Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011

2 Sidnummer 2 Plats – exempel att följa Tips I index och i schemat finns många ämnen utbyggda med Förenta staterna som exempel I Svenska WebDewey och Svenska ämnesord finns många ämnen utbyggda med Sverige Använd dem som mallar

3 Sidnummer 3 Plats exemplet Sverige 948.5 Sverige under 900 i schemat Att lägga till land efter annat nummer (exemplet Sverige) 09485 Enligt T1 (09) och T2 (485) kan alltid göras, om det inte finns anvisning som säger något annat 009485 Två nollor istället för en. Det finns alltid anvisningar om när man ska göra detta 485 Från T2. Enligt anvisningar i schemat (beror på att landindelning ingår i själva numret) 85 Endast för målarkonst!

4 Sidnummer 4 Olika delar av Sverige 948.5 Sverige – historia Tänk på att Götaland, Svealand och Norrland har egna nummer liksom orter i dessa delar 948.6 Götaland 948.7 Svealand 948.8Norrland

5 Sidnummer 5 Andra standardindelningar kan läggas till Andra indelningar från T1 kan läggas till enligt tilläggstabell under 930-990 948.500222 Sverige - historia – bildverk (948.5 + 002 (enligt tilläggstabell under 930-990) 948.684400222 Vadstena – bildverk Indelningar för Sverige finns utförda i tabell 2 och kan sökas direkt i index T2--486844 Vadstena T2--486844

6 Sidnummer 6 Sverige enligt standarindelning 09485 09485 Standardindelning 338.4767409485 Träindustri Sverige 746.9209485 Modedesign Sverige

7 Sidnummer 7 Landtillägg med två nollor 371.1009485 Lärare Sverige 009 enligt anvisningar i schemat vid 371.1 371.100973 Teachers United States finns också som exempel i schemat 368.5009485 Olycksförsäkring Sverige 009enligt anvisningar i schemat vid 368

8 Sidnummer 8 Sverige 485 Exempel där 485 Sverige läggs direkt till ett annat nummer 284.1485 Lutherska kyrkor Sverige 284.14-284.19 Indelning efter världsdel, land, ort 383.49485 Postväsen Sverige Indelning efter land ingår i numret och man lägger därför bara till 485 för Sverige. Detta framgår tydligt i anvisningarna

9 Sidnummer 9 Målarkonst 759.85 Målarkonst -- Sverige

10 Sidnummer 10 Tid T1 0901-0905 Historiska perioder Tillfogningsanmärkning vid T1 0901-0905 för indelningar med * 01 Korta prognoser 02 Statistik och illustrationer 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser 05 Seriella resurser 07 Museer, samlingar, utställningar, samlande av föremål Inga andra tillägg

11 Sidnummer 11 Prioritetsordning I prioritetsordningen i tabell 1 kommer plats alltid före tid - T1 091(indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter utomjordiska världar) - T1 (093-099 indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet) Obs anmärkningen vid T1-093-099 Tillfoga till basnummer T1—09 notation T2--3-T2--9 från tabell 2, t.ex. ämnet i Nordamerika T1--097, i Brasilien T1--0981. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: - 09 Historisk eller geografisk aspekt Tillfoga till 09 de nummer som följer T1—09 i notation T1--090-T1-- 099 från tabell 1T2--3-T2--9

12 Sidnummer 12 Exempel 634.90948509034 Skogsbruk – Sverige – 1800-talet 305.409440902 Kvinnor – Frankrike – Medeltiden 792.8094709034 Balett – Ryssland – 1800-talet

13 Sidnummer 13 Världshistoria 909 Världshistoria Har egen periodindelning som är utförd under 909 909.2 Världshistoria – 1200-talet 909.203 Världshistoria – 1200-talet – uppslagsverk I T1 09022 1200-1299

14 Sidnummer 14 Särskilda länders historia 930-999 Särskilda periodindelningar för respektive land 948.5 Sverige -- historia 948.503 Sverige – historia – 1523-1809 948.504Sverige -- historia– 1809-1905 944Frankrike -- historia 944.03Frankrike -- historia – Perioden under huset Bourbon 1589-1789 944.04Frankrike – historia – Revolutionsperioden 1798- 1804

15 Sidnummer 15 Litteratur Särskilda periodindelningar för respektive litteratur 839.716 Svensk poesi – 1800-talet 839.709005 Svensk litteratur – historia – Gustavianska tiden, 1780-1799 821.8 Engelsk poesi – 1800-talet 820.9006 Engelsk litteratur – 1745-1799

16 Sidnummer 16 Kyrkohistoria Kyrkohistoria har en egen periodtabell som återfinns under 270 och instruktion vid 270.1-270.8 följt av instruktion vid 274-279 274.8506 Kyrkohistoria – Sverige – reformationen Sverige – kyrkohistoria finns i Svenska ämnesord

17 Sidnummer 17 Resehandböcker 913-919 Tillfogningsanvisning 04 Guideböcker Periodindelning hämtas från respektive lands historiska indelning i 930-999 minus 0 914.85045 Reseskildringar – Sverige – 1900-talet

18 Sidnummer 18 Etniska gruppers historia 909.0492407 Judar – historia - 1700-talet Tid från 909 944.00492409034 Judar – historia – Frankrike – 1700-talet Tillfogningsanmärkning vid 930-990. Tid från Frankrike 973.0492409091 Judar – historia – Förenta staterna – 1900- talet 973.04 utfört i schemat där 04 kommer från T1 – särskilda ämnen. men 974.7100492409091 Judar – historia – Förenta staterna – New York – 1900-talet


Ladda ner ppt "Sidnummer1 Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser