Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-arkiv. Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-arkiv. Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de."— Presentationens avskrift:

1 E-arkiv

2 Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de skapats. Innehåller funktioner för inleverans, arkivering, lagring, gallring, administration, återsökning och utlämnande. Säkerställer upprätthållande av autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet hos de allmänna handlingarna. E-arkivets funktioner säkrar handlingarna från informationsförluster genom validering och kontinuerliga kontroller och tester. Vad är ett e-arkiv

3 E-tjänster Verksamhets system E-arkiv Myndighetens överföring till e-arkivet Mellanarkiv Myndigheten har Ansvar för verksamhetsinformationen Slutarkiv Arkivmyndigheten har Ansvar för verksamhetsinformationen Myndighetens Överlämnande till arkivmyndigheten Tjänsteman Invånare Vad är ett e-arkiv

4 InvånareVerksamhetITBevarande NYTTA

5 Invånare Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid Underlättar för samhället att få ökad tillgång till offentlig information Snabbare och enklare åtkomst till information Ökad delaktighet och inflytande

6 Förutsättning för en modern e-förvaltning & informationshantering Tillgänglig och tillförlitlig information för både handläggare och allmänhet Obruten digital kedja Undvik höga kostnader och belastning på miljö NYTTA Verksamhet

7 System kan ställas av med följd att kostnaden för drift och support försvinner En standardiserad lagring med ett öppet arkivsystem NYTTA IT

8 Handlingarna bevaras i samma typ av medium som det är skapat Ett arkiv för alla system Minska antal utskrivna dokument som ska bevaras vilket bl.a. minskar behovet av arkivlokaler NYTTA Bevarande

9 Exempel: Utan e-arkiv Betyg skapas i original. Kopia sparas i betygskatalog Originalbetyg Medborgare/ Elev Skolan Arkivet Sökning görs i den analoga betygskatalogen Betyg har kommit bort Betygskopia skannas eller kopieras Kopian skickas till eleven med mail eller post Betygskopia

10 Exempel: Med E-arkiv Betyg skapas i original. Kopia sparas i digital betygskatalog. Originalbetyg Medborgare/ Elev Skolan Arkivet Digital sökning inom e-arkivet Begär kopia via e-tjänst på kommunens hemsida


Ladda ner ppt "E-arkiv. Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de."

Liknande presentationer


Google-annonser