Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är Socialstyrelsen Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är Socialstyrelsen Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen."— Presentationens avskrift:

1 Detta är Socialstyrelsen Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen genom kunskapsförmedling normering tillsyn övriga myndighetsuppgifter

2 Ansökan om legitimation Totalt 10 000 legitimationsärenden per år 8 000 med svensk legitimation 1 500 med utbildning i annat EU/EES land ca 500 med utbildning i ett annat land utanför EU/EES

3 Ansökan om legitimation Fullständigt ifylld ansökningsblankett Bestyrkt kopia av yrkesexamensbevis Aktuellt personbevis Ansökningsavgift Tjänstgöringsintyg

4 Analys 90 procent av ansökningarna som inte kräver praktik (ca 6300) skulle kunna handläggas helt automatiskt I NU-läget skattas tidsåtgången för ansökan av legitimation för den sökande till 5-10 dagar inkl postgång. Med en helautomatiserad process minskar tidsåtgången för ansökan till ca 15-20 minuter.

5 Hinder att lösa Examensbevis från högskolorna Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket E-identifiering eller e-underskrift Betalning innan legitimation utfärdas

6 Genomförande STEG I Ansökan via Webben med identifiering via e- legitimation eller e-underskrift Examensuppgifter hämtas från Ladok Folkbokföringsuppgifter hämtas från Skatteverket

7 Genomförande STEG II Sökande väljer betalningssätt, oneline betalning via betalväxel i samband med ansökan eller faktura Samordning av betalflöde Socialstyrelsen – Bank/kreditkortsföretag

8 Genomförande STEG III Ansökan registreras och diarieförs i nya dokumenthanteringssystemet (DHS) Systemet kontrollerar examensbevis och folkbokföringsuppgifter Systemet kopplas oneline-betalning Om alla uppgifter är utan anmärkning bifaller systemet ansökan och skickar meddelande om legitimation Automatisk överföring till HOSP-registret


Ladda ner ppt "Detta är Socialstyrelsen Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser