Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklass på Tomtebogård 2015 - 16. VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEKLASSEN Vad styr vår verksamhet Information om förskoleklass Information om fritids Praktisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklass på Tomtebogård 2015 - 16. VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEKLASSEN Vad styr vår verksamhet Information om förskoleklass Information om fritids Praktisk."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklass på Tomtebogård 2015 - 16

2 VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEKLASSEN Vad styr vår verksamhet Information om förskoleklass Information om fritids Praktisk information Visning av lokaler

3 DET HÄR ÄR DEN SVENSKA SKOLAN

4 VAD STYR VÅR VERKSAMHET Utbildningens syfte Skollagen (2010:800) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

5 VAD ÄR FÖRSKOLA? Utbildningens syfte Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning

6 VAD ÄR FRITIDSHEM? Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

7 VAD ÄR FÖRSKOLEKLASS? Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap

8 VAD ÄR GRUNDSKOLAN? Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

9 VISION Sjöfruskolan - Tomtebogård Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans.

10 Tomtebo skolområde Kompassen Blåkulla Skattelden Berga- trollet F123456789F123456789 Tomtebo- gård Lilla Sjöfrun 20 5-åringar Övriga 13 5-åringar 5 5-åringar 17 5-åringar 27 5-åringar 13 5-åringar Summa 112

11 Vittran FA Alverna 1A2A Fritids Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Älvan FD Drakarna 1D2D Fritids Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Nornan FB Bysingarna 1B2B Fritids Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Vätten FC Cykolperna 1C 2C Fritids Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog

12 FÖRSKOLEKLASSEN MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8.15 - 9.30 Utedag ArbetspassIdrottArbetspass 9.45 – 10.15 Utelek 10.15 -11:30Arbetspass 11.30-12.00Lunch 12.00- Utelek Fritids Utelek Fritids Utelek Fritids Utelek Fritids Utelek Fritids Fritids börjar kl. 12.00

13 6.30 Gemensam öppning 7.00 Fritids på respektive avdelning 7.30 Frukost 8.15 Förskoleklass 12.00 Fritids börjar 13.30 Mellanmål 14.00 Samling 14.30 Aktiviteter 17.00 Gemensam stängning med förskolan 18.00 Stänger vi FRITIDS

14 Vad händer på Vittrans fritids? V. 42 MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Samling: FA: Danne FC: Mona 1C: Andreas Samling: FA: Veronica FC: Danne 1C: Mona Samling: Vara vänner: ”Får Gabriel vara prinsessa?” Samling: FA: Andreas FC: Anton 1C: Danne Storsamling: Riv lego! Rörelse: Indiansmyg Danne & Helena Rörelse: Indiansmyg Spindelkull Danne & Niklas Rörelse: Redskap Andreas & Gudrun Rörelse: Redskap Andreas & Petra Rörelse: Barnens val Skapande: Vi målar en gemensam bild Maria & Elenor Musik Niklas Skapande: Vi målar en gemensam bild Mona & Lena Skapande: Vi målar en gemensam bild Mona & Elenor Gröngölingarna: Christine & Emma Utelek: Christine Utelek: Nils Utelek: Maria Utelek: Anton Tavlan: MonaTavlan: AndreasTavlan: ChristineTavlan: DanneTavlan: Mona

15 INFORMATION Vårt mål är att alla barn boende på Tomtebo ska har en plats i förskoleklass på Tomtebogård. Barn boende i andra skolområden erbjuds plats i mån av plats. Har man fått plats får man gå kvar tom åk 9. Val till förskoleklass ska alltid ske genom att fylla i blankett och skicka in senast 2 februari. Fritids söks på samma blankett. Glöm inte att fylla i önskat placeringsdatum, 5/8, 10/8 eller17/8. Beräkna tre dagar för inskolning. (Förskoleplaceringen gäller till den 3/7). Vi rekommenderar att man börjar på fritids före skolstart. Fritids har stängt för planering13-14/8 (preliminärt). 15/2 påbörjas arbetet med gruppsammansättningen. Information kommer att skickas via e-post, förutom ett placeringsmeddelande när grupperna är klara via post. Skolan börjar den 20/8 Överskolning prel. vecka 20 och 21, må och ti fm, on ef, två grupper/vecka Föräldramöte prel. 27/5 kl. 18.30


Ladda ner ppt "Förskoleklass på Tomtebogård 2015 - 16. VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEKLASSEN Vad styr vår verksamhet Information om förskoleklass Information om fritids Praktisk."

Liknande presentationer


Google-annonser