Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringssparkonto & andra nyheter 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringssparkonto & andra nyheter 2012"— Presentationens avskrift:

1 Investeringssparkonto & andra nyheter 2012
Falun

2

3 Vad är ett Investeringssparkonto?
Investeringssparkonto (även kallat ISK) är en ny frivillig sparform som regeringen och riksdagen beslutat om. Den ska göra det enklare för privatpersoner att spara i noterade värdepapper och fonder.

4 Vad kan man placera i ett ISK?
Aktier Fonder Likvida medel Kapitalskyddade placeringar Bevis Obligationer Warranter & Certifikat

5

6 Investeringskontot ger skattefördelar & förenklar
De affärer som görs inom skalet för Investeringssparkontot behöver inte deklareras. Inte heller beskattas utdelningar och räntor. Däremot dras en årlig schablonskatt. Schablon beskattning Vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar, men viss hänsyn tas till att värdet kan minska. Detta eftersom kapitalunderlaget baseras på värdet på tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året. Därmed minskar underlaget om tillgångarna minskar i värde. Värdepapper man har utanför Investeringssparkontot kan flyttas över, men de beskattas i samband med överföringen. Beskattas enligt inkomstskattelagen, hanteras i deklarationen & avdrag kan göras i inkomst av kapital.

7 Enklare att hantera sina värdepappersaffärer!
De flesta värdepapper förutom fonder och konton ska deklareras på K4. ISK: Ingen K4 allt förtryckt på deklarationen.

8 Aktier i ISK Investeringssparkontot medför även rösträtt vid bolagsstämma, då den enskilde själv äger de tillgångar som han eller hon investerar i. Möjlighet att enkelt komplettera din aktieportfölj med tex. Fonder, bevis, obligationer & strukturer för en väl diversifierad portfölj. Utdelningen räknas med i kapitalunderlaget och schablonbeskattas. Onoterade aktier kan ej förvaras i ISK.

9 Beräkningsexempel Investeringssparkonto (ISK): Kapitalförsäkring: 2012
1/4 1/7 1/10 1/1 1/1 + 100 tkr + 10 tkr -4 tkr +10 tkr 0 kr 100 tkr 110 tkr 106 tkr Kapitalunderlag: (0 kr tkr tkr + 10 tkr tkr tkr + 10 tkr)/4 = 109 tkr Schablonskatt: = (109 tkr x SLR) x 30% Kapitalförsäkring: 2012 2013 Eventuellt ta bort den här bilden? 1/1 1/7 1/1 1/7 1/1 +10 tkr + 5 tkr +20 tkr + 25 tkr + 15 tkr 100 tkr 135 tkr 175 tkr Kapitalunderlag 2012: 100 tkr Kapitalunderlag 2013: 135 tkr + 10 tkr (20x50%)=160 tkr Avkastningsskatt 2012: (100 tkr * SLR)x 30% Avkastningsskatt 2013: (160 tkr x SLR) x 30%

10 Tre taktiska tips! I år har vi en rekordlåg Statslåneränta, låg beskattning. Har du aktier med hög direktavkastning? Tror du på en avkastning över 2% 2012? Likvidkonto Servicekonto (VP) Fonder Aktiehandel Classic . ISK

11 Nordea rekommenderar Individuell rådgivning beroende på riskprofil, familje situation, sparhorisont etc Likvida medel utanför försäkring/ISK, det krävs en avkastning på ca 4% årligen för att det ska vara lönsamt.

12 En jämförelse… Fond ISK Kapitalförsäkring
Schablonbeskattning 1/1 0,12% Vinstskatt 30% Skatt på utdelning 30% Kvittningsrätt Schablonbeskattning (SLR*30%) Ej på deklaration Valfri förmånstagare Periodisk utbetalning Avgiftsstrukur Ingående balans samt insättningar läses av Kvittningsrätt saknas Kan belånas Schablonbeskattning (SLR *30%) Inkomst av kapital på deklaration schablonintäkt kan kvittas 4 avläsningstidpunkter årligen Inga avgifter Nämna Barn och barnbarnssparande i samband med k-försäkring • 14/04/2011

13 Att tänka på för oss kvinnor!
Lägre lön Arbetar inte lika många år Studerar längre Oftare sjuka än män Lever längre än män Försiktigare beteende Medelinkomsten år 2000 var för kvinnorna 68 % av männens. Medelinkomst för män var kr och för kvinnor Delvis beroende på att kvinnor arbetar mer deltid, men uppräknat på heltid tjänade kvinnorna ändå bara 82 % av männens löner!

14 Make ärver före gemensamma barn
Sambo eller gift? Sambo saknar arvsrätt Barnen ärver Make ärver före gemensamma barn Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt Skriv testamente Teckna livförsäkringar Det är en stor skillnad mellan att vara gift och att vara sambo. Sambolagen reglerar endast den gemensamma bostaden och gemensamt bohag. Bilar, båtar, fritidshus och så vidare faller utanför - såvida ni inte står på köpekontraktet bägge två. Då äger ni sakerna med samäganderätt och har rätt till del av dem på så sätt. Sambor ärver inte heller varandra. Något som kan få olyckliga konsekvenser. Ta reda på hur er situation ser ut och skriv testamente. Har ni gemensamma barn ärver dom, men om arvet är större än två prisbasbelopp (2002, kr) per barn kopplas överförmyndaren in. Har ni lån på huset, se till att skaffa en grupplivförsäkring och skriv ett testamente så att ni ärver varandra.

15 Tips inför 2012 Samla dina årsbesked och passa på att ta hjälp av en rådgivare att utvärdera din portfölj. Se över ditt månatliga sparande och pensionssparande – kanske har din inkomst ändrats? Lägg till indexering. Öppna ditt orange kuvert, gärna tillsammans med banken Rot & Rut Jämställdhetsbonus Jämställdhetsbonus på FK för föräldrar som delar på föräldraledigheten. Öppna det orange kuvertet – kolla pensionsåldern för din generation. Hur ser fördelningen ut mellan makar – överlåta PPM? Pensionssparande ur ett kvinnligt perspektiv – ofta behöver vi spara mer!

16 Pensions- & Placerings
Min roll i Nordea! Placerings rådgivning Avtals pension & PPM Pensions rådgivning Pensions- & Placerings specialist Privat pension Fonder Ränte placeringar Kapital- skyddade placeringar Prioriterar premiumkunder. Kapital- försäkringar

17 Tack för din uppmärksamhet!
Maria Karlsson Tel Mejl: • 14/04/2011

18 Viktiga datum lappen, lägga ut på borden?
Kolla åldersstruktur – tipsa om överlåta PPM? Pensionssparande ur ett kvinnligt perspektiv • 14/04/2011


Ladda ner ppt "Investeringssparkonto & andra nyheter 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser