Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklass på Tomtebogård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklass på Tomtebogård"— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklass på Tomtebogård 2015 - 16

2 Välkommen till förskoleklassen
Vad styr vår verksamhet Information om förskoleklass Information om fritids Praktisk information Visning av lokaler

3 det här är den svenska skolan

4 Vad styr vår verksamhet
Utbildningens syfte Skollagen (2010:800) Läroplan för grundskolan, förskole klassen och fritidshemmet, Lgr 11

5 Vad är förskola? Utbildningens syfte
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning

6 Vad är fritidshem? Utbildningens syfte
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

7 Vad är förskoleklass? Utbildningens syfte
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap

8 Vad är grundskolan? Utbildningens syfte
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

9 VISION Vi lär, samarbetar och
Sjöfruskolan - Tomtebogård Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans.

10 Tomtebo skolområde Tomtebogård Sjöfruskolan Summa 112 20 5-åringar
Berga- trollet Tomtebo- gård F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 5-åringar Skattelden Kompassen 27 5-åringar 17 5-åringar Lilla Sjöfrun Blåkulla 5 5-åringar 13 5-åringar Sjöfruskolan Övriga 13 5-åringar Summa 112

11 1B 2B 1C 2C FA FB FC FD Fritids Fritids Bysingarna Alverna Cykolperna
Vittran Fritids FA Alverna 1A 2A Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Nornan Fritids FB Bysingarna 1B 2B Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Vätten Fritids FC Cykolperna 1C 2C Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Älvan Fritids FD Drakarna 1D 2D Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagoger Specialpedagog Rektorerna utgår från: Barn i behov av särskilt stöd, deras behov tillgodoses först. Pedagogernas kunskaper om hur barnen fungerar i förskolan. Könsfördelning, blanda barn från olika förskolor, ha med sig en vän, Hållbar organisation över tid (inte behöva göra om för ofta, ju fler klasser ju fortare blir skolorna fulla). Vi utgår från nuvarande grupp i förskolan. Om man vill något annat, skriv det, går inte att tillgodose båda delarna. Vi pratar med föräldrarna när vi måste göra på något annat sätt. Vi tar inte häsyn till bortval av andra barn Alla barn är lika välkomna. Barn i behov av särskilt stöd finns i alla grupper, alla barn kan någon gång under sin skoltid vara i behov av särskilt stöd. Vi löser inte problem med barns samspelssvårigheter genom att placera dem med andra barn. Det finns barn från alla delar av Tomtebo i alla grupper.

12 Förskoleklassen Fritids börjar kl. 12.00 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
Fredag Utedag Arbetspass Idrott 9.45 – 10.15 Utelek :30 Lunch 12.00- Fritids Fritids börjar kl

13 Fritids 6.30 Gemensam öppning 7.00 Fritids på respektive avdelning 7.30 Frukost 8.15 Förskoleklass Fritids börjar Mellanmål Samling Aktiviteter Gemensam stängning med förskolan Stänger vi Många barn på fritid, lika många som på förmiddagen, ungefär samma grundbemanning men även samverkanstid på förmiddagarna. På fritids delas baren i olika grupper precis som på förmiddagen. Fungerar utmärkt!

14 Vad händer på Vittrans fritids?
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Samling: FA: Danne FC: Mona 1C: Andreas FA: Veronica FC: Danne 1C: Mona Vara vänner: ”Får Gabriel vara prinsessa?” FA: Andreas FC: Anton 1C: Danne Storsamling: Riv lego! Rörelse: Indiansmyg Danne & Helena Spindelkull Danne & Niklas Redskap Andreas & Gudrun Andreas & Petra Barnens val Skapande: Vi målar en gemensam bild Maria & Elenor Musik Niklas Mona & Lena Mona & Elenor Gröngölingarna: Christine & Emma Utelek: Christine Nils Maria Anton Tavlan: Mona Tavlan: Andreas Tavlan: Christine Tavlan: Danne

15 Information Vårt mål är att alla barn boende på Tomtebo ska har en plats i förskoleklass på Tomtebogård. Barn boende i andra skolområden erbjuds plats i mån av plats. Har man fått plats får man gå kvar tom åk 9. Val till förskoleklass ska alltid ske genom att fylla i blankett och skicka in senast 2 februari. Fritids söks på samma blankett. Glöm inte att fylla i önskat placeringsdatum, 5/8, 10/8 eller17/8. Beräkna tre dagar för inskolning. (Förskoleplaceringen gäller till den 3/7). Vi rekommenderar att man börjar på fritids före skolstart. Fritids har stängt för planering13-14/8 (preliminärt). 15/2 påbörjas arbetet med gruppsammansättningen. Information kommer att skickas via e-post, förutom ett placeringsmeddelande när grupperna är klara via post. Skolan börjar den 20/8 Överskolning prel. vecka 20 och 21 , må och ti fm, on ef, två grupper/vecka Föräldramöte prel. 27/5 kl Fyll gärna avdelning på blanketten. Lämna gärna önskemål om de viktigaste vännerna. Inte får många. Inte alla i …….Det ni inte skriver vet vi inte om. Vi utgår från nuvarande förskolegrupp. Om man inte önskar det, skriv det, vi kan inte tillgodose både ock. Ni som ev. köar till annan skola/friskola, skriv gärna det. Om man tackar ja till en annan skola stryks man från Tbg.


Ladda ner ppt "Förskoleklass på Tomtebogård"

Liknande presentationer


Google-annonser