Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

800 Litteratur och tabell 3 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 800 Litteratur och tabell 3 Introduktion

2 Mål Känna till den övergripande strukturen i 800
Känna till hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Känna till när och hur tabell 3A, 3B och 3C ska användas Kunna bygga korrekta 800-nummer med indelningar från tabell 3A, 3B och/eller 3C Känna till platsen för folkdiktning under 398.2

3 800 Litteratur: omfång Under 800: Litterära texter Verk om litteratur
Anonyma klassiker På andra ställen i schemat: Folkdiktning klassificeras under 398.2 Litteratur som kombineras med andra konstarter klassificeras under 700, t.ex. opera 782.1

4 Översikt över 800 801-807 Standardindelningar av litteratur
808 Retorik ( , övergripande verk under 808) Stilistik i särskilda litteraturformer 808.8 Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer liksom kritik av fler än två litteraturer när en tillräcklig mängd litterär text ingår. Detta gör till en av de största och viktigaste inom 800 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 808 innehåller ämnen som inte i strikt mening är litteratur. Retorik, dvs hur man använder språket för att uttrycka idéer. 808 innehåller också redaktionella tekniker. 808.8 är särskilt viktigt och gör enheten till en av de större inom litteraturen. 808.8 innehåller både samlingar och kritik av litterära texter från fler än två litteraturer.

5 Översikt Litteratur på särskilda språk och språkfamiljer 810 Amerikansk litteratur på engelska Följer mönstret i tabell 6 Språk (ungefär) 839.7 Basnummer för svensk litteratur All litteratur som är på samma språk hamnar här, oavsett om det är flera författare eller olika former.

6 Fasetter 800 mest mångfasetterade av huvudklasserna
Viktigaste är språk, litteraturgenre eller litteraturform samt litterär period Andra aspekter som bibliografisk form, litterära drag, teman samt personer Generella citeringsordningen är språk, litteraturform, period och standardindelningar Period hämtas från respektive litteraturs periodindelning som finns i schemat, om det gäller flera litteraturer hämtas period från tabell 1. Bas Form Period Stand.ind

7 Hjälpmedel för att bygga nummer i 800
Läs anvisningarna i schemat för 800 och i början av tabell 3A och 3B Granska de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A- C och 800 Använd flödesschemat för tabell 3A och 3B Mappningstabellen var är den hur är den????

8 Tabell 3 Få färdiga nummer för litteratur i schemat
Många nummer byggs med hjälp av tabell 3 Notation från tabell 3 används endast efter anvisning i schemat eller tabellen Används endast med basnummer med tillfogningsanvisningar eller asterisk som anger tillfogningsanvisning, t.ex. 839.7     *Swedish literature * Add to base number as instructed at beginning of Table 3 .

9 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare
–1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Notera prioritetsordningen i tabellen under 1-8, –2 Dramatik kommer före –1 Poesi Visa i WebDewey tabell 3

10 Anvisningar under tabell 3A (1)
1. Se schemat 810–890 för att hitta basnumret för språket. Basnumret kan anges i en tillfogningsanvisning, i andra fall är det numret för litteraturen, t.ex. under Svensk litteratur. Om det finns en särskild litteraturform, gå till steg 2; om inte, se anvisningarna under —8 i tabell 3A 2. Sök indelning för litteraturform i tabell 3A, t.ex. poesi —1. Tillfoga denna till basnumret, t.ex. poesi på svenska Om litteraturformen förekommer som indelning av —8 Diverse skrifter, se anvisningar under —8 i tabell 3A, gå annars till steg 3 3. Gå tillbaka till lämpligt nummer i schemat 810–890 för att se om det finns lämplig periodtabell. Om det finns, gå till steg 4; om inte, sätt en punkt mellan tredje och fjärde siffran i klassnumret, t.ex. kambodjansk poesi av en talsförfattare

11 Anvisningar under tabell 3A (2)
4. Välj lämpligt periodnummer. Tillfoga detta nummer till det tidigare erhållna numret, sätt alltid en punkt efter tredje siffran. Klassnumret är komplett eftersom standardindelningar aldrig tillfogas enskilda författare (med undantag för William Shakespeare), t.ex. Spensers Faerie Queene (821 engelsk poesi + 3 elisabetanska perioden)

12 Flödesschema för verk om eller av enskild författare
Finns i manualen

13 Verk om och av enskilda författare
Basnummer för särskild litteratur (Om litteraturens namn inte finns uppräknad med en tillfogningsanvisning (eller en anmärkning eller asterisk som leder till en tillfogningsanvisning) kan det inte utökas utöver basnumret) Form (tabell 3A) Period (om det ges i schemat) När verkets form och författarens period bestämts, är uppgiften klar När verkets form och perioden då författaren skrev har bestämts så är uppgiften klar. I Dewey klassificeras verk av enskilda författare, kritik av författarens verk i allmänhet och kritik av ett särskilt verk under samma nummer. Bas Form Period

14 Enskilda författare exempel 1
The Da Vinci Code, av Dan Brown 81 Basnummer för amerikansk litteratur (från 810.1 ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under ) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) (Periodtabell under ) Sök: American literature 810.1—818 813 th century 813.54 -813 Bas Form Period

15 Enskilda författare exempel 2
Camera, av Eva-Marie Liffner 839.7 Basnummer för svensk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet genom asteriskanvisning vid basnumret: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen av tabell 3) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) (periodtabell under 839.7, svensk litteratur) Sök Swedish fiction Swedish fiction 2000- Bas Form Period

16 Enskilda författare exempel 3
Casa de los espíritus, av Isabel Allende 86 Basnummer för spansk litteratur (från 860- ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under ) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) (periodtabell under , spansk litteratur) Anmärkning: samma periodtabell används för litteratur på ett särskilt språk från alla länder och världsdelar Sök Spanish fiction Spanish fiction Periodindelningen för spansk litteratur oavsett om det gäller Spanien eller Latinamerika Bas Form Period

17 Enskilda författare exempel 4
Spring essence : the poetry of Ho Xuân Hu’o’ng 895.9 Viet-Muong…litteraturer 22 Vietnamesiska (från 9522 i tabell 6) 1 Poesi (tabell 3A) 1 Tidiga perioden till 1799 (periodtabell för vietnamesisk litteratur under ) Sök Vietnamese poetry Gå upp till Viet-Muong, Austroasiatic, Munda, Hmong-Mien (Miao-Yao) literatures och titta i periodtabellen 1 Early period to 1799 Bas Form Period

18 Enskilda författare exempel 5
Obabakoak, av Bernardo Axtaga 899 Litteraturer från…Övriga språk 92 Baskiska (från 9992 i tabell 6) 3 Romaner och noveller (tabell 3A) Anmärkning: det finns ingen periodtabell för baskisk litteratur Sök Basque Literature Lägg till 3 för romaner och noveller ur tabell 3 A Bas Form

19 Översättningar Översättningar klassificeras under samma nummer som originalverket: Da Vinci şifresi (turkiska) Camera (engelska) House of the spirits (engelska) Spring essence (engelska) Obabakoak (engelska)

20 Verk om ett verk Verk om ett verk klassificeras under samma nummer
som själva verket: Ett verk om Röda rummet Ett verk om Gösta Berlings saga

21 Biografier och övergripande verk: litteraturform
Den form som författaren vanligtvis förknippas med, t.ex. Isabel Allende Om författaren inte är förknippad med en form: Notation 8 Diverse skrifter plus litterär period plus notation 09 från tabellen under –81-89 i tabell 3A Märk att enskilda verk klassificeras med lämplig litteraturform Tables Table 3A Specific forms Miscellaneous writing Specific periods –09

22 Författare som inte huvudsakligen förknippas med en form
Life of Kingsley Amis 82 Basnummer för engelsk litteratur (från 820 – ytterligare tillägg tillåtna enligt anmärkning under ) 8 Diverse skrifter (tabell 3A) (periodtabell under ) 09 Enskilda författare som inte är begränsade till eller huvudsakligen förknippas med en särskild litterär form (från tabellen under i tabell 3A) Lägg märke till att hans samlade dikter klassificeras tillsammans med poesi ( ), och hans romaner med Romaner och noveller ( ) Bas Form Period Typ av form

23 Verk av och om fler än en författare
Tabell 3B. Indelningar av verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i tabell 3B, 700.4, 791.4,

24 Tabell 3B (1) —01-07 Standardindelningar
—08 Samlingar av litterära texter i fler än en form —09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form —1-8 Särskilda former

25 Tabell 3B (2) —1 Poesi —2 Dramatik —3 Romaner och noveller —4 Essäer
—5 Tal —6 Brev —7 Humor och satir —8 Diverse skrifter Notera prioritetstabellen under —1-8, —2 Dramatik kommer före —1 Poesi och —7 Humor och satir kommer efter —8 Diverse skrifter Flödesschema finns även för T3B.

26 Fler än en form Basnummer för särskild litteratur
Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Notera ”Hist och kritik” ovan och framåt = Historia och kritik Indelning –08 används för att ange att det aktuella verket är en samling. –09 används för att visa att det handlar om litteratur. –09 täcker in historia, beskrivning eller kritik. Bas –08 Samling –09Hist & krit

27 Nummerbyggande med hjälp av bas + –08
The major texts of French literature 840.8 84 Basnummer för fransk litteratur (från 840, ytterligare tillägg tillåtet enligt anmärkning under ) 08 Samlingar (tabell 3B) Bas –08 Samling –09Hist & krit

28 Nummerbyggande med bas + –09
Historia de la literatura portuguesa 869 Basnummer för portugisisk litteratur (ytterligare tillägg tillåtet enligt asteriskanvisning under basnummer: ”Tillfoga till basnummer enligt anvisning i inledningen till tabell 3”) 09 Historia (tabell 3B) Sök Portuguese literature Portuguese literature--history and criticism   finns i indexet Bas –08 Samling –09Hist & krit

29 Period (historia) exempel
History of 20th century Russian literature Basnummer för rysk litteratur 09 Historia (tabell 3B) 00 Fasettindikator (från – i tabell 3B) (Periodtabell under ) Sök Russian literature Russian literature--20th century--history and criticism   finns i index Bas –08 Samling –09Hist & krit Period

30 Form och period Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B)
Period (finns i schemat) Indelningar 08 och 09 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Notera nollregeln som leder till –11-19 Poesi från särskilda perioder, etc i tabell 3B Bas Form Period –08 Samling –09Hist & krit

31 Exempel på form och period
A companion to modern British and Irish drama, 82 Basnummer för engelsk litteratur 2 Dramatik talet (periodtabell under ) 0 Fasettindikator (från –21-29 i tabell 3B) 9 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Sök English drama English drama--20th century  822.91  –91 från periodtabellen under Gå till tabell 3B –2 Drama T3B--21-T3B--29  Drama of specific periods  Under Notes: Add to T3B--2 notation from the period table for the specific literature in , e.g., earliest period T3B--21 ; then add 0 and to the result add further as instructed under T3B--1-T3B--8 Gå till T3B–1-T3B–8  9 History, description, critical appraisal –08 Saml. –09 Hist & kritik Bas Form Period

32 Tabell 3B Citeringsordning: summering
840.8 869.09 (fasettindikator) Bas –08 Saml –09Hist & krit Bas –08 Saml. –09Hist & kritik Bas –08 Saml –09 Hist& kritik Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & krit 840.8 Samling av fransk litteratur Portugisisk litteraturhistoria Rysk litteraturhistoria för 1900-talet Engelsk dramatik från 1900-talet

33 Tabell 3C Notation som kan tillfogas efter anvisning i tabell 3B, 700.4, , Resurs för tabell 3C: Mappningstabell: DDK till tabell 3C-3 Konst och litteratur som behandlar särskilda tema och ämnen

34 Tabell 3C –001-009 Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder
–1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

35 Tabell 3C Prioritets/citeringsordning: tema, drag, egenskaper, personer
Tema och ämnen (–3) Särskilda drag (–2) Särskilda egenskaper (–1) Verk av och för särskilda slags personer (–8-9)

36 Tabell 3C Prioritets/citeringsordning: litterära perioder
Placering av litterära perioder styrs framförallt av anvisningar i tabell 3B Om verket täcker mer än en litteraturform, kommer den litterära perioden sist Om verket är begränsat till en särskild form (men inte en särskild slags form), t.ex. poesi, kommer litterär period omedelbart efter formen Om verket är begränsat till en särskild slags form, t.ex. sonetter, kommer litterär period sist

37 Fler än en form: särskilt tema, drag, egenskap, slags personer, period
Basnummer för särskild litteratur Indelningar 08 och 09 (tabell 3B) Tema/egenskap/drag/person (tabell 3C) Period Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk./pers. Period

38 Exempel: period (samling)
Samling av isländsk 1800-talspoesi och berättelser Basnummer för isländsk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från i tabell 3C) (periodtabell under ) Sök Icelandic literature Icelandic and Faeroese literatures Subdivisions of Icelandic literature Under Notes: Add to base number as instructed at beginning of Table 3 , e.g., a collection of Icelandic literature T3B T3B--08 Collections of literary texts in more than one form  T3B T3B Notes: Add to T3B--080 notation T3C--001-T3C--99 from Table 3C T3C--01-T3C--09 Specific periods Notes: Add to T3C--0 notation from the period table for the specific literature, dvs hänvisning tillbaka till periodtabellen i schemat för isländsk litteratur. Icelandic literature: Subdivisions of Icelandic literature Class here 19th century Bas –08 Samling –09Hist & krit Period

39 Exempel: personer ur särskilda etniska och nationella grupper
Jewish writing in Sweden : an anthology Basnummer för svensk litteratur 08 Samlingar (tabell 3B) 0 Fasettindikator (från i tabell 3B) 8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper (tabell 3C) 924 Judar (tabell 5) T3B –08 T3B T3B—08099 Standard subdivisions; specific periods; literature displaying specific features, or emphasizing subjects, or for and by specific kinds of persons Under Notes: Add to T3B--080 notation T3C--001-T3C--99 from Table 3C Tillfoga till –080 notation från T3C –8 Sök i index: jews, –924 Bas –08 Samling –09Hist & krit Tema/drag Egenskap/pers

40 Exempel: tema Drömmar i spansk-amerikansk litteratur 860.9353
86 Basnummer för spansk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 353 Mänskliga egenskaper och aktiviteter Lägg märke till att drömmar har ståplats i notation 353 i tabell 3C Och att numret inte är Spansk litteratur av latinamerikanska författare pga prioritetsordningen i tabell 3C Bas –09 Hist & kritik Tema/drag Egenskap./pers. Sök Spanish literature Spanish literature--history and criticism  860.9  T3B—09 History, description, critical appraisal of works in more than one form  T3B--091-T3B—099 Literature displaying specific features or emphasizing subjects, and for and by specific kinds of persons  Under Notes: Add to T3B--09 notation T3C--1-T3C--9 from Table 3C; Tillfoga till –09 från T3C Sök i Index Dreams T3–353 Dreams, ståplats under Notes T3C–0 Se under Notes: See Manual at Table 3-B: Preference order

41 Exempel: tema och period
Politiska teman i 1900-talets italienska litteratur 85 Basnummer för italiensk litteratur 09 Historia, beskrivning, kritik (tabell 3B) 3581 Politiska och militära teman (tabell 3C) talet, (tabell 1) Lägg märke till att nollregeln leder till notation i tabell 3B Och att standardindelning tillfogas för ett eller båda ämnena i rubriken för notation 3581 i tabell 3C Bas –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egenskap./pers. Period Sök politics T3C–3581 Se under T3C–3581 Notes: Standard subdivisions are added for either or both topics in heading, dvs vi kan fortsätta och lägga till tiden 0904 för 1900-talet från tabell 1

42 Form, period, tema, drag, egenskap, personer
Basnummer för särskild litteratur Form (tabell 3B) Period (enligt schemat) Indelningarna 8 och 9 (från tabell under –1-8 i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

43 Exempel: form, period, tema
La musique : avec la collaboration de 268 poètes 84 Basnummer för fransk litteratur 1 Poesi (tabell 3B) (periodtabell under ) 0 Fasettindikator (från –11-19 i tabell 3B) 8 Samlingar (från tabell under –1-8 i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från i tabell under –1-8 i tabell 3B) 3578 Musik (tabell 3C) Sök French poetry T3B 1–8 Specific forms och välj 1 för Poetry Välj T3B--11-T3B--19 Poetry of specific periods  Läs under Notes: Add to T3B--1 notation from the period table for the specific literature in , e.g., earliest period T3B--11 ; then add 0 and to the result add further as instructed under T3B--1-T3B--8 Sök music T3C –3578 Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

44 Slags form, tema, drag, egenskap, personer, period
Basnummer för särskild litteratur Typ av form (tabell 3B) 10+ Poesi (särskild slag, t.ex. episk poesi) 20+ Dramatik (särskilda medier, omfång, slag, t.ex. tragedi) 30+ Romaner och noveller (särskilt omfång och slag, t.ex. noveller) Indelningarna 08 och 09 (från – i tabell 3B) Tema/drag/egenskap/personer (tabell 3C) Period Notera att klassificera på annan platsanvisning under –11-19 etc, i tabell 3B åsidosätter nollregeln. Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Period

45 Exempel: typ av form och period
Nya tyska science fictionberättelser : en antologi 83 Basnummer för tysk litteratur Science fiction (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under – i tabell 3B) 0 Fasettindikator (från –01-09 i tabell 3C) (från periodtabell under ) Sök science fiction i index Välj T3B– science fiction – specific literatures Se under Notes: * Add as instructed under T3B--102-T3B--107 08 Collections of literary texts Add to 08 notation T3C--001-T3C--99 from Table 3C T3C--01-T3C--09 Specific periods Se under Notes: Add to T3C--0 notation from the period table for the specific literature Gå tillbaka till och välj 92 för 1990- Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Period

46 Exempel: typ av form, tema, period
Resor i franska noveller från 1900-talet : kritik 84 Basnummer för fransk litteratur 301 Noveller (tabell 3B) 09 Historia, beskrivning, kritik (från tabell under – i tabell 3B) 32 Resor (tabell 3C) talet (tabell 1) Sök Travel T3C–32 Bas Typ av form –08 Saml. –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period

47 Exempel: typ av form, personer, period
Samlingar av 1800-talsnoveller på engelska av kvinnor 82 Basnummer 301 Noveller (tabell 3B) 08 Samlingar (från tabell under – i tabell 3B) 9287 [Litteratur för och av] kvinnor (tabell 3C) talet (tabell 1) Sök Short stories – specific literatures T3B–301 T3C--8-T3C--9 Literature for and by specific kinds of persons Under Notes: Persons of specific sexes T3C T3C--9287 Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Period

48 Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (1)
Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Period (fasettindikator) Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Isländsk samling poesi och berättelser från 1800-talet Jewish writing in Sweden Drömmar i spansk litteratur

49 Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (2)
Bas –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Form Period –08 Saml –09 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Politiska teman i 1900-talets italienska litteratur La musique : avec la colloboration de 268 poetes Nya tyska science fiction berättelser Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Period

50 Sammanfattning av citeringsordningen i tabell 3C (3)
Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Bas Typ av form –08 Saml –09 Hist & krit. Tema/drag Egensk/pers Period Resor i franska noveller från 1900-talet : kritik Samlingar av 1800-talsnoveller på engelska av kvinnor

51 Fler än två litteraturer: 808.8 och 809
En fasett: eller 809+ form, period eller tema/drag/egenskap/personer Två fasetter: eller 809+ form + period form + tema/drag/egenskap/personer tema/drag/egenskap/personer + period

52 Exempel: form eller period
Best poems from around the world Samlingar av poesi 1900-tals litteratur: historia och kritik 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 0 Fasettindikator för särskilda perioder (från ) talet (från –0904 i tabell 1) Form 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Sök Poems Sök literature Literature 20th century History and Criticism 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Period

53 Exempel: tema Vänskap : en litteratursamling Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer 0 Fasettindikator (från ) 353 Mänskliga egenskaper och aktiviteter 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Sök Friendship - literature

54 Exempel: egenskaper Modernisms : A literary guide 809.9112
809.9 Litteratur med särskilda drag 112 Modernism (tabell 3C) LCSH: Modernism (Litteratur) SAO: Sök Modernism Modernism – literature – history and criticism 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers

55 Exempel: form och period
Nine plays of the modern theater Samlingar av dramatik 0 Fasettindikator (från tabell under ) talet (från notation 0904 under tabell 1) 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Sök Drama Se under Notes: * Add as instructed under 01-05 Historical periods Add to 0 the numbers following T in notation T T from Table 1 Form Period

56 Exempel: form och tema History of nature poetry 809.1936
809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer 19 Poesi med särskilda drag (från ) 36 Naturliga och fysiska fenomen (tabell 3C) Visa schemats huvudklasser för 800 Välj 809 Literature in specific forms Se under Notes: Add to base number 809 the numbers following in *Collections of poetry Poetry displaying specific features (ta –19) T3C--3 Arts and literature dealing with specific themes and subjects T3C--36 Natural and physical phenomena; mathematics Eller sök i index och få ingången till T3C där 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Form Tema/drag Egensk/pers

57 Exempel: tema, geografisk aspekt, period
Politiska teman i europeisk 1900-talslitteratur Litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen 581 Politiska och militära teman 09 Historisk och geografisk aspekt, personer 4 Europa (tabell 2) tal, (tabell 1) Sök politics Välj Politics--literature--history and criticism   men gå upp i schemat Literature dealing with specific themes and subjects Under Notes: Add to base number the numbers following T3C--3 in notation T3C--32-T3C--39 from Table 3C Search political in all fields Browse Europé, T2 –4 Browse 20th T1 –0904 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Tema/drag Egensk/pers Område Period

58 808.001-808.7 Retorik 808.001-808.7 Retorik Effektiv språkanvändning
Klassificera här skrivande Stilistik i särskilda litteraturformer Klassificera här estetik, mottagande, karaktär och art, skrivande, teori gällande särskilda litteraturformer; teknik, teori, särskilda litteraturformers litteraturhistoria Notera att övergripande verk under 808

59 Retorik exempel (1) Patterns for college writings : A rhetorical reader and guide Retorikstudier genom kritisk läsning Klassificera här läseböcker som används för studiet av skrivande LCSH: College readers English language—Rhetoric—Problems, exercises, etc Sök readers Readers (Textbooks)--rhetoric--specific languages 808.04  808 Retorik och samlingar 809 Hist & kritik

60 Retorik exempel (2) The art & craft of the short story 808.3 Stilistik för romaner och noveller 1 Noveller (från –301 i tabell 3B) LCSH: Short story – Authorship Sök short stories 808 Retorik och saml. 809 Hist & kritik Typ av form

61 398.2 Folkdiktning Folklore som litteratur
Klassificera här sagor, litterärt mottagande och kritik av folkdiktning; tvärvetenskapliga verk om mytologi Folkdiktning efter språk History and description with respect to kinds of persons Historical, geographic, persons treatment Sagor och berättelser om ett särskilt ämne

62 Lathund Barnlitteratur en samling (allmän samling, flera litteraturer) Barnlitteratur historia (allmän historia, flera litteraturer) Svensk barnlitteratur en samling (från tabell 3B barnböcker särskilda litteraturer samlingar – ) Svensk barnlitteratur historia (från tabell 3B barnböcker särskilda litteraturer historia – )

63 Sammanfattning (1) Strukturen i 800 801-807 Standardindelningar
808 Retorik ( ) + Samlingar av litterära texter från fler än två litteraturer (808.8) 809 Historia, beskrivning, kritik av fler än två litteraturer Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer

64 Sammanfattning (2) Strukturen i tabell 3
Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3B. Indelningar för verk av eller om fler än en författare Tabell 3C. Notation som kan tillfogas enligt anvisningar under tabell 3B, 700.4, 791.4,

65 Sammanfattning (3) Hjälpmedel för att bygga nummer i 800 Litteratur
Läs instruktionerna i schemat för 800 och i inledningen av tabell 3A och 3B Läs de utförliga manualanvisningarna för tabell 3A-C och 800 Rådfråga flödesschemat för tabell 3A och 3B Rådfråga konverteringstabellen DDK till tabell 3C–3 Konstarter och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen


Ladda ner ppt "800 Litteratur och tabell 3 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser