Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalksalpeter ™ Ökad efterfrågan => högre pris Huvudgiva till spannmål: NP/NPK mest lönsamt Kompletterings- giva: Kalksalpeter fortsatt lönsamt i Spannmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalksalpeter ™ Ökad efterfrågan => högre pris Huvudgiva till spannmål: NP/NPK mest lönsamt Kompletterings- giva: Kalksalpeter fortsatt lönsamt i Spannmål."— Presentationens avskrift:

1 Kalksalpeter ™ Ökad efterfrågan => högre pris Huvudgiva till spannmål: NP/NPK mest lönsamt Kompletterings- giva: Kalksalpeter fortsatt lönsamt i Spannmål Grönsaker Potatis pga unika egenskaper => Skylt ej Skåne

2 NPK till huvudgivan i all spannmål Huvudgiva till spannmål: NPK mest lönsamt Kompletterings- giva: Använd Kalksalpeter: unika egenskaper snabbverkande nitratkväve högt kväveutnyttjande dokumenterad efffekt => Skylt Skåne

3 1.Mindre mängd gödsel: ca 10-25% 2.Färre körningar 3.Lägre gödselkostnad 4.Högre skörd i vårsäd: ”färsk” fosfor och kalium ger 100-300 kg merskörd om P-AL < 10 5.Högre skörd i kombisådd vårsäd: i genomsnitt 360 kg merskörd vid P-AL <10 6.Högre skörd i höstsäd: NPK på våren ger minst samma skörd som PK på hösten + N på våren NPK lönsammare än PK + N 7.Ökad odlingssäkerhet: anpassad mängd P och K till varje gröda ger mindre skördevariationer 8.Minskad stress på hösten: ingen PK-spridning 9.Mindre risk för fosfor- förluster 10.Lägre kadmiumhalter: Yaras kadmiumgaranti omfattar alla NPK- och NP-produkter

4 Gödslingsstrategier med NPK som grundgiva I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. Använd OpriCrop-matrisen för “Huvudgiva till spannmål” vid val av lämplig produkt. I alternativ 3 läggs en mindre giva NPK. Använd OptiCrop-matrisen “Startgiva på våren till spannmål” vid val av lämplig produkt. Samma produkt kan oftast användas även till startgiva i vårsäd. BestockningStråskjutningAxgång 10 13 21 26 29 30 31 32 37 39 45 51 61 Alt. 4: Alt. 3: Alt. 2: NPK N Kalksalpeter Best.giva Huvudgiva (-givor) Ev. kompl.giva NPK Kalksalpeter Alt. 1:

5 Utnyttja grödans potential i år! 1.Anpassa kvävegivan till året! 2.Säkra proteinhalten! Komplettering med 40 kg N som Kalksalpeter: (52 försök i höstvete) 3.Höj skörden! - Aktuellt både i brödvete och fodervete - Hjälpmedel: Kalksalpetermätaren 4.Använd Kalksalpeter! - Dokumenterad effekt + 1,3 % + 1,0 % kg N/ha Prot.halt %


Ladda ner ppt "Kalksalpeter ™ Ökad efterfrågan => högre pris Huvudgiva till spannmål: NP/NPK mest lönsamt Kompletterings- giva: Kalksalpeter fortsatt lönsamt i Spannmål."

Liknande presentationer


Google-annonser