Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2013
Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

2 Måsöskolans fritidshem består av fyra hemvister, f-klass, åk 1, åk2 och åk 3
Förskoleklass tel: Hemvist åk tel: Hemvist åk tel: Hemvist åk tel: ( även vid öppning och stängning) Personal på fritids: Åk 1 Annica, Monica J, Michaela Åk 2 Maria, Moa Övre – Åk 3 Eva, Micke och Douglas Förskoleklass – Ripan, Doppingen Emil, Alexandra, Yvonne och Laila Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

3 Utbildningens syfte Skollagen 14 kap. 2§
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

4 Resultat skolplaneenkät 2013
Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2011

5 Barnet i fokus! # Vi på fritidshemmet vill ta vara på barnens egna nyfikenhet genom att stimulera dem till egna upptäckter och slutsatser. # Utifrån utvärderingar med barnen 1 gång/termin, planerar vi vår verksamhet # Vi erbjuder barnen en mångsidig och stimulerande verksamhet, som ska utveckla barnens förmågor och sociala kompetens. # Under läsåret erbjuder vi barnen olika aktiviteter. Vissa aktiviteter är kontinuerliga och finns alltid med i vår planering, medan en del aktiviteter erbjuds under en begränsad tid. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

6 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

7 Återkommande verksamhet!
# Verkstad, skapande verkstad där barnen får använda en mängd olika material för sitt skapande. # Skogen, att vistas i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. # Idrott, varierande fysiska aktiviteter. # Utevistelse, fria och styrda aktiviteter utomhus. # Bingo, matematisk utmaning med fina vinster. Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

8 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2013

9 Föräldramöte Måsöskolans fritidshem HT 2012


Ladda ner ppt "Välkomna Föräldrarmöte Måsöskolans fritidshem HT 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser