Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rune Fagerlund Funktionsplanerare Locum AB. Processen Arbetsgrupper/hyresgäst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rune Fagerlund Funktionsplanerare Locum AB. Processen Arbetsgrupper/hyresgäst."— Presentationens avskrift:

1 Rune Fagerlund Funktionsplanerare Locum AB

2 Processen Arbetsgrupper/hyresgäst

3 Lokalprojektets 6 skeden BEHOVSANALYS Klargör behov! FÖRSTUDIE Utred alternativa lösningar! Välj huvudalternativ! PROGRAM Specificera slutproduktens egenskaper! GENOMFÖRANDE Detaljprojektera och bygg! ÖVERLÄMNANDE Lämna över till hyresgästen! UTVÄRDERING Utvärdera slutresultatet!

4 Tänk efter före.. efter är det för sent.. eller åtminstone mycket dyrare!

5 Arbetsgrupper 1.Vårdavdelningar 2.Aktivitet/utbildning 3.Personalutrymmen 4.Öppenvård 5.Utemiljö 6. Funktioner med särskild säkerhet 7.RMV-Administration/Vårdavd.

6 Deltagare i arbetsgrupper Administrativ personal Chefer Kuratorer Läkare Mentalskötare Psykologer Sjuksköterskor Funktionsplanerare

7 Mål för arbetsgruppsarbetet Rumsfunktionsprogram Idéforum ang. logistik, arbetsmetodik, rumsfunktioner m.m.

8

9

10

11

12 Utemiljö Färger-både med växter och annan färgsättning Former-varierade former, ingen fyrkantighet Variation-avskildhet/gemenskap Lummighet Gemenskap-samling Rymd-väderstreck, solens upp och nedgång Mjuka och hårda ytor Dofter Lättvisiterat Överblick Behålla ursprungsvegitation/mark och lägga till årstidsaccenter Pulkabacke Rörelse Vatten Ljud Smak

13 Utemiljö Sittplatser både där man kan sitta i grupp och där man kan sitta enskilt Solstolar Rökhörna. Väderskyddad med sittbänk och askkopp. Buskar eller träd som bildar gles lummighet. Plats för pingisbord Uteschack Redskapsbod Funktionell konst ex. vattenfall med grund damm och effektfull belysning. Klocka Olika färgkombinationer för upplevelse Västerläge för uteplatsen är bra

14 Deltagare i arbetsgrupper Administrativ personal Chefer Kuratorer Läkare Mentalskötare Psykologer Sjuksköterskor Funktionsplanerare Arkitekter Konsulter

15 Mål för arbetsgruppsarbetet Planlösning Rumsfunktionsprogram Idéforum ang. logistik, arbetsmetodik, rumsfunktioner m.m.

16 Avdelningsmiljöer RMV Personalutrymmen Säkerhet Öppenvård Aktivitet/utbildning Utemiljö Övriga utrymmen Lokal programgrupp Ledning RPVS Fackliga repr. Funk.planerare Arkitekt Projektgrupp Styrgrupp

17 Designprocessen är cirkulär analysera bearbeta analysera

18 2007 Den politiska processen

19 Systemhandling klar i september

20 Markarbete påbörjas i slutet av 20008

21 Byggstart under 2009

22 Inflytt under 2011

23 ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka” Albert Einstein


Ladda ner ppt "Rune Fagerlund Funktionsplanerare Locum AB. Processen Arbetsgrupper/hyresgäst."

Liknande presentationer


Google-annonser