspartner (5 min) 2.Är någon kommun utan (5 min) 3.I samarbetsgrupperna: Förklara era respektive Roadmaps för varandra. 4.Bestäm (minst) ett mötesdatum. 5.Instruktioner för mellantiden delas ut medan grupperna arbetar.

40 Instruktion till mellantiden

41 Instruktion Mellantid 2 Varje kommun ska i Mellantid 2 genomföra minst ett samarbete eller kunskapsutbyte med en annan kommun. Varje kommun ska arbeta med sina Roadmaps. Varje kommun ska skicka en kommunpresentation till facilitatorn tre veckor innan Forum 3. PPT bilderna som ni ska ha med finns nedan..

42 Rubrik Kommun och namn på deltagarna

43 En bild som representerar det vi gjort…

44 Detta har vi gjort Förklara kortfattat vad ni gjort Lägg in en bild till vänster.

45 Detta är resultatet Förklara kortfattat vad resultatet är Ange energibesparingar Kvantifiera det ni gjort. Vad kan inte kvantifieras men har värde? Lägg in en bild till vänster.

46 Avslutning

47 Avslutning Forum 2 Vänd dig till höger. Klappa din vän på axeln och säg: ”Bra jobbat!” 1.Alla samlas i en cirkel och står upp. 2.Fundera på något du tar med dig ifrån dagen/något du lärt dig. 3.Popcorn avslutning.

48 Tack för idag!

49 Energieffektivisering genom upphandling finansieras av xx organisation och xx organisation. För information kontakta: email, telefon email, telefon


Ladda ner ppt "FORUM 2: PPT material Instruktioner De efterföljande PPT bilderna kommer att guida gruppen igenom Forum 2 med presentationer och övningar steg för steg."

Liknande presentationer


Google-annonser