Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ har tillgång till Södertörns samlade utbud av insatser och möjliggör gemensamma strategiska utvecklingssatsningar. Målsättning: Att skapa en långsiktig hållbar struktur och modell för det Södertörnsgemensamma introduktionsarbetet som leder till snabbare etablering. Nyckeltal och resultatmått kommer att tas fram för att kunna mäta projektets faktiska inverkan.

2 ….2009 Projektet har under 2009 hitintills: 1.Startat webbaserad kartläggning som hålls dagsaktuell, samt en webbaserad interaktiv insatskarta för att underlätta samarbetet på Södertörn inom kommunerna och AF. 2.Erbjuder mångfaldsutbildningar med ledande mångfaldskonsulter regelbundet till arbetsgivare inom Södertörn - med start i oktober. (i samarbete med Matchning Södertörn) 3.Utarbetar en effektutvärderingsmodell tillsammans med totalt 24 kommuner och SKL, för att kunna mäta effekten av introduktionsprogrammen. En prototyp ska vara klar till december 2009. En betamodell testas denna månad. Många fler kommuner har visat stort intresse. ……

3 …2009 4. Har genomfört en behovsinventering med tillsammans med Södertörns kommuners handläggare och samverkanspartners/förmedlare på Arbetsförmedlingen (ca 40 pers) Resultatet är dokumenterat. 5. Har startat ett nationellt närverk för interkommunala ”introduktionsstrateger” för benchmarking, för att möjliggöra gemensamma utvecklingsinsatser för en ökad samverkan och homogenisering av introduktionsmöjligheterna i landet. 6.Studerat andra interkommunala finasieringsmodeller och organisationsmodeller för att hitta en bra långsiktig och hållbar lösning för Södertörn. …..

4 … 2009 7.Har skrivit och lämnat in en Flyktingfond ansökan (ERF) för att förankra en processorganisation som håller över tid, politiska regimskiften och förändrade uppdrag.

5 Fokus under 2010 -2011 är att förankra, testa, analysera och justera de samverkansredskap för introduktion som arbetsförmedlingen tillsammans med kommunerna Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Tyresö samt Nacka, Värmdö utvecklar år 2009. Målen är att: 1.Den webbaserade insatskartan ska vara ett väl använt uppdaterat och aktivt integrerat verktyg i planeringsprocessen för en effektiv introduktion i Södertörn/Stockholmsregionen. 2.Effektutvärderingssystemet används i samtliga deltagande kommuner, och resultaten har analyserats gemensamt. Fler kommuner än de ursprungliga 24 i landet deltar. 3.Mångfaldsutbildningar för företagare/arbetsgivare erbjuds kontinuerligt att genom kunskaps- och attitydpåverkan ge fler personer möjlighet till arbete. Fokus på attityder/kommunikation, ökad produktivitet/effektivitet, kompetensförsörjning och rekrytering samt jämställdhet. INTRODUKTION SÖDERTÖRN 2010 – 2011

6 … under 2010-2011 leda till att: 4.Det finns en processkartläggning och en rutinhandbok för hur samverkan med utbyte av insatser handläggs. 5.Det finns en modell för hur utbyte av tjänster ska handläggas ekonomiskt mellan olika kommuner och mellan kommuner och andra myndigheter. 6.Minst två nya insatser som svarar mot de nyanländas behov har utvecklats inom Introduktion Södertörn. INTRODUKTION SÖDERTÖRN 2010 – 2011

7 För den nyanlände innebär målet att: Individen har tillgång till den introduktionsinsats som motsvarar personens individuella behov, oavsett i vilken kommun individen bor. Introduktionstiden för individer med mer tidskrävande barriärer till anställning i form av relativ ungdom, analfabetism, stressymptom kopplade till migrationsprocessen, och omställningssvårigheter har förkortats till följd av nystartade insatser och en ökad tillgång till projektpartnernas insatser. Introduktionen leder snabbare till egenförsörjning genom arbete Introduktionen leder till kompletterande studier i det allmänna utbildningssystemet för den som saknar adekvat utbildningsbakgrund.

8 För kommunerna är målet att:  Introduktionsinsatserna blir mer kostnadseffektiva genom att nyanlända har tillgång till individanpassade insatser.  En smidig gemensam hållbar organisationsstruktur möjliggör processinriktat arbete i relation till de förändringar som sker i omvärlden. Modellen kan hantera omställningsbehov.  En gemensam ”Introduktionsstrateg” leder utvecklingen av nya gemensamma satsningar, upprätthåller gemensamma verktyg och samordnar arbetet med att fortsatt undanröja samverkansbarriärer i regionen.  Omvärldsbevakning sker både regionalt, nationellt och internationellt. INTRODUKTION SÖDERTÖRN 2010 – 2011


Ladda ner ppt "Introduktion Södertörn 2009 finansierat med § 26 medel Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ."

Liknande presentationer


Google-annonser