Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”"— Presentationens avskrift:

1 ”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”
Tandvårdslag (1985:125) 2 § ”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”

2 Dålig munhälsa förkortar livet

3 ”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp”
Tage Danielsson ( )

4 30- 40-tal: Helprotes bland unga vanligt
60-tal: var 4:e svensk över 16 år saknar egna tänder Helprotes fortfarande vanligt för 30- och 40-åringar i Nll 8-10 helproteser per tandläkare och månad (nu ca 2/år) 1962: Fluortandkrämen godkänns i Sverige Fluortanten gör entré i Nll under sent 60-tal 1967: Bara hälften av förskolebarnen fick tandvård Tandsköterskor i Nll får rätt att bära långbyxor 1973: Sveriges första tandvårdsförsäkring för vuxna 70-tal: Fyllningsmaterial av plast utvecklas 2011: mindre än 4 % av 65-åringarna saknar egna tänder

5 Äldres munhälsa

6 Munhälsan har betydelse för livskvalitén och för allmänhälsan hela livet

7 Dålig munhälsa ökar risken för typ 2 diabetes.
Dålig skötsel av de äldres tänder ökar risken för lunginflammation

8 De som är 75+ idag Föddes före första folktandvårdskliniken i Nll (1941) Hade ingen organiserad barntandvård Tandborstning som barn? Var redan vuxna när skoltandvård för alla åringar infördes Många akuta tandutdragningar Fluortandkrämen kom först när de var över 20 år

9 75-åringar:Vad har hänt under 10 år ?
Andelen tandlösa 75-åringar har minskat från 35% till 15% Fler tänder i munnen, mer än hälften har mer än 20 egna tänder

10 Framtidens äldre i vård och omsorg
Har egna tänder – som kräver daglig omvårdnad Har många lagningar – som kan gå sönder Har ibland ersättningar i munnen – som måste skötas

11 Största hoten mot munhälsan
Sjukdom, medicinering  muntorrhet Demens  Att förlora kontakten med tandvården Försämrad motorik + att inte få hjälp med daglig munvård

12 Samarbete och samverkan för äldres hälsa
Beslut som fattas av politiker och tjänstemän kan få stor betydelse för äldres munhälsa och därmed också deras allmänhälsa Kommunens/chefens prioriteringar av utbildningsinsatser avgör om personalen får tillräcklig kompetens i daglig munvård Omsorgs- och vårdpersonalens kunnande och engagemang blir avgörande för mångas äldres munhälsa Samverkan mellan tandvården, hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg måste stärkas

13 Dålig munhälsa ökar risken för typ 2 diabetes.
Dålig skötsel av de äldres tänder ökar risken för lunginflammation

14 §2: ”Målet för tandvården är en god munhälsa…. …
§2: ”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”

15


Ladda ner ppt "”Målet för tandvården är en god munhälsa…. ….för hela befolkningen”"

Liknande presentationer


Google-annonser