Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhygien vid virusgastroenterit Vad är nytt 2015?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhygien vid virusgastroenterit Vad är nytt 2015?"— Presentationens avskrift:

1 Vårdhygien vid virusgastroenterit Vad är nytt 2015?

2 Vårdhygien vid virusgastroenterit 2  Tre rutiner –generella vårdåtgärder –inkuberad patient –tilläggsåtgärder vid utbrott  Lathund Definitioner  Loggbok

3 Vad är nytt?  Tre rutiner ersätter ”Handlingsplan vid virusgastroenterit”  Ingen uppdelning av okontrollerat och kontrollerat utbrott –Utbrott är smittspridning på enheten med två eller flera fall (patienter) –Personal som insjuknar är inte ”fall” (vårdas ju inte på enheten!) Vårdhygien vid virusgastroenterit 3

4 Vad är nytt?  Smittsamhetsbedömning (ligger i rutin generella vårdåtgärder samt under fliken Virusgastroenterit på hemsidan) –Misstanke om virusgastroenterit (ersätter Hög misstanke om virusgastroenterit) –Misstanke om annan infektiös gastroenterit (ersätter Låg misstanke om virusgastroenterit) –Bedöm om patient utan diarré och kräkningar ska betraktas som inkuberad Vårdhygien vid virusgastroenterit 4

5 Smittsamhetsbedömning Misstanke om virusgastroenterit  Upprepade kräkningar och/eller diarré som har pågått i max fem dygn och med kvarvarande symtom senaste 48 timmarna.  Nära kontakt med person/er med liknade symtom (hem, boende, skola etc) inom 48 timmar före insjuknandet. –Isolera patienten på eget rum, inför kohortvård. Se Vårdhygien vid virusgastroenterit – generella vårdåtgärder Misstanke om annan infektiös gastroenterit  Enstaka kräkning eller diarré alternativt långvarig diarré som har pågått i mer än fem dygn.  Ingen kontakt med person/er med liknande symtom 48 timmar före insjuknandet. –Isolera patienten på eget rum Bedöm om patient utan diarré och kräkningar ska betraktas som inkuberad  Under gastroenteritsäsong, fråga alla patienter om de haft nära kontakt med person/er med kräkningar och/eller diarré i sitt hem, boende, skola etc. under de senaste 48 timmarna.  Patient som haft sådan kontakt ska vid behov av inneliggande vård betraktas som inkuberad och har en ökad risk att insjukna. Vård på eget rum bör därför prioriteras. Inskrivande läkare ansvarar för att mottagande enhet informeras. Se rutin Vårdhygien vid virusgastroenterit – inkuberad patient Vårdhygien vid virusgastroenterit 5

6 Intagningsstopp pga smitta  Vid risk för omfattande smittspridning som inte kan kontrolleras med andra åtgärder  Kan omfatta del av enhet och i vissa fall hela enheten  Faktorer som påverkar är –enhetens fysiska förutsättningar –vilken typ av patienter som vårdas på enheten Vårdhygien vid virusgastroenterit 6

7 Intagningsstopp som omfattar hela enheten  Beslutas enligt rutin för respektive sjukhus  För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller rutin Avvikande vårdplatser – intagningsstopp på grund av smitta – ELVIS  Blankett Begäran om avvikelse från fastställt vårdplatsantal fylls i av tjänstgörande vårdenhetschef och verksamhetschef och godkänns av områdeschef Vårdhygien vid virusgastroenterit 7

8 8

9 9

10 Riktlinjer för avstängning av personal  Ingen ändring från tidigare rutin  Regionövergripande Personal­ad­mi­nistrativa riktlinjer gäller  Beslut om avstängning enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 10 mom. 4 fattas av arbetsgivaren  För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller HR-rutin – Avstängning vid misstänkt eller verifierad virusgastroenterit och –blankett Tjänstgöringsförbud p.g.a. Virus-orsakad gastroenterit Vårdhygien vid virusgastroenterit 10


Ladda ner ppt "Vårdhygien vid virusgastroenterit Vad är nytt 2015?"

Liknande presentationer


Google-annonser