Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad efterfrågan => högre pris

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad efterfrågan => högre pris"— Presentationens avskrift:

1 Ökad efterfrågan => högre pris
Kalksalpeter™ Ökad efterfrågan => högre pris Skylt ej Skåne Huvudgiva till spannmål: => NP/NPK mest lönsamt Kalksalpeter fortsatt lönsamt i Spannmål Grönsaker Potatis pga unika egenskaper Kompletterings- giva: =>

2 NPK till huvudgivan i all spannmål
Skylt Skåne Huvudgiva till spannmål: => NPK mest lönsamt Använd Kalksalpeter: unika egenskaper snabbverkande nitratkväve högt kväveutnyttjande dokumenterad efffekt Kompletterings- giva: =>

3 NPK lönsammare än PK + N Mindre mängd gödsel: ca 10-25%
Färre körningar Lägre gödselkostnad Högre skörd i vårsäd: ”färsk” fosfor och kalium ger kg merskörd om P-AL < 10 Högre skörd i kombisådd vårsäd: i genomsnitt 360 kg merskörd vid P-AL <10 Högre skörd i höstsäd: NPK på våren ger minst samma skörd som PK på hösten + N på våren Ökad odlingssäkerhet: anpassad mängd P och K till varje gröda ger mindre skördevariationer Minskad stress på hösten: ingen PK-spridning Mindre risk för fosfor-förluster Lägre kadmiumhalter: Yaras kadmiumgaranti omfattar alla NPK- och NP-produkter

4 Gödslingsstrategier med NPK som grundgiva
I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. Använd OpriCrop-matrisen för “Huvudgiva till spannmål” vid val av lämplig produkt. I alternativ 3 läggs en mindre giva NPK. Använd OptiCrop-matrisen “Startgiva på våren till spannmål” vid val av lämplig produkt. Samma produkt kan oftast användas även till startgiva i vårsäd. NPK N Kalksalpeter Best.giva Huvudgiva (-givor) Ev. kompl.giva Alt. 1: Alt. 2: Alt. 3: Alt. 4: Bestockning Stråskjutning Axgång

5 Utnyttja grödans potential i år!
Anpassa kvävegivan till året! Säkra proteinhalten! Komplettering med 40 kg N som Kalksalpeter: (52 försök i höstvete) Höj skörden! - Aktuellt både i brödvete och fodervete - Hjälpmedel: Kalksalpetermätaren Använd Kalksalpeter! - Dokumenterad effekt Prot.halt % + 1,3 % + 1,0 % kg N/ha


Ladda ner ppt "Ökad efterfrågan => högre pris"

Liknande presentationer


Google-annonser