Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt."— Presentationens avskrift:

1 Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt att ändra på de termer som redan finns och som vi har vant oss vid att använda, men de flesta ändringar som gjorts är utifrån NIM grundprinciper (NIM Grp). NIM är de Nordiska infrastrukturförvaltarnas gemensamma organisation. Meningen är att vi skall ha ett liknande språk i hela Norden.

2 Ändrade termer Nedan ser du de termer som ändrats eller fått förklaringen justerad. För muspekaren över den termen du vill titta på! Driftplatsgräns Driftplats Driftplatsdel Drivfordon Flerspår Frisläppningshastighet L-skydd Fordonssignalmedel Frontskydd Normalhuvudspår Obevakad vänddriftplats Obevakad drift Löpduglig E-skydd Fjärrbevakad driftplats Färd Halv siktfart Hel siktfart Huvudspår Hinderfrihetspunkt Gångvägskorsning Huvudbromskontroll Kontrolldriftplats Körplan L-skydd efter tåg Lokalbevakad driftplats Avvikande huvudspår Bromsprocent Bevakningssträcka A-skydd Arbetsplan Dispositionsarbetsplan Avspärrningsanmälan Bevakad driftplats A-skydd efter tåg D-skydd Normal tryckluftbroms Ordergivningsdriftplats Obevakad driftplats Parkeringsspår Planenlig körplan Direktbroms Huvudbromssystem Bromskategori Dynamisk vikt

3 Stängd driftplats TågklarerardokumentSystem H System M System S System R System F System E1,E2 och E3 S-skydd Tågsättsklargörare Vägväxling Tillfällig körplan Spärrfärdssträcka Spårfärd efter tåg A-skyddsområde E-skyddsområde L-skyddsområde D-skyddsområde Växel som sluter Trafikverksamhet Tågfärd Tågfärdväg Kontrollbekräftad växel, kontrollbekräftad spårspärr eller kontrollbekräftad rörlig bro Första nedspår, andra nedspår o.s.v. Första uppspår, andra uppspår o.s.v. Spårfordon Signalkontrollerat sidospår Skylt Tågsätt Spärrfärd Spärrfärdssätt Säkrad rörelse Siktrörelse Skyddsform Storfordon Systemnödbromsning Systembromsning Växlingsvägslåsning Verksamt drivfordon Snabbromsning Tillsatsbroms Uppställningsbroms Nedan ser du fler termer som ändrats eller fått förklaringen justerad. För muspekaren över den termen du vill titta på!

4 Sträcka med tre eller flera huvudspår på linjen mellan två angränsande driftplatser. Flerspår

5 Spår som är avsett för säkrad rörelse. Huvudspår Motsvarar tågspår i säo. Finns i NIM Grp.

6 Område som ett A-, E-, L-, eller D-skydd omfattar. A-skyddsområde motsvarar A-arbetsområde, E-skyddsområde motsvarar E-arbetsområde, L-skyddsområde motsvarar L-arbetssträcka samt D-skyddsområde motsvarar linjedispsträcka respektive stationsdispområde i säo. A-skyddsområde E-skyddsområde L-skyddsområde D-skyddsområde


Ladda ner ppt "Termer – Allmänt I Järnvägsstyrelsens trafikföreskrift är en del termer förändrade, de kan även ha fått ny eller ändrad definition. Det kan tyckas dumt."

Liknande presentationer


Google-annonser