Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Förskoleklass hösten 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Förskoleklass hösten 2014."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Förskoleklass hösten 2014

2 Dagordning för kvällen
Presentation Rektor och fritidshemssamordnare Specialpedagog, Karin Jaresved Andersson Förskollärarna (Inskolningar, blanketter, våren, visning av lokalerna, lämna underlag för inskolning) Flogstaskolan

3 Skolans organisation 175 elever Förskoleklass: 48 st elever Åk 1: 50 st elever Åk 2: 43 st elever Åk 3: 36 st elever

4 SOL Att skriva och läsa med stavelsen som grund.
Flogstaskolans skriv- och läsinlärningsmetod. Karin Jaresved Andersson Specialpedagog Flogstaskolan

5 SOL-metodens 4:a fundament
1. Basfärdigheterna lärs in som ett antal systematiskt uppbyggda och hierarkiskt ordnade delfärdigheter, där man inte går vidare förrän eleven behärskar den delfärdighet man håller på med. Till varje delfärdighet finns konkreta övningar att använda sig av. 2. Läsinlärningen utgår från skrivandet. 3. Stavelsen används som minsta stödjande enhet. 4. Skriftspråkets formsida och dess funktionssida knyts ihop så att eleverna succesivt bygger upp sin kunskap kring skrivandet.

6 Solmetoden och hur vi arbetar på Flogstaskolan.

7 Segmentering av talade satser
För att segmentera (dela) orden i satserna rätt i stavelser använder man gå-prat eller gung-prat. Det kan gå till så här: Eleven berättar något: Jag ska leka me´ Kalle `på rasten. Pedagogen säger: Det kan vi gå-prata (alt. gung-prata) och använder sig av elevens talspråk. Då låter det så här: Jag ska le-ka me Kall-e på rast-en.

8 Skrivandet Från första dagen i fsk så uppmuntras eleverna att skriva.
Först ritar eleven en bild och sedan skriver hon till bilden. Om eleven påstår sig inte kunna så stödjer pedagogen genom att fråga vad eleven vill skriva och ber eleven att lyssna in om det finns någon bokstav som hörs i ordet. Eleven kan också bara skriva sitt namn eller den bokstav som namnet börjar på. I takt med att eleverna lärt in alfabetsramsan (som en talramsa) så kan de leta efter den bokstav de vill skriva med hjälp av bokstavsplanschen.

9 Fri skrivning förskoleklass

10 Att bygga bokstäver och alfabetet

11 Läsning av satser utan bokstäver
Till grund finns sagan ”Resan till bokstavslandet” som pedagogen läser högt för klassen, en bit i taget. Den innehåller passande bilder till det som händer. ”Huvudperson” i sagan är katten Ture som pratar i stavelser. Eleverna får ”översätta” till vanligt talspråk vad Ture säger. De får också lära sig alfabetsramsan (4:a i taget) som en kod för att komma vidare i sagan

12 Stavelsesegmentering
Eleverna övas att segmentera ord i stavelser med hjälp av olika övningar. Tures hemliga påse med saker i. Ture säger ordet på någon sak i påsen med stavelsespråket. Vi härmar Tures prat och säger det sedan på vanligt sätt. Andra övningar kan vara ”Ture läser matsedeln”, Ture är på grönsakstorget”, ”Ett skepp kommer lastat” osv.

13 Läsning av ord utan bokstäver
Hunden Hugo: orden sägs i stavelser med entonig röst (dataröst) Kaninen Karin: orden sägs i stavelser med felaktig betoning Hönan Hilda: orden sägs utan betoning och med felaktig vokalklang

14 Alfabetet Lärs in som en muntlig ramsa 4:a bokstäver i taget som en kod. I klassrummet sitter alfabetsplanschen uppe på väggen där man kan titta på hur de bokstäver man säger ser ut. Endast versaler i fsk. I samband med att man lär in att säga de 4:a bokstäverna i rätt ordning så visar man också hur versalen ska skrivas och låter eleven öva sig på att skriva den rätt.

15 Alfabetsplanschen

16 Trollpackan, Trollkarlen och Bokstavsfesten

17 Skriva och läsa med stavelsen som grund.

18 APRIL April-maj ÖVERLÄMNANDE SAMTAL April/Maj
De förskolor som lämnar barn till Flogstaskolan inbjuds till överlämnande samtal med förskollärarna. Inför överlämnade samtalet måste ni föräldrar skriftligen meddela förskolan att ni samtycker till att förskolan lämnar information om ert barn till skolan. FÖRSTA BESÖKET PÅ SKOLAN Tor. 8 maj kl. 9.00–10.30 Barnen från förskolan hälsar på skolan med förskolans personal. April/Maj FÖRSKOLLÄRARNA BESÖKER FÖRSKOLOR I NÄROMRÅDET Brita Alonzo och Siv Löwf besöker förskolor som är nära Flogstaskolan. Alla förskolor som har flera elever som ska börja på Flogstaskolan är meddelade om tid och dag för besök.

19 MAJ KLASSINDELNINGARNA När överlämnande samtalen är färdiga och vi har läst och begrundat Underlagen för inskolningssamtalen gör vi prel. klassindelningar. Har ni frågor om detta kontaktar ni rektor. INFORMATION OM KLASSINDELNINGARNA Under vecka 20 får ni information om vilken klass ditt barn ska gå i. KARUSELLDAGEN Tis. 20 maj kl. 9.00–10.30 På föräldramötet informerar vi om denna dag. Ert barn får besöka skolan för att bekanta sig med miljön och träffa förskollärarna. Alla barn som börjar förskoleklass i närområdets olika skolor har Karuselldag denna förmiddag. Det är föräldrarna som är med barnet denna dag.

20 SOMMAREN Rektor och förskollärare ledig hela sommaren. Sammanslagning av fritidshem på Hågadalskolan. SOMMARFRITIDS from 1 aug Ni har rätt till fritidshemsplats på Flogstaskolan. Har ni möjlighet att barnet är ledig fram till inskolningen, så är det att rekommendera eftersom ordinarie personal fortfarande har semester. Finns inte möjligheten till ledigt innan inskolningen måste ni ta kontakt med rektor Malin Sandlund Mån 11 augusti och tis. 12 augusti är fritidshemmen stängda för planeringsdagar för personalen.

21 INSKOLNING 14-18 augusti Inskolningstider 14 aug: tor. kl. 9.00–10.30 15 aug: fre. kl. 9.00–12.00 inkl. lunch 18 aug: mån. kl. 8.30–12.30 inkl. lunch Inskolningssamtal bokas under inskolningsdagarna. På inskolningssamtalet går vi igenom ”Underlaget för inskolningssamtalet” och ställer mer frågor kring det som vi och ni önskar veta mer om. Den 18 aug är det skolstart för alla elever i åk 1-3. Den 19 aug börjar förskoleklassernas elever ordinarie tider. Förskoleklasstiden är kl Kl är det fritidshemverksamhet. Flogstaskolans öppettider är kl

22 Vad händer efter det här mötet?
Alla föräldrar skickar ett mail till I mailet skriver du/ni ditt barns för och efternamn detta för att vi ska få en korrekt sändlista till alla föräldrar. Välkomstbrev inkl. blanketter till de som inte varit på detta möte Personalen besöker förskolorna Eleverna besöker förskoleklass med personal Klassindelningar Eleverna besöker förskoleklass med föräldrar Sommarlov Inskolningsdagar

23 Nu kommer alla blanketter


Ladda ner ppt "Välkommen! Förskoleklass hösten 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser