Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad och säker cykling Kent Johansson Cyklingsutredningen Tylösandsseminariet 2012 Slutbetänkande oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad och säker cykling Kent Johansson Cyklingsutredningen Tylösandsseminariet 2012 Slutbetänkande oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Ökad och säker cykling Kent Johansson Cyklingsutredningen Tylösandsseminariet 2012 Slutbetänkande oktober 2012

2 Resandet i Sverige 363 miljoner km varje dag Var tredje resa är kortare än 5 km Varannan bilresa är kortare än 5 km Behov, bekvämlighet, vana, säkerhet?

3 Skäl för att cykla – för individ respektive samhället Rörelse och motion i vardagen – tidseffektivt Smidigt och flexibelt under både färd och parkering Enklare vardag om barnen kan resa självständigt Minskad negativ miljöpåverkan Förbättrad folkhälsa – mer aktivitet och mindre buller Minskad trängsel i våra stora städers trafikmiljöer

4 Säker cykling Nollvisionen central i transportpolitiken Antalet omkomna och svårt skadade cyklister fler 2012 än 2011 Oroväckande utveckling som måste brytas Inom de flesta andra transportsätt minskar antalet omkomna

5 Internationell jämförelse I Danmark och Nederländerna cyklar de mer – varför? Vi prioriterade bilen efter andra världskriget Andra prioriterade cykeln och fortsatte cykla Tradition och historia har påverkat Likartad trafikplanering gör att förutsättningar för ökad cykling även i Sverige redan finns

6 Ur cyklistens perspektiv En trafikmiljö där motortrafiken är norm Delar utrymme med tung och snabb trafik Använder infrastruktur med bristande underhåll Saknar gena och sammanhängande cykelvägnät Har behov av aktiv samverkan med kollektivtrafiken

7 Några förutsättningar för ökad cykling Sverige bli minst lika bra på att främja cykling som de goda utländska exemplen Cykeln ha en tydlig plats i planeringen och i trafikmiljön Cykeln som norm på fler ställen i trafikmiljön Gena och sammanhängande cykelvägnät Tillfredsställande underhåll Samverkan med kollektivtrafiken

8 Cykelns plats i planeringen Cykeln som eget transportsätt Cykeln måste få en tydligare plats i systemen och processerna, men samtidigt vara en del av helheten PBL Regionala länsplanerna i den nationella infrastrukturplaneringen Finansiering inom infrastrukturplaneringen

9 Trafikregler - några exempel Cykelöverfarter Cykelgata Enkelriktat …………………………………… Väghållaransvaret ……………………………………

10


Ladda ner ppt "Ökad och säker cykling Kent Johansson Cyklingsutredningen Tylösandsseminariet 2012 Slutbetänkande oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser