Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt."— Presentationens avskrift:

1 Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt att ändra på de termer som redan finns och som vi har vant oss vid att använda, men de flesta ändringar som gjorts är utifrån NIM grundprinciper (NIM Grp). NIM är de Nordiska infrastrukturförvaltarnas gemensamma organisation. Meningen är att vi skall ha ett liknande språk i hela Norden. JTF Termer 1-01 Lärarhandledning Berätta: Bilaga 1 Termer i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF) innehåller en del ny termer samt termer som fått annan eller ändrad innebörd i jämförelse med termer i SÄO. Detta kan anses vara dumt, men järnvägsbranschen har de senaste åren genomgått stora förändringar. Fler aktörer som konkurrerar med varandra, EU krav, miljökrav m.m. Detta gör att man ansett att vår gamla trafikföreskrift SÄO blivit omodern samtidigt som man i Nordiska infrastrukturförvaltarnas gemensamma organisation( NIM) har diskuterat gemensamma grundprinciper (NIM Grp) vilket den nya föreskriften (JTF) anpassats till. Meningen är att vi skall ha ett liknande järnvägs språk i hela Norden.

2 Nedan ser du de termer som ändrats eller fått förklaringen justerad
Nedan ser du de termer som ändrats eller fått förklaringen justerad. För muspekaren över den termen du vill titta på! Ändrade termer Arbetsplan Driftplats Gångvägskorsning Löpduglig A-skydd Driftplatsgräns Halv siktfart Normalhuvudspår A-skydd efter tåg Driftplatsdel Hel siktfart Normal tryckluftbroms Avspärrningsanmälan Drivfordon Hinderfrihetspunkt Obevakad drift Avvikande huvudspår Dynamisk vikt Huvudspår Obevakad driftplats Bevakningssträcka E-skydd Huvudbromskontroll Obevakad vänddriftplats Bevakad driftplats Flerspår Huvudbromssystem Ordergivningsdriftplats Bromsprocent Frisläppningshastighet Kontrolldriftplats Parkeringsspår Bromskategori Fjärrbevakad driftplats Körplan Planenlig körplan JTF Termer 1-02 Lärarhandledning Berätta: Här beskrivs de termer som har ändrats mest eller som är helt nya i förhållande till SÄO. En del termer har fått en viss ändrad formulering i JTF men har ansetts ha samma innebörd andra har exakt eller nästan exakt formulering, dessa redovisas ej här. Info: En komplett lista över alla termer i JTF med kommentarer om varför termen ändrats eller skillnaden mellan SÄO finns att hämta på webbsida …….. Dispositionsarbetsplan Fordonssignalmedel Lokalbevakad driftplats D-skydd Frontskydd L-skydd Direktbroms Färd L-skydd efter tåg

3 Signalkontrollerat sidospår Storfordon Tillsatsbroms
Nedan ser du fler termer som ändrats eller fått förklaringen justerad. För muspekaren över den termen du vill titta på! Signalkontrollerat sidospår Storfordon Tillsatsbroms Första nedspår, andra nedspår o.s.v Första uppspår, andra uppspår o.s.v. Stängd driftplats Trafikverksamhet Siktrörelse Systembromsning Tågfärd Skyddsform Kontrollbekräftad växel, kontrollbekräftad spårspärr eller kontrollbekräftad rörlig bro Systemnödbromsning Tågfärdväg Skylt System H Tågklarerardokument Snabbromsning System M Tågsätt Spårfordon A-skyddsområde E-skyddsområde L-skyddsområde D-skyddsområde System S Tågsättsklargörare Spärrfärd System R Uppställningsbroms Spårfärd efter tåg System F Verksamt drivfordon Spärrfärdssträcka System E1,E2 och E3 Vägväxling JTF Termer 1-03 Lärarhandledning Här fortsätter en beskrivning de termer som har ändrats mest eller som är helt nya i förhållande till SÄO. En del termer har fått en viss ändrad formulering i JTF men har ansetts ha samma innebörd andra har exakt eller nästan exakt formulering, dessa redovisas ej här. En komplett lista över alla termer i JTF med kommentarer om varför termen ändrats eller skillnaden mellan SÄO finns att hämta på webbsida …….. Spärrfärdssätt Säkrad rörelse Växlingsvägslåsning S-skydd Tillfällig körplan Växel som sluter

4 Sträcka med tre eller flera huvudspår på linjen mellan två angränsande driftplatser.
Flerspår JTF Termer 1-04 Lärarhandledning Berätta: Genom att dra mus pekaren över en term, visas en pratbubbla med innebörden av termen i kortform. För att få en exakt beskrivning hänvisas till JTF Bilaga 1 Termer.

5 Spår som är avsett för säkrad rörelse.
Huvudspår Motsvarar tågspår i säo. Finns i NIM Grp. JTF Termer 1-05 Lärarhandledning Berätta: När man drar mus pekaren över vissa termer visas inte bara innebörden i kortform utan en ”lokförare” ger också en kommentar t.ex. vad det motsvarar i säo eller att det är en rekommendation från NIM m.m.

6 A-skyddsområde E-skyddsområde L-skyddsområde D-skyddsområde
Område som ett A-, E-, L-, eller D-skydd omfattar. A-skyddsområde E-skyddsområde L-skyddsområde D-skyddsområde A-skyddsområde motsvarar A-arbetsområde, E-skyddsområde motsvarar E-arbetsområde, L-skyddsområde motsvarar L-arbetssträcka samt D-skyddsområde motsvarar linjedispsträcka respektive stationsdispområde i säo. JTF Termer 1-06 Lärarhandledning Berätta: Några rutor har flera termer i samma ruta, detta beror på att de har samma förklaring i JTF. Kommentaren som ”lokföraren” ger beskriver dessa ords innebörd i säo eller att det är en rekommendation från NIM m.m.


Ladda ner ppt "Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt."

Liknande presentationer


Google-annonser