Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tabell 1 Standardindelningar Introduktion. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tabell 1 Standardindelningar Introduktion. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med."— Presentationens avskrift:

1 Tabell 1 Standardindelningar Introduktion

2 Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med breda tillämpningsområden, t.ex. begrepp för form (lexikon, periodika) och innehållsmässig aspekt (forskning, historia). Tabell 1 används aldrig ensam ; kan vid behov användas med alla nummer i schemat

3 –01 Filosofi och teori –02 Diverse –03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser –04 Särskilda ämnen –05 Seriella resurser –06 Organisationer och ledning (management) –07 Utbildning, forskning, liknande ämnen –08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper –09 Historisk och geografisk aspekt, personer Tabell 1: Översikt över standardindelningar (2)

4 Standardindelningarna listas vanligtvis inte i schemat Undantag: •För att fylla ut tresiffriga nummer •För att ange förändrad eller utökad innebörd •För att ange att standardindelningar klassificeras någon annanstans •För att kunna hänvisa till relaterade anmärkningar •Andra standardindelningar behåller sin innebörd om de inte anvisas till annan plats Tabell 1: Översikt standardindelningar (3)

5 Tabell 1: Tillämpningsprinciper Principer för att tillfoga standardindelningar •Antal inledande nollor •Antal standardindelningar som kan tillfogas •Tabell 1:s prioritetsordning •Begränsning till ämnen som ungefärligen motsvarar hela klassen

6 Tabell 1: Antal inledande nollor Standardindelningar och 0 Standardindelningar börjar med en ensam nolla om det inte finns en anvisning som säger något annat Anvisningar ges alltid i schemat om mer än en nolla ska användas, t.ex Kvinnliga sammanslutningar och ordnar Standardindelningar

7 Slutnollor för huvudklasser och divisioner Slutnollor tas bort innan standardindelning läggs till •Huvudklasser: Två slutnollor tas bort innan standardindelning tillfogas Uppslagsverk i naturvetenskap: = = 503 •Avdelningar: Slutnollan tas bort innan standardindelning tillfogas Uppslagsverk i matematik: = = •Alla tresiffriga nummer byggda med en standardindelning finns utförda i schemat •Observera: Det finns många undantag. De finns alltid utförda i schemat.

8 Tabell 1: Antal standardindelningar som kan tillfogas Tillfoga inte mer än en standardindelning om det inte finns en anvisning som säger något annat Undantag: •Första standardindelningen har förändrad eller utökad betydelse (som – 04 särskilda ämnen alltid har) •Standardindelningar omplacerade till nummer utan nollor (vanligtvis vid geografisk aspekt t.ex. administration vid kriminalvårdsanstalter i Storbritannien (365.9 ordinarie nummer i schemat – därför kan man lägga till både land och T1–068)

9 Tabell 1: Prioritetsordning (1) Observera prioritetstabellen, om det inte finns en anvisning som säger något annat (nedan i förkortad version) Särskilda ämnen–04 Personer–092 Utbildning, forskning, relaterade ämnen–07 (utom –074, – 075) Ledarskap–068 Behandling av särskilda …länder, platser– Museer, samlingar, utställningar–074 Historisk eller geografisk behandling (utan underindelning) –09 Seriella publikationer–05

10 Prioritetsordningen sätts ur spel av: •Författarens intention •Tillämpningsregeln, t.ex. utbildning i ledning av sjukhus (inte ) –07 Utbildning ligger högre i prioritetsordningen än –068 Ledning men utbildning tillämpas på ledning. •Nollregeln, t.ex. ledning av fängelser i Storbritannien (inte ) –068 Ledning (management) högre i prioritetsordning än Geografisk aspekt, men omplacerat till Det numret innehåller därför minst antal nollor. Tabell 1: Prioritetsordning (2)

11 Tabell 1: Redundans Tillfoga inte standardindelning som är underförstådd, t.ex. –0285 Databehandling, datortillämpningar Tillfogas i allmänhet inte till nummer inom Datavetenskap – talet (21:a århundradet) Tillfoga inte om inte tidsperioden är en viktig del av ämnet

12 Begränsning till ungefärligen det hela Varning! Standardindelningar kan bara tillfogas ämnen som ungefärligen motsvarar hela numrets betydelse om inte en anvisning anger något annat Spindlar Spindlar - Kalifornien Svarta änkan (spindel) - Kalifornien

13 Tabell 1: Översikt över standardindelningar –01 Filosofi och teori –02 Diverse –03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser –04 Särskilda ämnen –05 Seriella resurser –06 Organisationer och ledning (management) –07 Utbildning, forskning, liknande ämnen –08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper –09 Historisk och geografisk aspekt, personer

14 Ämnen i standardindelning —01 med underindelningar —01 Filosofi och teori Metodik, skolor och riktningar System: modeller (simulering) Klassifikation Språk och kommunikation; förkortningar och symboler Vetenskapliga principer Principer gällande psykologi

15 Ämnen i standardindelning —02 med underindelningar —02 Diverse Statistik, statistiska diagram, standarder Illustrationer, modeller, miniatyrer Ämnet som yrke, sysselsättning, hobby Ämnet för personer inom särskilda yrken Förteckningar och adresskalendrar över personer och organisationer Patent och identifikationsmärken Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material Beräkningar av arbetskraft, tid, material; prisutveckling

16 —03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser —04 Särskilda ämnen Använd endast när den är angiven i schemat. Andra standardindelningar kan tillfogas —05 Seriella resurser Oavsett form eller frekvens Ämnen i standardindelning –03, —04, —05

17 —06 Organisationer och ledning (management) Internationella, nationella, statliga, regionala och lokala organisationer Ledning (management) Ledning och management inom finansiering och arbetsledning, och av anläggningar och personal Ledning inom produktion, materialadministration, distribution Ämnen i standardindelning –06 med underindelningar

18 —07 Utbildning, forskning, liknande ämnen Särskilda utbildningsnivåer Särskilda typer av forskning Museer, samlingar, utställningar Uppgifter och övningar Användning av apparater och utrustning i studier och undervisning Tävlingar, festivaler, priser, finansiellt stöd Ämnen i standardindelning –07 med underindelningar

19 —08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper Uppdelade efter kön, ålder, släktskap, social och ekonomisk status, civilstånd, sexuell läggning Personer med funktionshinder, sjukdomar; specialbegåvade personer Etniska och nationella grupper Ämnen i standardindelning –08 med underindelningar

20 —09 Historisk och geografisk aspekt, personer Historiska perioder Indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet; indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter, utomjordiska världar Enskilda personer, samlingsbiografier, andra varelser behandlade som individer 092 – biografi 0922 – samlingsbiografi – kan vidareindelas geografiskt men inte kronologiskt Ämnen i standardindelning –09 med underindelningar

21 Ämnen i standardindelning – •Historiska perioder •För ett särskilt ämnes historia hämtas tidsindelningen från tabell 1 •T.ex. Naturvetenskapens historia under 1600-talet Naturvetenskap talet från tabell 1

22 Standardtillämpning: Exempel 1 (1) Journal of climate LCSH: Climatology – Periodicals Indexingångar: Klimatologi551.6 PeriodikaT1–05

23 Journal of climate Klimatologi och väder Standardindelningar tillfogas ett eller båda ämnen i rubriken 05Seriella resurser (från tabell 1) Standardtillämpning: Exempel 1 (2)

24 Elevator maintenance manual LCSH: Elevators – Maintenance and repair Indexingångar: Hissar UnderhållT1—0288 ReparationerT1—0288 Standardtillämpning: Exempel 2 (1)

25 Elevator maintenance manual Hissar 0288Underhåll och reparationer (från tabell 1) Standardtillämpning: Exempel 2 (2)

26 Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 1 (1) A visual dictionary of archictecture LCSH: Architecture – Dictionaries Indexingångar: Arkitektur720 Lexikon – särskilda ämnenT1–03

27 A visual dictionary of architecture Arkitektur (slutnollan i 720 tas bort innan notation tillfogas) 03Lexikon, uppslagsverk, konkordanser (från tabell 1) Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 1 (2)

28 Philosophy of language 401 LCSH: Language and languages – Philosophy Indexingångar: Språk400 FilosofiT1–01 Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 2 (1)

29 Philosophy of language 401 4Language (slutnollor i 400 tas bort innan notation tillfogas) 01Philosophy and theory (från tabell 1) Huvudklass eller avdelningsnummer: Exempel 2 (2)

30 Flera nollor: Exempel 1 (1) Lives of laureates: Eighteen Nobel economists LCSH: Economists – Biography Indexingångar: Nationalekonomer Nationalekonomi330 SamlingsbiografiT1—0922

31 Lives of laureates: Eighteen Nobel economists Historisk och geografisk aspekt, personer gällande nationalekonomi som ett ämne (09)22Samlingsbiografi (från tabell tas bort eftersom det redan ingår i det byggda numret i schemat) Flera nollor: Exempel 1 (2)

32 Omplacerad standardindelning Exempel 2 (1) The lives of the painters 759 LCSH: Painters – Biography Indexingångar: Målare (bildkonstnär)759 Måleri – konst750 BiografiT1–092

33 The lives of the painters Målarkonst och målningar 750[.9]Historisk och geografisk aspekt, personer Använd ej; klassificera under Historisk och geografisk aspekt, personer (ingen vidareindelning ges för personer) Omplacerad standardindelning Exempel 2 (2)

34 Omplacerad standardindelning Exempel 3 (1) French masters : the UCLA art galleries, March 5-April 18, LCSH: Painting, French – Exhibitions Indexingångar: Målare (bildkonstnärer) – Frankrike759.4 Målarkonst750 FrankrikeT2–44 UtställningarT1–074 Los AngelesT2–79494

35 Omplacerad standardindelning Exempel 3 (2) French masters : the UCLA art galleries, March 5-April 18, (Målarkonst och målningar) Historisk och geografisk aspekt, personer 4Frankrike (från tabell 2, enligt instruktionen vid Diverse delar av Europa: tillfoga till basnummer 759 de nummer som följer T2-4 i notation från tabell 2) 074Utställningar (från tabell 1) 79494Los Angeles (från tabell 2, enligt instruktioner vid T1-074, ort där utställningen är)

36 Journal of the American Medical Association Medicin (slutnollan tas bort innan notation tillfogas) 06Föreningar (från tabell 1) Observera: —06 kommer före —05 i prioritetstabellen Mer än en standardindelning är möjlig: Exempel 1 (1)

37 Mer än en standardindelning är möjlig: Exempel 2 (1) World law school directory LCSH: Law schools – Directories Indexingångar: Juridik340 Högre utbildningT1–071 Juridiska fakulteter AdressförteckningarT1–025

38 Mer än en standardindelning är möjlig: Exempel 2 (2) World law school directory Juridik (slutnollan tas bort innan notation tillfogas) 0Extra nolla för standardindelningar enligt instruktionen vid Standardindelningar 0711Högre utbildning (från tabell 1) Observera: —07 [utom —074, —075] kommer före —025 i prioritetstabellen för tabell 1.

39 Motsvarar ungefärligen hela numret: Exempel 1 (1) •Jir ̌ í Trnka; 20 Jahre Puppenfilm •Index: Dockfilm •LCSH: Puppet films - Czechoslovakia •SAO: Dockfilm - Tjeckien

40 Motsvarar ungefärligen hela numret: Exempel 1 (2) •Jir ̌ í Trnka; 20 Jahre Puppenfilm Animerad film Omfattar tecknad film, datoranimerad film, dockfilm Dockfilm motsvarar inte ungefärligen hela klassen animerad film och därför tillfogas inga standardindelningar.

41 Personer: Exempel 1(1) Ernest Rutherford : Father of nuclear science LCSH: Nuclear physicists—New Zealand— Biography—Juvenile literature Rutherford, Ernest, —Juvenile literature Indexingångar: Kärnfysiker Kärnfysik539.7 Geografisk aspektT1—09 Nya ZeelandT2—93 BiografiT1—092

42 Personer: Exempel 1(2) Ernest Rutherford : Father of nuclear science Atomfysik och kärnfysik Standardindelningar tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken 092Personer (från tabell1)

43 Personer: Exempel 2 (1) Man o’ War : Best racehorse ever LCSH: Man o' War (Race horse)—Juvenile literature Race horses—United States—Biography—Juvenile literature Indexingångar: Kapplöpningshästar – sport798.4 Djur – biografiT1—0929

44 Personer: Exempel 2 (2) Man o’ War : Best racehorse ever Hästkapplöpning 0Extra nolla för standardindelningar enligt instruktionen vid Historisk och geografisk aspekt, personer 0929Personlig beskrivning av annat/andra än människor (från tabell 1)

45 Endast en standardindelning? •I prioritetsordningen i tabell 1 kommer plats alltid före tid - T1 091(indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter utomjordiska världar) - T1 ( indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet) Obs anmärkningen vid T Tillfoga till basnummer T1—09 notation T2--3-T2--9 från tabell 2, t.ex. ämnet i Nordamerika T1--097, i Brasilien T Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: - 09 Historisk eller geografisk aspekt Tillfoga till 09 de nummer som följer T1—09 i notation T T från tabell 1T2--3-T2--9

46 Exempel • Skogsbruk – Sverige – 1800-talet • Kvinnor – Frankrike – Medeltiden • Balett – Ryssland – 1800-talet

47 •Anmärkning vid T1-08 Tillfoga till varje indelning märkt med * enligt följande 01, 02, 021, 022, 03, 05, 07, 074, 075, 09 Många grupper kan vidareindelas med t.ex. 09 Women filmmakers in Mexico

48 Sammanfattning (1) Standardindelningar •Begrepp som form och innehållsmässig aspekt med breda tillämpningsområden. •Används aldrig ensamma men kan vid behov användas med alla nummer i schemat •Listas normalt inte i schemat •Inleds vanligtvis med en nolla (0), men anvisningar i schemat ges ibland om att istället använda 00 eller 000

49 Sammanfattning (2) Standardindelningar forts. •Endast en standardindelning kan tillfogas ett nummer om det inte finns en instruktion som säger något annat. Val av standardindelning påverkas av prioritetstabeller, författarens intention, nollregeln •Standardindelning tillfogas inte om informationen är överflödig •Standardindelning tillfogas bara om ämnet ungefärligen motsvarar hela numrets innehåll


Ladda ner ppt "Tabell 1 Standardindelningar Introduktion. Tabell 1: Översikt över standardindelningar (1) Användning Tabell 1 är en lista med standardindelningar med."

Liknande presentationer


Google-annonser