Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvårdskartläggning SLSO Elisabet Linder 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvårdskartläggning SLSO Elisabet Linder 2007."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvårdskartläggning SLSO Elisabet Linder 2007

2 Syfte: Få en tydlig bild, en nulägesbeskrivning av basal hemsjukvård  Uppdrag  Organisation  Innehåll  Kvalitetsuppföljning

3 Metod  Intervju med 15 vårdcentraler  Genomgång av styrdokument  Statistik  Tillgänglig litteratur och rapporter

4 Upplägg  Demografi  Nationellt perspektiv  Definitioner  Yttre strukturer  Resultat från intervjuer  Analys  Områden att utveckla

5 Besöksstatistik 2004-2006

6 Förändring i antal besök

7 Intervju med 15 vårdcentraler  Uppdraget  Taknivåer i ersättningssystemet  Befolkning/patienter  Kriterier för inskrivning  Innehåll  Organisation  Bemanning

8  Kompetens  Samverkan  Individuell vårdplan  Kvalitet  Hälsofrämjande och förebyggande arbete  Förbättringsområden

9 Samverkan

10 Förbättringsområden  Struktur  Individuell vårdplan  Kvalitetsuppföljning  Samverkan  Ökad läkarmedverkan  Förebyggande arbete  Tillgänglighet  Vissa patientgrupper

11  Antal besök ökar  Fungerande samverkan är av avgörande betydelse  Brister i kvalitetsuppföljning  Brister i tillgänglighet  Läkemedelsområdet - stort och komplicerat  Hemsjukvården inte tydligt beskriven - definitioner, uppdragsbeskrivning, verksamhetsplan  Vision saknas!

12  Tillgänglighet  Tillit  Kontinuitet Trygghet är nyckelordet när vi ska utveckla hemsjukvården!


Ladda ner ppt "Hemsjukvårdskartläggning SLSO Elisabet Linder 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser