Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkludering – med plats för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkludering – med plats för alla"— Presentationens avskrift:

1 Inkludering – med plats för alla

2 Mångfald och inkludering på Navet
”Mångfald är en process där vi på Navet är öppna, ser möjligheter och värdesätter olikheter och likheter hos oss själva och vår omvärld” Varför vi har intresserat oss för definitionen av inkludering som en självklar sammankoppling till mångfald

3 Inkludera – inte exkludera
Exkludering – utestänga helt Assimilitation innebär total anpassning till normen, inget av det olika får finnas kvar. Om du t ex som nyinflyttad skulle passa in på en plats motsvarande Solsidan skulle du behöva tala prickfri svenska, helst med belevad stockholmsdialekt, klä dig i märkeskläder, ha eller vilja ha ett perfekt hem och åka på utlandssemester minst en gång om året (danmark och Norge räknas inte) . Avviker du på något sätt kan du välja mellan att bli som de andra eller inte vara med. Integration bygger på idén att lite olikhet är okej, så länge den olikheten inte hotar gruppen för mycket. Som exempel är det okej att du inte talar svenska direkt när du flyttar hit från ett annat land, men det funkar inte att inte vilja lära sig det Inkludering innebär att du kan vara precis som du är så länge du respekterar gruppens grundvärderingar. Gruppen är villig att anpassa sig till en grad för att den som kommer till gruppen ska kunna vara sig själv så mycket som möjligt.

4 ” en inkluderande verksamhet är den där alla deltagare, oberoende av förutsättningar ska få ett meningsfullt utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och gemensamhetsskapande”

5 Inkludering handlar om:
att ta vara på de olikheter som finns ibland oss och se dem som en tillgång att anpassa verksamheten till särskilda behov och förutsättningar som finns – den ska INTE sträva efter att ta bort olikheterna hos dem som deltar att med professionellt handlag ge människor stimulans och uppmuntran där målet är meningsfullt gemensamhetsskapande. målet är att skapa ett bättre samhälle som är till för alla och motverkar utanförskap och utslagning

6 Inkludering som inriktning är bra för alla i lärande situationer (belagt med forskning, både nationellt och internationellt) Att vara inkluderad i en lärande gemenskap med blandade kompetenser ökar lärandet för alla på sikt Motsatsen till inkludering är segregerade grupper med specialinriktningar – där definierar inriktningen hur högt du kan nå samstämmig forskning visar att lärande fungerar bättre i heterogen sammansättning Kunskapsmässigt starka grupper – är den enda grupp som kan visa positiva resultat kunskapsmässigt – men de TRIVS inte lika bra som i heterogena grupper De som blir kvar när vi plockat bort – blir så homogena att det inte finns några motsättningar eller dynamik kvar – resultaten höjs INTE Kunskapsmässigt svaga grupper – alla vi som har några problem – det är allt annat än positivt för lärandet att vara här – definieras på det man inte kan. Resultaten höjs INTE

7 Att leda inkluderande: Är att tro på och agera den inställningen i sitt ledarskap Att ha höga förväntningar på att alla kan och vill Problemlösande och positiv attityd Agera engagerat och professionellt samstämmig forskning visar att lärande fungerar bättre i heterogen sammansättning Kunskapsmässigt starka grupper – är den enda grupp som kan visa positiva resultat kunskapsmässigt – men de TRIVS inte lika bra som i heterogena grupper De som blir kvar när vi plockat bort – blir så homogena att det inte finns några motsättningar eller dynamik kvar – resultaten höjs INTE Kunskapsmässigt svaga grupper – alla vi som har några problem – det är allt annat än positivt för lärandet att vara här – definieras på det man inte kan. Resultaten höjs INTE

8 En verksamhet för alla - är det vad vi vill ha?
det är tilltron till deltagares FÖRMÅGA är nyckeln till framgång


Ladda ner ppt "Inkludering – med plats för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser