Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraft och tryck Sid 108 - 125.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraft och tryck Sid 108 - 125."— Presentationens avskrift:

1 Kraft och tryck Sid

2 Kraft En kraft antingen drar eller skjuter på något
Den kan alltså få något att röra sig men även stanna. Om du skjuter på något så skjuter föremålet tillbaka. Detta kallas motkraft. När man övervinner denna börjar föremålet röra sig. Man har stor glädje av motkraften då man tex ska skjuta ut sig från en brygga.

3 Tyngd och vikt Vikt är ett föremåls massa mätt i kg
Tyngd är ett föremåls massa multiplicerat med gravitationen. Enheten är Newton (N) Tyngden varierar alltså beroende på vart man är På jorden säger vi att tyngden är massan x 10 På månen är tyngden massan x 1/6 x 10

4 Tyngdpunkt För att ett föremål ska kunna stå stadigt måste tyngdpunkten finns rakt under stödytan. En stor stödyta ger bättre stabilitet än en liten

5 Gravitation Finns mellan alla föremål som har en massa
T o m två mynt har dragningskraft på varandra då de ligger på ett bord. De åker inte ihop då friktionskraften är större än dragningskraften. Gravitationen beror alltså på massan samt avståndet mellan dem.

6 Tryck Beskriver hur en kraft fördelar sig på en yta
Enheten för tryck är N/m2, kallas för pascal(Pa) Lufttryck är ett mått på hur mycket luft som trycker på den yta som är under den. På markytan finns det kg luft, trycket av luften på en kvadratmeter är då Pa. Med ett annat namn 1 atmosfärs tryck. Om man inte befinner sig vid havsytan så påverkas naturligtvis lufttrycket då det är mindre luft som pressar mot jorden.

7 Vattentryck Vid vattenytan är det normalt tryck
Redan vid 5 meter är trycket 1.5 Pa och man känner detta direkt i örat För att utjämna detta kan man hålla för näsan och blåsa upp luft i mellanörat. Vid dykning med vanlig luft finns risk för berusning samt ledbesvär om kvävet i luften fastnar i lederna. Undviks genom långsam uppstigning mot ytan så att kvävet hinner vandra ut via lungorna igen.

8 Komprimerade gaser Om man fyller gas i en sluten behållare med en pump så får man ett övertryck. Detta används i sprayburkar då man vill ha en sprutfunktion(färgburk, hårspray) En gas i tryck är känslig för värme då trycket ökar kraftigt med temperaturen. Det är alltså farligt att ha sprayburkar i närheten av hög värme, eld

9 Kommunicerande kärl Denna teknik används främst för att förse oss med vatten i bostäder. Ett vattentorn är vätskan högre upp än i bostäderna och man får då automatiskt ett vattentryck i bostaden utan att använda en pump. Om man har väldigt höga bostäder använder man ofta lokala vattencisterner på taket samt dricka automater.

10 Lyftkraft Om man trycker ner ett föremål under vattnet fås en lyftkraft som är lika stor som vikten på den undanträngda vätskan. Detta är Arkimedes princip och är den teknik som man utgår från för alla konstruerade föremål i vatten. I luft är det lufttrycket som verkar. Om man konstruerar ett föremål med olika lufttryck på sidorna fås lyft på den sida som har lägst lufttryck(flygplansvingar)

11 Räkna med tryck Titta gärna på olika räkne exempel hur man beräknar tryck. Både i luft och vätska.


Ladda ner ppt "Kraft och tryck Sid 108 - 125."

Liknande presentationer


Google-annonser