Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011

2 Sidnummer 2 Plats – exempel att följa Tips I index och i schemat finns många ämnen utbyggda med Förenta staterna som exempel I Svenska WebDewey och Svenska ämnesord finns många ämnen utbyggda med Sverige Använd dem som mallar

3 Sidnummer 3 Plats exemplet Sverige Sverige under 900 i schemat Att lägga till land efter annat nummer (exemplet Sverige) Enligt T1 (09) och T2 (485) kan alltid göras, om det inte finns anvisning som säger något annat Två nollor istället för en. Det finns alltid anvisningar om när man ska göra detta 485 Från T2. Enligt anvisningar i schemat (beror på att landindelning ingår i själva numret) 85 Endast för målarkonst!

4 Sidnummer 4 Olika delar av Sverige Sverige – historia Tänk på att Götaland, Svealand och Norrland har egna nummer liksom orter i dessa delar Götaland Svealand 948.8Norrland

5 Sidnummer 5 Andra standardindelningar kan läggas till Andra indelningar från T1 kan läggas till enligt tilläggstabell under Sverige - historia – bildverk ( (enligt tilläggstabell under ) Vadstena – bildverk Indelningar för Sverige finns utförda i tabell 2 och kan sökas direkt i index T Vadstena T

6 Sidnummer 6 Sverige enligt standarindelning Standardindelning Träindustri Sverige Modedesign Sverige

7 Sidnummer 7 Landtillägg med två nollor Lärare Sverige 009 enligt anvisningar i schemat vid Teachers United States finns också som exempel i schemat Olycksförsäkring Sverige 009enligt anvisningar i schemat vid 368

8 Sidnummer 8 Sverige 485 Exempel där 485 Sverige läggs direkt till ett annat nummer Lutherska kyrkor Sverige Indelning efter världsdel, land, ort Postväsen Sverige Indelning efter land ingår i numret och man lägger därför bara till 485 för Sverige. Detta framgår tydligt i anvisningarna

9 Sidnummer 9 Målarkonst Målarkonst -- Sverige

10 Sidnummer 10 Tid T Historiska perioder Tillfogningsanmärkning vid T för indelningar med * 01 Korta prognoser 02 Statistik och illustrationer 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser 05 Seriella resurser 07 Museer, samlingar, utställningar, samlande av föremål Inga andra tillägg

11 Sidnummer 11 Prioritetsordning I prioritetsordningen i tabell 1 kommer plats alltid före tid - T1 091(indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter utomjordiska världar) - T1 ( indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet) Obs anmärkningen vid T Tillfoga till basnummer T1—09 notation T2--3-T2--9 från tabell 2, t.ex. ämnet i Nordamerika T1--097, i Brasilien T Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: - 09 Historisk eller geografisk aspekt Tillfoga till 09 de nummer som följer T1—09 i notation T T från tabell 1T2--3-T2--9

12 Sidnummer 12 Exempel Skogsbruk – Sverige – 1800-talet Kvinnor – Frankrike – Medeltiden Balett – Ryssland – 1800-talet

13 Sidnummer 13 Världshistoria 909 Världshistoria Har egen periodindelning som är utförd under Världshistoria – 1200-talet Världshistoria – 1200-talet – uppslagsverk I T

14 Sidnummer 14 Särskilda länders historia Särskilda periodindelningar för respektive land Sverige -- historia Sverige – historia – Sverige -- historia– Frankrike -- historia Frankrike -- historia – Perioden under huset Bourbon Frankrike – historia – Revolutionsperioden

15 Sidnummer 15 Litteratur Särskilda periodindelningar för respektive litteratur Svensk poesi – 1800-talet Svensk litteratur – historia – Gustavianska tiden, Engelsk poesi – 1800-talet Engelsk litteratur –

16 Sidnummer 16 Kyrkohistoria Kyrkohistoria har en egen periodtabell som återfinns under 270 och instruktion vid följt av instruktion vid Kyrkohistoria – Sverige – reformationen Sverige – kyrkohistoria finns i Svenska ämnesord

17 Sidnummer 17 Resehandböcker Tillfogningsanvisning 04 Guideböcker Periodindelning hämtas från respektive lands historiska indelning i minus Reseskildringar – Sverige – 1900-talet

18 Sidnummer 18 Etniska gruppers historia Judar – historia talet Tid från Judar – historia – Frankrike – 1700-talet Tillfogningsanmärkning vid Tid från Frankrike Judar – historia – Förenta staterna – talet utfört i schemat där 04 kommer från T1 – särskilda ämnen. men Judar – historia – Förenta staterna – New York – 1900-talet


Ladda ner ppt "Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser