Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:
- Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå) - Processkarta (patientens väg) Ta fram en Värdekompass Identifiera för varje perspektiv faktorer som påverkar. Gör en Drivkraftsanalys för varje perspektiv, ta fram primära och sekundära drivkrafter. Finns mått och resultat idag? Identifiera och lista problemområden Ta fram förbättringsområden och handlingsplan. Finns de resurspersoner som behövs för fortsatt arbete?

2 Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov)

3 Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)

4 Processkarta (patientens väg)

5 Värdekompass för koloncancer
Funktionellt status/hälsostatus (vad är viktigt för patientens dagliga liv) Fysiskt Psykiskt Socialt Kliniskt status/ Vårdbehov (vad är viktigt för dig som profession) Provresultat Komplikationer/ avvikelser Patient/kundupplevda behov (vad är viktigt i vården för dig som patient) Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Bästa möjliga värde Resurser/Kostnader (vad kostar det, vilka resurser används, kompetensbehov) Direkta Indirekta

6 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Mål/ målområde Mått och mätetal Patient/kund-upplevda behov Mått och mätetal Mått och mätetal Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

7 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Mål/ målområde Mått och mätetal Kliniskt status/vårdbehov Mått och mätetal Mått och mätetal Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

8 Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?”
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Mål/ målområde Mått och mätetal Funktionellt status/hälsostatus Mått och mätetal Mått och mätetal Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

9 Primära drivkrafter (2-4) Sekundära drivkrafter
Drivkraftsanalys Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Mål/ målområde Mått och mätetal Resurser/ Kostnader Mått och mätetal Mått och mätetal Mått och mätetal © Richard Scoville & Catalyst Institute

10 Identifierade problemområden

11 Identifierat förbättrings-område
Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar


Ladda ner ppt "Hemuppgift Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande:"

Liknande presentationer


Google-annonser