Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan
”Gå och cykla till skolan” Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet

2 Syftet med projektet Att förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och från skolan för att få bättre hälsa och bidra till en bättre miljö samt att skapa en säkrare trafikmiljö i skolans närområde. Projektet bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning.

3 Projektets tre steg Steg 1: Förbättringar av skolans trafikmiljö för att skapa säkrare miljö vid för lämning och hämtning av barn. Steg 2: Inventering av elevernas skolväg för identifiering av farliga och otrygga platser längs vägen som kan behöva åtgärdas för att få en säkrare skolväg. Steg 3: Arbeta för att skapa fler parkeringsplatser i skolans närhet. Det kan behövas en planändring, vilket kan ta ca 1-2 år att göra.

4 Steg 1 Åtgärder vidtogs i skolans närhet under vt 2013 för att få en säkrare trafikmiljö för barnen. Föräldrar och elever fick lämna synpunkter på de genomförda förändringarna. Justeringar och förändringar gjordes utifrån inlämnade synpunkter.

5 Steg 2 Inventering för att identifiera farliga och otrygga platser längs elevernas skolväg. Eleverna fick rita i sin skolväg på en karta och fyllde i en enkät hur de upplevde sin skolväg. Åtgärdsplan togs fram i samarbete med kommunens trafikingenjör. Utställning med åtgärdsplan finns i korridoren utanför expeditionen.

6 Steg 3 Arbeta för att skapa fler parkeringsplatser i skolans närhet. Planändring kan behövas. I framtagen åtgärdsplan finns förslag till förändring av trafikplatsen vid Skolgatan. Kontakt tas med plankontoret för ändring av planen för att få fler parkeringsplatser.

7 Bra platser för lämning och hämtning av barn
Följande bilder visar bra platser för att stanna och lämna och hämta barn. Föräldrar som behöver ställa bilen och gå in i skolan med sina barn kan använda parkeringsplatserna.

8 P-platser 30 min P-plats 15 min
Bra platser att stanna på för lämna och hämta barn P-platser 30 min P-plats 15 min Avsläppning av barn på Skolgatans östra sida Avsläppning av barn i bussfickan. OBS! Man får ej ställa bilen i bussfickan.

9 Stanna 15 minuter

10 Skolgatans östra sida

11 P-platser min

12 Bussfickan vid Bodestorpsvägen (OBS! Endast för kort stopp)

13 Vi kan alla tänka på… att det bästa är om så många som möjligt går eller cyklar till och från skolan. Det blir säkrare trafikmiljö. Vi får bättre hälsa. Vi bidrar till en bättre miljö.


Ladda ner ppt "Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser