Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: 400-409 410-419 420-499 Kunna bygga nummer med 420-499 som använder: Tabell 4 Tabell 6

3 Sidnummer 3 Översikt 400 400-418Allmänna och övergripande verk om språk och språkvetenskap 401-409 Standardindelningar med en del språkspecifika utbyggnader 410-418 Språkvetenskap 419-499 Särskilda språk 419 Teckenspråk 420-480 Indoeuropeiska språk 490 Övriga språk

4 Sidnummer Språk på andra ställen i schemat - exempel Datalingvistik 006.35 men datalingvistik för särskilt språk: Språket + 0285635 från tabell 1 Språksociologi 306.44 Personnamn 929.4 Ortnamnsforskning 910.014 Ortnamn i ett särskilt område: 91 + plats från tabell 2 + 0014 4

5 Sidnummer Språk inom särskilda ämnen För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. juridiskt språk 340.014 34Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under 340 014 Språk och kommunikation (från tabell 1) 5

6 Sidnummer Lexikon inom särskilda ämnen Ämnet + 03 från tabell 1 Gäller även tvåspråkiga lexikon inom ett ämne Svenskt-engelskt juridiskt lexikon 340.03 34Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under 340 03 Lexikon från tabell 1 6

7 Sidnummer 7 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (1) NummerRubrik eller klassificera-här anmärkning 401.3 Universalspråk 401.4 Klassificera här lexikologi, tvärvetenskapliga verk om terminologi 401.41Diskursanalys 401.43Semantik 401.45Pragmatik 401.9 Språkpsykologi 401.93 Språkinlärning 404.2 Flerspråkighet 410.151 Matematiska principer

8 Sidnummer 8 400 Språk i motsats till 410 Språkvetenskap (2) Använd ejFör ämneKlassificera under 401.42Etymologi412 401.48Förkortningar och symboler411 409 Använd ej för språkhistoria som inte är geografiskt avgränsad 417.7 410.1 Använd ej för filosofi och teori gällande språk 401 410.2Diverse402 410.3-410.9Standardindelningar av språk403-409

9 Sidnummer 9 411-419 och tabell 4 411T4—1Skriftsystem 412T4—2Etymologi 413T4—3Lexikon 414T4—15Fonologi och fonetik 415T4—5Grammatik; syntax 417T4—7Dialektforskning och språkhistoria 418T4—8Standardspråk 419Teckenspråk

10 Sidnummer 10 Särskilda språk Det särskilda språket uttrycks alltid i numret De allra flesta nummer för språk finns färdiga i schemat Engelska420 Svenska439.7 Kinesiska495.1 Swahili496.392

11 Sidnummer 11 420-490, 810-890, tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Tyska och besläktade germanska språk 830 Tysk litteratur och litteraturer på besläktade språk T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska

12 Sidnummer Bygga nummer för särskilda språk För vissa språk, särskilt inom 490 Övriga språk, behöver man bygga nummer med hjälp av tabell 6. Exempel: Umbriska Indexingång: Umbriska T6—799 Anvisning under 479.4-479.9 om att tillfoga från tabell 6 12

13 Sidnummer Särskilt språk + särskild språklig aspekt Språket + tabell 4 De allra flesta språk kan byggas ut med särskild språklig aspekt från tabell 4 Visas på tre olika sätt Med * som leder till tillfogningsanvisning under 420-490 Med tillfogningsanvisning under det specifika språket Med anvisning om att tillfoga både från tabell 6 och 4 13

14 Sidnummer 14 Språk märkt med * - exempel 439.7*Svenska *Tillfoga till basnummer enligt anvisningar under 420-490420-490 420-490 Särskilda språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer för varje språk märkta med * enligt anvisningar i början av T4--0 t.ex. japansk grammatik 495.65. Basnumret är det nummer som anges för språket, om inte schemat hänvisar till ett annat nummerT4--0

15 Sidnummer 15 Tillfogningsanvisning vid språket 421-428 Indelningar av engelska Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 42 notation T4--1-T4--8 från tabell 4, t.ex. engelskans fonologi 421.5 Basnumret för engelska är 42

16 Sidnummer 16 Med anvisning om både tabell 6 och 4 496.391-496.399 Särskilda bantuspråk och familjer av bantuspråk Tillfoga till basnummer 496.39 de nummer som följer T6--9639 i notation T6--96391-T6--96399 från tabell 6, t.ex. ewondo 496.396, zulu 496.3986; tillfoga därefter till de nummer som angetts för varje språk nedan enligt anvisningar i inledningen till T4--0, t.ex. zulus grammatik 496.3986496.39496.396496.3986T4--0 T6—9355 Swahili Basnumret för swahili är 493.55

17 Sidnummer 17 Översikt tabell 4 T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

18 Sidnummer 18 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska42422423425 Svenska439.7439.72439.73439.75 Kinesiska495.1495.12495.13495.15 Swahili496.392496.3922496.3923496.3925

19 Sidnummer Val av nummer (1) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Bara standardspråk Beskrivning och analys av varianter av ett språk, t.ex. dialekter, klassificeras under T4—7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter T4—7 kan för många språk byggas ut geografiskt, utfört i schemat

20 Sidnummer Val av nummer (1) - exempel Ordbildning i svenskt slang 439.77 Svenska439.7 SlangT4—7 OrdbildningT4—592

21 Sidnummer Val av nummer (2) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Deskriptiv lingvistik, beskriver hur människor faktiskt talar och skriver T4—8 Standardspråk (preskriptiv lingvistik) Alla verk som har som syfte att lära ut korrekt språkbruk, hur man bör tala och skriva

22 Sidnummer Val av nummer (2) - exempel 1 Functions of passive and impersonal constructions : a case study from Swedish 439.75 Svenska439.7 Opersonliga konstruktionerT4--5

23 Sidnummer Val av nummer (2) – exempel 2 Respons : svenska för gymnasiet 439.78 Svenska439.7 SpråkbrukT4--8

24 Sidnummer Teckenspråk 419 + land från tabell 2 + 0 + tabell 4 Exempel: Verb i svenskt teckenspråk 419.485056 419Teckenspråk 485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under 419.4-419.9) 0Fasettindikator (enligt anvisning under 419.4-419.9) 56Verb (från tabell 4 enligt anvisning under 419.4-419.9

25 Sidnummer Vissa språk kan inte byggas ut Historiska varianter Exempel: Fornsvenska Språkgrupper Exempel: Nordiska språk Vissa ovanliga språk och språk med ståplats Exempel: Umbriska

26 Sidnummer Tabell 6 Språk Innehåller språk och språkfamiljer Används för att bygga nummer för vissa ovanliga språk Används för att lägga till ytterligare ett språk i ett nummer Används inom andra delar av schemat för att uttrycka att något gäller ett visst språk Används endast enligt anvisning

27 Sidnummer Ytterligare ett språk i ett nummer Engelska lånord i franskan 442.421 44Franska 24Språkliga element från särskilda främmande språk (från tabell 4, Lånord i index) 21Engelska (från tabell 6, enligt anvisning under T4--241-T4—249)

28 Sidnummer Inom andra delar av schemat Svenska bibelöversättningar 220.5397 220.5Bibelöversättningar 397Svenska (från tabell 6, enligt anvisning under 220.53-220.59)

29 Sidnummer 29 Lexikon (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian

30 Sidnummer 30 Lexikon (2) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 Indexingångar: Tvåspråkiga lexikonT4—32–T4—39 Lexikon413, T4—3 Engelska420, T6—21 Hawaiiska499.42, T6—9942

31 Sidnummer 31 Lexikon(3) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i 420-490, t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon 443.31

32 Sidnummer 32 Lexikon (4) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 499Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42Språk på Marquesasöarna (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4)

33 Sidnummer Sammanfattning Under 400-418 klassificeras allmänna och övergripande verk om språk Under 419-499 klassificeras särskilda språk Språklig aspekt uttrycks med tabell 4, som kan tillfogas till de flesta nummer för språk Tabell 6 används för att bygga nummer för vissa språk, och för att tillfoga språk till andra ämnen I DDK görs en skillnad mellan beskrivning och analys av standardspråket (1-5 i tabell 4), varianter av språket (7 i tabell 4) och preskriptiv lingvistik (8 i tabell 4), som lär ut hur ett språk bör talas och skrivas.


Ladda ner ppt "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser