Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val- och partisystem, Partier och partisystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val- och partisystem, Partier och partisystem"— Presentationens avskrift:

1 Val- och partisystem, Partier och partisystem
Föreläsning 7 Val- och partisystem, Partier och partisystem

2 Val Direkta Indirekta

3 Konkurrenspräglade val i liberala demokratier
Konstituerande val Omstrukturerande val Normala val Avvikande val Upplösande val

4 Fria och rättvisa val Yttrandefrihet Föreningsfrihet
Frihet att registrera sig som väljare, parti eller kandidat Frihet från tvång Fri tillgång till vallokalerna Valhemlighet Frihet att anföra besvär Opartisk administration av valet Konstitutionellt skydd av vallagen Allmän rösträtt och tillgängliga vallokaler Balanserad rapportering i media Skälig tillgång till kampanjresurser Öppen och genomsiktlig räkning av rösterna Rättvis och tvångsfri behandling av partier, kandidater och väljare från regeringens, militärens och rättsväsendets sida

5 Semi-konkurrenspräglade och icke-konkurrenspräglade val
Dominerande parti (semi-konkurrens) Kandidatval (semi-konkurrens) Bifallande (icke-konkurrens)

6 Valsystem Valsystemet är en uppsättning spelregler för genomförandet av val som innefattar tre generella frågeställningar: Vilka ämbeten väljs? (antal poster och deras karaktär) Vem kan rösta i valet? (rösträttens utsträckning) Vem röstar i valet? (faktiskt valdeltagande)

7 Valsystem Grad av proportionalitet
Majoritetssystem Kombinerade system Proportionella system

8 Gruppering efter grad av proportionalitet.

9 Majoritetssystem First past the post (FPTP) Two Round system (TR)
Alternative vote (AV)

10 Proportionella system
Proportionell representation (PR, listsystem) Single Transferable Vote (STV)

11 Kombinerade system Kvasiproportionella val
(Tyskland, Nya Zeeland, Venezuela) Kvasimajoritära val (Japan, Korea, Georgien, Ryssland)

12 Mikrokaraktäristika Valkretsens storlek Rösttrösklar Röstsplittring
Sverige: 4% Finland: 0% Turkiet: 10 % Röstsplittring Schweiz Luxemburg Valkarteller Finland Rumänien Polen Israel

13 Val av president Majoritetsval – bara ett mandat står på spel

14 Att diskutera: 1) Hur påverkar skillnader i valsystem partilivet?
2) Vilka argument kan man anföra för majoritetsval respektive proportionella val?

15 Skillnader i valsystem och dess inverkan på partilivet
Majoritetsval i enmansvalkretsar gynnar riktigt stora partier samtidigt som det missgynnar medelstora och små partier. Proportionell mandatfördelning gynnar medelstora partier.

16 Duvergers lag: ”Majoritetsval i enmansvalkretsar leder till tvåpartisystem och proportionella metoder leder till flerpartisystem” Orsaker: Mekanisk effekt Psykologisk effekt

17 Argument för… Proportionella val: Majoritetsval:
Bättre avspegling av samhällets opinioner I regel högre valdeltagande Valen resulterar normalt i ett flerpartisystem Majoritetsval: Valen blir mer utslagsgivande Tydligt ansvarsutkrävande Inget problem med små partier som ”tungan på vågen” Säker majoritet  starka och långvariga regeringar

18 Partier och partisystem
Partiernas funktioner: Medel för rekrytering Medel för att aggregera intressen Referenspunkt Riktning.

19 Partier och partisystem
Partiorganisation: Kaderparti Massparti Allomfattande parti

20 Partisystem Tre kriterier har dominerat försöken att klassificera partisystem: Antal partier Politiskt avstånd Systemets skiljelinjer: Seymor Martin Lipset och Stein Rokkan (1967) – utveckling av partisystem: den nationella revolutionen Center-periferi Kyrka – stat den industriella revolutionen Land – industri Kapital - arbete

21 Litteraturdiskussion
Diskussion baserad på läsning av Birgersons After the breakup of a multi-ethnic empire kring frågorna: Hur har utvecklingen sett ut för de tre regionerna? Hur skiljer sig dessa utvecklingsvägar? Vad beror skillnaderna på? Hur tror du att framtiden ser ut för de tre regionerna?


Ladda ner ppt "Val- och partisystem, Partier och partisystem"

Liknande presentationer


Google-annonser