Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)"— Presentationens avskrift:

1 Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå) - Processkarta (patientens väg) 2.Ta fram en Värdekompass Identifiera för varje perspektiv faktorer som påverkar. 3.Gör en Drivkraftsanalys för varje perspektiv, ta fram primära och sekundära drivkrafter. 4.Finns mått och resultat idag? 5.Identifiera och lista problemområden 6.Ta fram förbättringsområden och handlingsplan. 7.Finns de resurspersoner som behövs för fortsatt arbete?

2 Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov)

3 Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)

4 Processkarta (patientens väg)

5 Värdekompass för koloncancer Kliniskt status/ Vårdbehov (vad är viktigt för dig som profession) Provresultat Komplikationer/ avvikelser Funktionellt status/hälsostatus (vad är viktigt för patientens dagliga liv) Fysiskt Psykiskt Socialt Patient/kundupplevda behov (vad är viktigt i vården för dig som patient) Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Resurser/Kostnader (vad kostar det, vilka resurser används, kompetensbehov) Direkta Indirekta Bästa möjliga värde

6 Mål/ målområde Drivkraftsanalys Patient/kund- upplevda behov Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal AP DS

7 Mål/ målområde Drivkraftsanalys Kliniskt status/vårdbehov Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal AP DS

8 Mål/ målområde Drivkraftsanalys Funktionellt status/hälsostatus Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal AP DS

9 Mål/ målområde Drivkraftsanalys Resurser/ Kostnader Primära drivkrafter (2-4) ”Vad?” Sekundära drivkrafter ”Hur?” © Richard Scoville & Catalyst Institute Mått och mätetal AP DS

10 Identifierade problemområden

11 Identifierat förbättrings- område MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan och mätningar


Ladda ner ppt "Hemuppgift 1.Beskriv koloncancerprocessen utifrån följande: - Patienter (kön, ålder, antal, fördelning avseende specifika behov) - Kompetenser (medarbetare/professioner/kompetensnivå)"

Liknande presentationer


Google-annonser