Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tåg ska ankomma till och avgå från driftplatser enligt en planerad tågföljd som anges i en tågordning för driftplatsen. Tågklareraren ska underrätta tågledaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tåg ska ankomma till och avgå från driftplatser enligt en planerad tågföljd som anges i en tågordning för driftplatsen. Tågklareraren ska underrätta tågledaren."— Presentationens avskrift:

1 Tåg ska ankomma till och avgå från driftplatser enligt en planerad tågföljd som anges i en tågordning för driftplatsen. Tågklareraren ska underrätta tågledaren om avvikelser från den planerade trafikeringen. Tågföljd och kontrollmöte

2 525 50525 Begreppet tilläggståg slopas i JTF

3 Möjligheten att omleda tågfärder med samma tågnummer på fjärrblockeringssträcka slopas i JTF. A-stad B-stad C-stad Om jag skall köra till C-stad via B- stad krävs en ny körplan

4 I JTF är möjligheten att ta fjärr och linjeblockering ur bruk slopade.

5 Planerad och ändrad trafikledning OBS! Reglerna i JTF innebär att även tåg som framförs tidigt kan resultera i nytt K-möte.

6 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten Tågklareraren ska ordna en påminnelse för att förhindra att ett tåg av misstag ges körtillstånd innan dess förare har ordergivits om: Nya eller flyttade kontrollmöten, samt möten som uppkommer då extratåg anordnas Detta gör tågklareraren genom att: ??? S

7

8 A-stad B-stad Tåg som går tidigare än planerat

9 A-stad B-stad TÅG 12 Tåg 11 Tåg avgår tidigare och det uppstår nya kontrollmöte

10 A-stad B-stad TÅG 12 Tåg 11 Ett tåg får inte avgå tidigare än planerat om det skulle leda till ett flyttat kontrollmöte. Flyttat kontrollmöte skulle krävas

11 A-stad C-stad B-stad Tåg 11 TÅG 12 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten Tåg 11 blir försenat. Tågledaren beslutar om flyttat kontrollmöte och orderger tågklareraren för B-stad om detta. (1) 1)Tågklareraren B-stad. 3) Uppfattat tågledaren Fjärrby. 5) Tåg 11 ska hållas kvar i B- stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C-stad. Andersson. KK. 2) Tågklareraren B-stad, det här är tågledaren i Fjärrby. 4) Tåg 11 ska hållas kvar i B- stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C- stad. Andersson. 6) Rätt uppfattat. 7)Tågklareraren skall dokumentera ordern och tågledarens namn. Tågledaren skall dokumentera ordergivningen samt tågklarerarens signatur.

12 A-stad C-stad B-stad Tåg 11 TÅG 12 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten

13 A-stad C-stad B-stad Ändrad tågföljd I system M ska tågledaren besluta om ändrad tågföljd. Tågledaren ska orderge de berörda Tågklarerarna.

14 Tågledaren skall besluta Tkl beslutarFår ej avsändas tidigare än planerat. Jag kan köra tidigt, inga nya k-möten krävs Jag kan köra tidigt men det krävs en mötesomläggning Jag kan köra tidigt men det krävs ett nytt k-möte. Placera rätt tåg i sitt rätta lokstall. 1 2 3 123

15 Hur var det nu tågledarens ny formulering om kvarhållning lät? Markera rätt alternativ. Tåg 11 ska hållas kvar i B-stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C-stad Tåg 11 ska kvarhållas i B-stad och där k-möte tåg 12, förutvarande mötesdriftplats är C-stad. Tåg 11 skall stanna kvar i B-stad och k-möte tåg 12.

16 Vad krävs för att få godta en klartanmälan när en kvarhållning är inblandad? Markera rätt alternativ. Tåg … har fått order om k-möte Påminnelse ordnad för tåg … Det nya är att ingen åtgärd krävs. alternativt Eller

17 Vad var det nu för regler som var slopade från gamla säo? Markera rätt alternativ Man får inte anordna tilläggståg Man kan inte omleda tåg med samma nummer. Man kan inte ta linjeblockering ur bruk Man kan inte ta fjb ur bruk Man kan inte göra mötesändringar Man kan inte ändra ordningsföljd

18 I system M ska tågledaren besluta om ändrad tågföljd. Till vem skall han sända order om ändrad ordningsföljd? Markera rätt alternativ. Till den station varifrån ordningsföljden blir fel, denna station vidaresänder denna order. Till alla berörda stationer. JTF kräver ingen ordergivning om ändrad ordningsföljd.


Ladda ner ppt "Tåg ska ankomma till och avgå från driftplatser enligt en planerad tågföljd som anges i en tågordning för driftplatsen. Tågklareraren ska underrätta tågledaren."

Liknande presentationer


Google-annonser