Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Gagnefs GK. Dagens möte handlar om….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Gagnefs GK. Dagens möte handlar om…."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Gagnefs GK

2 Dagens möte handlar om….

3 Fundera på den här….

4  En idrottsklubb och ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, med granskande revisorer  Arrendator med miljöansvar  Arbetsgivaransvar, i år för 11 pers…  Vi äger restaurangmaskiner, möbler, shop, reception, fordon mm för ca 1200 000 kr  Vi är nr 11 bland Dalarnas 18 golfklubbar, med 614 medlemmar. Den största är Hagge med över 1000 medlemmar, Dalsjö 2;a.

5 HögstaVidSUMMA 2013Placering NrKlubb:Distrikt:Org värdetmätningJuniorerSeniorerAKTIVARankTOT 13Diff tot%diff tot Jun 13Diff jun 44Rättviks GolfklubbDALARNAS GDFM17864101685786253864-78-9%144-436 47Falun-Borlänge GolfklubbDALARNAS GDFM1823468755823245811+12+1%59+95 78Avesta GolfklubbDALARNAS GDFM1691481610691283686+5+1%86-58 79Hagge GolfklubbDALARNAS GDFM11 08641289581 0861751 076+10+1%130-21 156Leksands GolfklubbDALARNAS GDFM1689481608689284748-59-8%77+49 162Mora GolfklubbDALARNAS GDFM1846398748846235811+35+4%92+64 182Sälenfjällens GolfklubbDALARNAS GDFM1397319378397381199+198+99%19+012 183Säters GolfklubbDALARNAS GDFM1891254837891221958-67-7%58-43 282Idrefjällens GolfklubbDALARNAS GDFM1640437603640305691-51-7%46-910 289Snöå GolfklubbDALARNAS GDFM1199423176199437195+4+2%23+015 293Dalsjö GolfklubbDALARNAS GDFM11 06641728941 0661791 011+55+5%131+412 323Furudals-Bruks GolfklubbDALARNAS GDFM117927172179440360-181-50%42-3516 325Hedemora GolfklubbDALARNAS GDFM1769332737769260875-106-12%34-27 327Malungs GolfklubbDALARNAS GDFM1159221138159446143+16+11%10+1117 345Samuelsdals GolfklubbDALARNAS GDFM1753394659753262918-165-18%149-558 354Sollerö GolfklubbDALARNAS GDFM1391334357391384364+27+7%19+1513 425Gagnefs GolfklubbDALARNAS GDFM16144104510614314458+156+34%64+40 11 455Tällbergsbyarnas GolfklubbDALARNAS GDFM1283130253283422304-21-7%44-1414 460Älvdalens GolfklubbDALARNAS GDFM289413768945865+24+37%4+918 Totalt Dalarna 11 351 1 19710 15411 351 11 537-186-1,61%1 231-34 Totalt Sverige 470474 777 47 333427 444474 777 473 797+9800,21%48 759-1 147

6  2014 gick vi plus med ca 120 000 kr  2014 hade vi ca 3,5 miljoner i intäkter,  Vi har nästan 3,4 miljoner i utgifter. Vi har ont om eller inga likvida medel inför 2015.  Vi har 614 medlemmar och 4000 i avgift. Intäktssnittet/ medlem är ca 2100kr/ medlem.  2014 ökade vi med 156 medlemmar !! 90 nybörjare, ca 50 Gammbörjare. 34% ökning.  Dalarnas tredje största juniorklubb

7  I år har vi hållit budget eller varit bättre än budget på intäktssidan förutom greenfee.  2013 tappade vi 120 fullt betalande medlemmar.  2014 tappade vi 45 st, ca 180 000 kr. Vi har alltså fått in över 200 nya medlemmar i klubben. Det blir bara en intäktsökning på ca 70 000, kostnader för utbildning Samt lågt pris för juniorer.”Gammbörjarna” bet endast 2100kr år 1.  2015 har vi tappat netto ca 100 st den sista januari

8  2013 hade 650000 kr i greenfee, bästa året sedan 2007..  2014 hade 570000 kr i greenfee, tapp i juli pga värmen? Över 600 000 kr fr partners.  Medlemmar 1.300 000 kr. 2015 beräknas vi ha ca 1500 000 kr i medlemsavgifter.  Arbetsförmedlingen/ bidrag 800 000 kr !!  Vi bör ha en drift som vi kan klara av med våra medlemmars avgifter.  Vi kan inte lita och budgetera med greenfee, företagsarrangemang, arbetsförmedling eller sponsorer. En dålig sommar…..

9  2014 anställdes greenkeeper Lars Westblad. För att garantera kvalité på bana. Lasse gjorde externa jobb 1,5 mån i dec/januari. Vi fick en intäkt på honom under den stängda perioden.  År 2015 arbetar Benny Astor motsvarande 11 mån av 12 mån. Varav 45% av en heltid är anställning i klubben. Dvs 11 av 12 mån totalt.  2013 var det 9 mån. 2014 så var det 10 mån.  Övriga jobbar säsong.

10  Restaurangen med krögare Lis Holst, har varit fantastiska. De fortsätter 2015. Medlemmar och gäster kräver att klubbens restaurang skall erbjuda service och en positiv upplevelse, det har vi verkligen fått 2014.  Medlemmar bör nyttja restaurangen vid besök för att vi ska ha krögare……Även när ni inte spelar, var positiva ambassadörer, hjälp till att sälja vår krog.

11  Det är omöjligt att driva golfkrog endast under säsong. Det krävs en upprustning till året runt krog för få kontinuitet och för att kunna bli lönsam. Detta tål att upprepas, gång på gång…  Restaurangen, är i stort behov av underhåll, vi/de lappar och lagar.  En renovering av restaurang/fastighet till året runt krog kostar 200 000-1 500 000 kr beroende på inriktning/ utrustning  Restaurangen betalar nu ”hyra” genom att utföra städning åt klubben. Dvs ingen intäkt bara en minskad kostnad.

12  På klubben finns en PRO, Ronny Malmlöf, välsorterad golfshop och en tillgänglig reception. Att behålla en PRO betyder mycket för banans status och är positivt för medlemmarna.  För att behålla PRO och restaurang så krävs det medlemmar som nyttjar tjänster och shop.  Var ambassadörer, ta en lektion, rätta till grundläggande fel, uppstartskurser. Köp bollar, klubbor, kläder. Var inte så ”smarta” att ni köper av de stora drakarna… på sikt så förlorar vi service på klubben….. Snälla tänk på det.

13  Mobergska ska säljas. Vi kommer inte att köpa den fastigheten, Jan Persson har anmält intresse.  De pengar som betalts in till Mobergska kommer nu att gå till en ny ”beg” bollmaskin, ingen har bett om återbetalning. Det tackar vi för. Det är oerhört generöst av er.

14  Mobergska är fortfarande under all kritik som arbetsplats och personalutrymme.  Det innebär att lokalerna bör/måste renoveras.  Att rusta dessa utrymmen till vinterbonad maskinhall samt personalrum värda namnet, kommer att kosta.. (uppskattningsvis minst 200 000/år under några år). Vi kommer att få högre hyra, vi bör hjälpa till m renovering för att hålla ner hyreskostnader.

15  Vid maskinproblem mm så måste vi fortfarande lita på medlemmarnas vilja att hjälpa till. Detta är på kort och lång sikt ohållbart. Det är en rysk roulette… Nuläget är dock positivt på maskinfronten, om inget oförutsett händer så håller maskinparken ett par år.

16  Frågor och diskussion  Kommittéers redovisning

17  Vi behöver fler som hjälper till. Få gör för mycket. Anmäl intresse, några timmar utspritt är till mycket hjälp.  Iår annonserade vi om styrelsemedlemmar. Fler intressanta namn hörde av sig. Vi har nya namn till styrelsen. Valberedningen kan jobba så. Processen bör dock ligga utanför styrelsen.  Tävlingskommittén, behöver fler intresserade. Det är löpande utbildningar i t ex GIT  Barn och ungdomssidan behöver fler intresserade. Här växte vi oerhört 2014.

18  Nya teeskyltar, BSM ska tillverka dessa.  Ev fw bunker på 2:an  Bredda 3;ans FW mot rangen  7:ans green ska vi titta på och försöka göra jämnare. Prel hösten 2015  Vi kommer att gå över från gul/röd tee till ”hektometer” 5600/ 4800 samt lägga till en 4000 bana. Då får vi banan slopad för 3 banor och skapar nya upplevelser. Vi ligger i framkant med att sudda ut ”herr/damtee”  Se över outpinnar. Rätt färg på grön/röda pinnar.  Belysning på skyltar efter E16, vi har kö på skyltarna

19 Vision är en slags dröm, ett tänkbart mål, den här visionen är resultat av tankar, studier av andra banor, diskussioner med medlemmar mm… ”vet man inte vart man ska, så är risken stor att man hamnar någon annanstans…..” –okänd filosof

20 Förädla nuvarande situation till att 2019…  Golfklubben hyr/arrenderar en ”nyckelfärdig” anläggning.  Klubben betalar en hyra per år och ägaren driver det affärsmässigt.  För att utveckla anläggningen, genomföra nödvändiga investeringar bör ett långsiktigt hyres/arrendeavtal tecknas med ägaren, minst 10 år.

21  I princip som nu, bara att inte klubben äger drift AB  Ägaren ansvarar för personal/spetskompetensen för bandrift.  Ägaren anskaffar den ultimata maskinparken.  Ägaren har maskinhall och personalutrymmen.  Ägaren är ansvarig för att det finns en restaurangrörelse på anläggningen.

22  Golfklubben vet år från år vilka pengar man måste ”dra in” för att täcka årshyran.  Gagnef Golf AB kan därmed avvecklas och därigenom minskar administrationskostnaderna.  Klubben ansvarar för att det finns en reception och fungerande PRO-verksamhet.

23  Detta innebär risker för den ägare som är villig att göra detta och går inte att skynda på.  Det bör göras en långsiktig investeringsplan, översyn över maskiner mm. Vi löser problemen gemensamt under övergången.  Vi ska öka antalet medlemmar från våra 600 uppmot 800.  Detta får ta 4 år, med delmål varje år, innan vi är framme vid något som kan kallas slutmål.

24  Kostnader år 2019  Beräknad årshyra ”nyckelfärdigt” 2 000 000 kronor (då ingår maskiner, spetskompetens för banan,)  Klubbens kostnader 1 500 000 kronor (personal, kansli/reception/shop,git, golfförbundet)  Total kostnad på årsbasis 3 500 000 kronor  PROverksamheten blir på entreprenad.  Restaurang/ hotell blir på entreprenad

25  Intäkter år 2019  Medlems- och spelavgifter3 200 000 kronor  Greenfeegäster600 000 kronor  Samarbetsavtal600 000 kronor  Totala intäkter på årsbasis4 400 000 kronor  Medlemmar, antal fullvärdiga 800 st  Medlems-och spelavgifter4 000 kronor  Greenfeeavgifter, lågsäsong, normalpris375 kronor  Greenfeeavgifter, högsäsong, normalpris 420 kronor  Samarbetspartneras, antal50 st  Samarbetspartneras, snittintäkt 12 000 kronor

26  Ägaren har egen personal för skötsel av den ”nyckelfärdiga” anläggningen.  Klubben anställer klubbchef och 2 säsongsanställda receptionister/administratörer (tillsammans blir de 1 heltid).  Kommittéer utför viss arbetstid, detta kan kompenseras mot hyra/ medlemsavgift

27  Banan i toppskick  Vi driver golfklubb med minst 800 medlemmar  2st årsanställda varav 1 klubbchef, 1 reception/administration  Klubben hyr nyckelfärdig golfbana  En extern ägare sköter anläggningen  Heltidsanställd banchef/greenkeeper.  Inom området finns mindre hotell/stugor, konferensmöjligheter, klubbhus, omklädningsrum med bastu/dusch, restaurang, verkstad, garage, bagförråd, shop/pro, range, uppställningsplatser husvagn/husbil.

28  Ledord kan vara ”En smart bana där den skicklige golfaren möter spännande utmaningar, där medelgolfaren har en golfrunda som upplevs lättspelad och naturskön. Där nybörjaren kan utvecklas till golfare i en lugn och icke stressande miljö. ”  En välvårdad bana med riktigt miljöansvar. ”Alla minns de banor de spelat bra…. ….de spelar man gärna igen”

29  Ledord för medlemmar och personal. ”I Gagnefs Golfklubb pratar vi med och inte om varandra” Detta kan upplevas som en klyscha och floskel, MEN lever vi som vi lär så blir det en verklighet. Det är inte för inte som det blivit en klyscha.  Att sprida rykten har aldrig gagnat någon…..

30  Gagnefs GK skall bli Nr 1 i Dalarna när det gäller att vara den mest attraktiva klubben för ”folkgolf”.  Lättsam stämning där vi hälsar glatt på gäster och andra medlemmar.  Leende möten med varandra är minst lika viktigt som att banan håller bra skick.

31 Så vad tycker du….


Ladda ner ppt "Välkomna till Gagnefs GK. Dagens möte handlar om…."

Liknande presentationer


Google-annonser