Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion

2 Sidnummer Mål •Känna till den övergripande strukturen i 800 •Känna till hjälpmedel för att bygga nummer i 800 •Känna till när och hur tabell 3A, 3B och 3C ska användas •Kunna bygga korrekta 800-nummer med indelningar från tabell 3A, 3B och/eller 3C •Känna till platsen för folkdiktning under 398.2

3 Sidnummer 800 Litteratur: omfång Under 800: •Litterära texter •Verk om litteratur •Anonyma klassiker På andra ställen i schemat: •Folkdiktning klassificeras under 398.2 •Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

4 Sidnummer Översikt över 800 •801-807 Standardindelningar av litteratur •808 Retorik (808.001-808.7, övergripande verk under 808) •808.1-808.7 Stilistik i särskilda litteraturformer •808.8 Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer liksom kritik av fler än två litteraturer när en tillräcklig mängd litterär text ingår. Detta gör 808.8 till en av de största och viktigaste inom 800 •809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer

5 Sidnummer Översikt 810-890 •810-890 Litteratur på särskilda språk och språkfamiljer •810 Amerikansk litteratur på engelska •820-890 Följer mönstret i tabell 6 Språk (ungefär) •839.7 Basnummer för svensk litteratur

6 Sidnummer Fasetter •800 mest mångfasetterade av huvudklasserna •Viktigaste är språk, litteraturgenre eller litteraturform samt litterär period •Andra aspekter som bibliografisk form, litterära drag, teman samt personer •Generella citeringsordningen är språk, litteraturform, period och standardindelningar Bas Form Period Stand.ind

7 Sidnummer Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 •Läs anvisningarna i schemat för 800 och i början av tabell 3A och 3B •Granska de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A- C och 800 •Använd flödesschemat för tabell 3A och 3B

8 Sidnummer Tabell 3 •Få färdiga nummer för litteratur i schemat •Många nummer byggs med hjälp av tabell 3 •Notation från tabell 3 används endast efter anvisning i schemat eller tabellen •Används endast med basnummer med tillfogningsanvisningar eller asterisk som anger tillfogningsanvisning, t.ex. 839.7 *Swedish literature * Add to base number as instructed at beginning of Table 3.Table 3

9 Sidnummer Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Notera prioritetsordningen i tabellen under 1-8, –2 Dramatik kommer före –1 Poesi

10 Sidnummer Anvisningar under tabell 3A (1) •1. Se schemat 810–890 för att hitta basnumret för språket. Basnumret kan anges i en tillfogningsanvisning, i andra fall är det numret för litteraturen, t.ex. under 839.7 Svensk litteratur. Om det finns en särskild litteraturform, gå till steg 2; om inte, se anvisningarna under —8 i tabell 3A •2. Sök indelning för litteraturform i tabell 3A, t.ex. poesi —1. Tillfoga denna till basnumret, t.ex. poesi på svenska 839.71. Om litteraturformen förekommer som indelning av —8 Diverse skrifter, se anvisningar under —8 i tabell 3A, gå annars till steg 3 •3. Gå tillbaka till lämpligt nummer i schemat 810–890 för att se om det finns lämplig periodtabell. Om det finns, gå till steg 4; om inte, sätt en punkt mellan tredje och fjärde siffran i klassnumret, t.ex. kambodjansk poesi av en 1900- talsförfattare 895.9321

11 Sidnummer Anvisningar under tabell 3A (2) •4. Välj lämpligt periodnummer. Tillfoga detta nummer till det tidigare erhållna numret, sätt alltid en punkt efter tredje siffran. Klassnumret är komplett eftersom standardindelningar aldrig tillfogas enskilda författare (med undantag för William Shakespeare), t.ex. Spensers Faerie Queene 821.3 (821 engelsk poesi + 3 elisabetanska perioden)

12 Sidnummer Flödesschema för verk om eller av enskild författare

13 Sidnummer Verk om och av enskilda författare Basnummer för särskild litteratur (Om litteraturens namn inte finns uppräknad med en tillfogningsanvisning (eller en anmärkning eller asterisk som leder till en tillfogningsanvisning) kan det inte utökas utöver basnumret) Form (tabell 3A) Period (om det ges i schemat) Bas Form Period När verkets form och författarens period bestämts, är uppgiften klar

14 Sidnummer Enskilda författare exempel 1 The Da Vinci Code, av Dan Brown 813.54 81Basnummer för amerikansk litteratur (från 810.1 ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 810.1-818) 3Romaner och noveller (tabell 3A) 541945-1999 (Periodtabell under 810.1-818) Bas Form Period

15 Sidnummer Enskilda författare exempel 2 Camera, av Eva-Marie Liffner 839.738 839.7Basnummer för svensk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet genom asteriskanvisning vid basnumret: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen av tabell 3) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) 82000- (periodtabell under 839.7, svensk litteratur) Bas Form Period

16 Sidnummer Enskilda författare exempel 3 Casa de los espíritus, av Isabel Allende 863.64 86 Basnummer för spansk litteratur (från 860- ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 860.1-868) 3Romaner och noveller (tabell 3A) 641945-1999 (periodtabell under 860.1-868, spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar Bas Form Period

17 Sidnummer Enskilda författare exempel 4 Spring essence : the poetry of Ho Xuân Hu’o’ng 895.92211 895.9Viet-Muong…litteraturer 22Vietnamesiska (från 9522 i tabell 6) 1Poesi (tabell 3A) 1Tidiga perioden till 1799 (periodtabell för vietnamesisk litteratur under 895.92-.97) Bas Form Period

18 Sidnummer Enskilda författare exempel 5 Obabakoak, av Bernardo Axtaga 899.923 899 Litteraturer från…Övriga språk 92 Baskiska (från 9992 i tabell 6) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur Bas Form

19 Sidnummer Översättningar Översättningar klassificeras under samma nummer som originalverket: Da Vinci şifresi(turkiska)813.54 Camera(engelska)839.738 House of the spirits (engelska)863.64 Spring essence (engelska)895.92211 Obabakoak(engelska)899.923

20 Sidnummer Verk om ett verk Verk om ett verk klassificeras under samma nummer som själva verket: Ett verk om Röda rummet 839.736 Ett verk om Gösta Berlings saga 839.7372

21 Sidnummer Biografier och övergripande verk: litteraturform Den form som författaren vanligtvis förknippas med, t.ex. Isabel Allende 863.64 Om författaren inte är förknippad med en form: Notation 8 Diverse skrifter plus litterär period plus notation 09 från tabellen under –81-89 i tabell 3A Märk att enskilda verk klassificeras med lämplig litteraturform

22 Sidnummer Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form Life of Kingsley Amis 828.91409 82 Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under 820.1-828) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) 914 1945-1999 (periodtabell under 820.1-828) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under -81-89 i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi (821.914), och hans romaner med Romaner och noveller (823.914) Bas Form Period Typ av form

23 Sidnummer Verk av och om fler än en författare Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809

24 Sidnummer Tabell 3B (1) —01-07Standardindelningar —08Samlingar av litterära texter i fler än en form —09Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form —1-8Särskilda former

25 Sidnummer Tabell 3B (2) —1 Poesi —2 Dramatik —3 Romaner och noveller —4 Essäer —5 Tal —6 Brev —7 Humor och satir —8 Diverse skrifter Notera prioritetstabellen under —1-8, —2 Dramatik kommer före —1 Poesi och —7 Humor och satir kommer efter —8 Diverse skrifter

26 Sidnummer Fler än en form Basnummer för särskild litteratur Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Notera ”Hist och kritik” ovan och framåt = Historia och kritik Bas –08 Samling –09Hist & krit

27 Sidnummer Nummerbyggande med hjälp av bas + –08 The major texts of French literature 840.8 84 Basnummer för fransk litteratur (från 840, ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under 840.1-848) 08 Samlingar (tabell 3B) Bas –08 Samling –09Hist & krit

28 Sidnummer Nummerbyggande med bas + –09 Historia de la literatura portuguesa 869.09 869 Basnummer för portugisisk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet enligt asteriskanvisning under basnummer: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen till tabell 3”) 09 Historia (tabell 3B) –08 Samling –09Hist & krit Bas

29 Sidnummer Period (historia) exempel History of 20th century Russian literature 891.709004 891.7 Basnummer för rysk litteratur 09 Historia (tabell 3B) 00 Fasettindikator (från –09001-09009 i tabell 3B) 4 1917-1991 (Periodtabell under 891.701-891.78) Bas –08 Samling –09Hist & krit Period

30 Sidnummer Form och period Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B) Period (finns i schemat) Indelningar 08 och 09 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Notera nollregeln som leder till –11-19 Poesi från särskilda perioder, etc i tabell 3B Bas Form Period –08 Samling –09Hist & krit

31 Sidnummer Exempel på form och period A companion to modern British and Irish drama, 1880-2005 822.9109 82 Basnummer för engelsk litteratur 2 Dramatik 91 1900-talet (periodtabell under 820.1-828) 0 Fasettindikator (från –21-29 i tabell 3B) 9 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Bas Form Period –08 Saml. –09 Hist & kritik

32 Sidnummer Tabell 3B Citeringsordning: summering 840.8 869.09 891.709004 822.9109 (fasettindikator) Bas –08 Saml –09Hist & krit Bas –08 Saml. –09Hist & kritik Bas –08 Saml –09 Hist& kritik Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & krit

33 Sidnummer Tabell 3C Notation som kan tillfogas efter anvisning i tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809 Resurs för tabell 3C: Mappningstabell: DDK 000-990 till tabell 3C-3 Konst och litteratur som behandlar särskilda tema och ämnen

34 Sidnummer Tabell 3C –001-009 Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

35 Sidnummer Tabell 3C Prioritets/citeringsordning: tema, drag, egenskaper, personer Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

36 Sidnummer Tabell 3C Prioritets/citeringsordning: litterära perioder Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B •Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist •Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild slags form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen •Om verket är begränsat till en särskild slags form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

37 Sidnummer Fler än en form: särskilt tema, drag, egenskap, slags personer, period Basnummer för särskild litteratur Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Tema/egenskap/drag/person (tabell 3C) Period Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk./pers. Period

38 Sidnummer Exempel: period (samling) Samling av isländsk 1800-talspoesi och berättelser 839.6908003 839.69 Basnummer för isländsk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -080001-08099 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -01-09 i tabell 3C) 3 1835-1899 (periodtabell under 839.6901-839.698) Bas Period –08 Samling –09Hist & krit

39 Sidnummer Exempel: personer ur särskilda etniska och nationella grupper Jewish writing in Sweden : an anthology 839.70808924 839.7 Basnummer för svensk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från -080001-08099 i tabell 3B) 8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper (tabell 3C) 924 Judar (tabell 5) Bas –08 Samling –09Hist & krit Tema/drag Egenskap/pers

40 Sidnummer Exempel: tema Drömmar i spansk-amerikansk litteratur 860.9353 86 Basnummer för spansk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 353 Mänskliga egenskaper och aktiviteter Lägg märke till att drömmar har ståplats i notation 353 i tabell 3C Och att numret inte är 860.998 Spansk litteratur av latinamerikanska författare pga prioritetsordningen i tabell 3C Bas –09 Hist & kritik Tema/drag Egenskap./pers.

41 Sidnummer Exempel: tema och period Politiska teman i 1900-talets italienska litteratur 850.935810904 85 Basnummer för italiensk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 3581 Politiska och militära teman (tabell 3C) 0904 1900-talet, 1900-1999 (tabell 1) Lägg märke till att nollregeln leder till notation 091-099 i tabell 3B Och att standardindelning tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken för notation 3581 i tabell 3C Tema/drag Egenskap./pers. Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Period

42 Sidnummer Form, period, tema, drag, egenskap, personer Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B) Period (enligt schemat) Indelningarna 8 och 9 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

43 Sidnummer Exempel: form, period, tema La musique : avec la collaboration de 268 poètes 841.910803578 84 Basnummer för fransk litteratur 1 Poesi (tabell 3B) 91 1900-1999 (periodtabell under 840.1-848) 0 Fasettindikator (från –11-19 i tabell 3B) 8 Samlingar (från tabell under –1-8 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från 801-809 i tabell under –1-8 i tabell 3B) 3578 Musik (tabell 3C) Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

44 Sidnummer Slags form, tema, drag, egenskap, personer, period Basnummer för särskild litteratur Typ av form (tabell 3B) •10+ Poesi (särskild slag, t.ex. episk poesi) •20+ Dramatik (särskilda medier, omfång, slag, t.ex. tragedi) •30+ Romaner och noveller (särskilt omfång och slag, t.ex. noveller) Indelningarna 08 och 09 (från –102-107 i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Period Notera att klassificera på annan platsanvisning under –11-19 etc, i tabell 3B åsidosätter nollregeln. Tema/drag Egensk/pers Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Period

45 Sidnummer Exempel: typ av form och period Nya tyska science fictionberättelser : en antologi 833.0876208092 83 Basnummer för tysk litteratur 308762 Science fiction (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från –01-09 i tabell 3C) 92 1990- (från periodtabell under 830.1-838) Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Period

46 Sidnummer Exempel: typ av form, tema, period Resor i franska noveller från 1900-talet : kritik 843.0109320904 84 Basnummer för fransk litteratur 301 Noveller (tabell 3B) 09 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 32 Resor (tabell 3C) 0904 1900-talet (tabell 1) Bas Typ av form –08 Saml. –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period

47 Sidnummer Exempel: typ av form, personer, period Samlingar av 1800-talsnoveller på engelska av kvinnor 823.0108928709034 82 Basnummer 301 Noveller (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under –102-107 i tabell 3B) 9287 [Litteratur för och av] kvinnor (tabell 3C) 09034 1800-talet (tabell 1) Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Period Tema/drag Egensk/pers

48 Sidnummer Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (1) 839.6908003 839.70808924 869.099811 860.9353 (fasettindikator) Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Period Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers

49 Sidnummer Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (2) 850.935810904 841.910803578 833.0876208092 Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Period

50 Sidnummer Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (3) 843.0109320904 823.0108928709034 Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period

51 Sidnummer Fler än två litteraturer: 808.8 och 809 En fasett: 808.8 eller 809+ form, period eller tema/drag/egenskap/personer Två fasetter: 808.8 eller 809+ form + period form + tema/drag/egenskap/personer tema/drag/egenskap/personer + period

52 Sidnummer Exempel: form eller period Best poems from around the world 808.81 808.81 Samlingar av poesi 1900-tals litteratur: historia och kritik 809.04 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 0 Fasettindikator för särskilda perioder (från 809.01-.05) 4 1900-talet (från –0904 i tabell 1) 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Form 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Period

53 Sidnummer Exempel: tema Vänskap : en litteratursamling 808.80353 808.8 Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer 0 Fasettindikator (från 808.801-.803) 353 Mänskliga egenskaper och aktiviteter 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

54 Sidnummer Exempel: egenskaper Modernisms : A literary guide 809.9112 809.9Litteratur med särskilda drag 112Modernism (tabell 3C) LCSH: Modernism (Litteratur) SAO: 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

55 Sidnummer Exempel: form och period Nine plays of the modern theater 808.8204 808.82 Samlingar av dramatik 0 Fasettindikator (från tabell under 808.81-808.88) 4 1900-talet (från notation 0904 under tabell 1) 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Form Period

56 Sidnummer Exempel: form och tema History of nature poetry 809.1936 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 19 Poesi med särskilda drag (från 808.819) 36 Naturliga och fysiska fenomen (tabell 3C) 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Form Tema/drag Egensk/pers

57 Sidnummer Exempel: tema, geografisk aspekt, period Politiska teman i europeisk 1900-talslitteratur 809.9335810940904 809.933 Litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen 581Politiska och militära teman 09Historisk och geografisk aspekt, personer 4Europa (tabell 2) 09041900-tal, 1900-1999 (tabell 1) 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Period Område

58 Sidnummer 808.001-808.7 Retorik •808.001-808.7 Retorik Effektiv språkanvändning Klassificera här skrivande •808.1-808-7 Stilistik i särskilda litteraturformer Klassificera här estetik, mottagande, karaktär och art, skrivande, teori gällande särskilda litteraturformer; teknik, teori, särskilda litteraturformers litteraturhistoria Notera att övergripande verk under 808

59 Sidnummer 808.001-808.7 Retorik exempel (1) Patterns for college writings : A rhetorical reader and guide 808.0427 808.0427 Retorikstudier genom kritisk läsning Klassificera här läseböcker som används för studiet av skrivande LCSH: College readers English language—Rhetoric—Problems, exercises, etc 808 Retorik och samlingar 809 Hist & kritik

60 Sidnummer 808.001-808.7 Retorik exempel (2) The art & craft of the short story808.31 808.3Stilistik för romaner och noveller 1Noveller (från –301 i tabell 3B) LCSH: Short story – Authorship 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Typ av form

61 Sidnummer 398.2 Folkdiktning Folklore som litteratur Klassificera här sagor, litterärt mottagande och kritik av folkdiktning; tvärvetenskapliga verk om mytologi 398.024Folkdiktning efter språk 398.208 History and description with respect to kinds of persons 398.209Historical, geographic, persons treatment 398.21-398.27Sagor och berättelser om ett särskilt ämne

62 Sidnummer Lathund •Barnlitteratur en samling 808.899282 (allmän samling, flera litteraturer) •Barnlitteratur historia 809.89282 (allmän historia, flera litteraturer) •Svensk barnlitteratur en samling 839.70809282 •(från tabell 3B barnböcker särskilda litteraturer samlingar – 0809282) •Svensk barnlitteratur historia 839.7099282 •(från tabell 3B barnböcker särskilda litteraturer historia – 099282)

63 Sidnummer Sammanfattning (1) •Strukturen i 800 801-807 Standardindelningar 808 Retorik (808.001-808.7) + Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer (808.8) 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 810-890 Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer

64 Sidnummer Sammanfattning (2) •Strukturen i tabell 3 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3B. Indelningar för verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar under tabell 3B, 700.4, 791.4, 808-809

65 Sidnummer Sammanfattning (3) •Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Litteratur Läs instruktionerna i schemat för 800 och i inledningen av tabell 3A och 3B Läs de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 Rådfråga flödesschemat för tabell 3A och 3B Rådfråga konverteringstabellen DDK 000-990 till tabell 3C–3 Konstarter och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen


Ladda ner ppt "Sidnummer 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser