Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tågföljd och kontrollmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tågföljd och kontrollmöte"— Presentationens avskrift:

1 Tågföljd och kontrollmöte
Tåg ska ankomma till och avgå från driftplatser enligt en planerad tågföljd som anges i en tågordning för driftplatsen. Tågklareraren ska underrätta tågledaren om avvikelser från den planerade trafikeringen. JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-01

2 Begreppet tilläggståg slopas i JTF
50525 525 JTF bil tågföljd och kontrollmöte Motiv till att slopa tilläggståg: Då ett tilläggståg ej erhåller en ”egen” tidtabell, utan ”lånar tdt av ett ordinarie tåg” kommer tåget att i praktiken vara okörbart då det negativt kommer att påverka andra tåg.

3 Möjligheten att omleda tågfärder med samma tågnummer på fjärrblockeringssträcka slopas i JTF.
B-stad A-stad C-stad JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-03 Visa bild och förklara motivet till slopandet. Vid omledning skall ny körplan utfärdas. Denna skall baseras på tågfärdens nya förutsättningar. Neutral kapacitetsfördelning medger ej omledning enligt SÄO §80. Om jag skall köra till C-stad via B-stad krävs en ny körplan

4 I JTF är möjligheten att ta fjärr och linjeblockering ur bruk slopade.
JTF bil tågföljd och kontrollmöte Det är för omständigt att ta fjär- och linjeblockering ur bruk.

5 Planerad och ändrad trafikledning
OBS! Reglerna i JTF innebär att även tåg som framförs tidigt kan resultera i nytt K-möte. JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-05 Visa bild och förklara kontrollmöte. Kontrollmöte Ett tåg har kontrollmöte med ett mötande tåg om följande två förutsättningar är uppfyllda: • Tåget ska ut på en på en sträcka i system M inom 60 minuter från det att det mötande tåget har kommit in till driftplatsen från sträckan. • Tåget har inte haft kontrollmöte med det mötande tåget vid en tidigare driftplats. OBS! Reglerna i JTF innebär att även tåg som framförs tidigt kan resultera i nytt K-möte. Visas med klick

6 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten
Tågklareraren ska ordna en påminnelse för att förhindra att ett tåg av misstag ges körtillstånd innan dess förare har ordergivits om: Nya eller flyttade kontrollmöten, samt möten som uppkommer då extratåg anordnas Detta gör tågklareraren genom att: ??? S JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-06 Tågklareraren ska ordna en påminnelse för att förhindra att ett tåg av misstag ges körtillstånd innan dess förare har ordergivits om: nya eller flyttade kontrollmöten, samt möten som uppkommer då extratåg anordnas Detta gör tågklareraren genom att: Visa bilden och förklara. 1) spärra utfartssignalen. Klicka för illustration. 2)använda en påminnelseskylt på ställaren till utfartssignalen eller i K15-låset. Klicka för illustration. 3) Fästa en påminnelseanordning på signalstaven eller handsignallyktan.

7 JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-07
Inga påminnelseåtgärder behövs. Om ett tåg ställs in på en sträcka i slutet av den planerade färden.

8 Tåg som går tidigare än planerat
A-stad B-stad JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-08 Om ett tåg skulle avgå tidigare än planerat utan att det uppstår nya kontrollmöten får tågklareraren, i samråd med övriga tågklarerare på tågets färdsträcka, besluta att tåget ska gå tidigare.

9 Tåg avgår tidigare och det uppstår nya kontrollmöte
B-stad A-stad Tåg 11 JTF bil tågföljd och kontrollmöte Om ett tåg tåg 12 avgår tidigare än planerat från en driftplats B-stad och det leder till ett nytt kontrollmöte för tåg 12 i B-stad gäller följande villkor: Endast om det mötande tåget tåg 11 har kommit till B-stad får tågledaren besluta att tåg 12 ska avgå tidigare. Tågledaren ska orderge tågklareraren för B-stad om att tåg 12 ska kontrollmöta tåg 11 i B-stad. TÅG 12

10 Flyttat kontrollmöte skulle krävas
Ett tåg får inte avgå tidigare än planerat om det skulle leda till ett flyttat kontrollmöte. B-stad A-stad JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-10 Tåg 11 TÅG 12

11 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten
Tåg 11 blir försenat. Tågledaren beslutar om flyttat kontrollmöte och orderger tågklareraren för B-stad om detta. Tågklareraren B-stad. 3) Uppfattat tågledaren Fjärrby. 5) Tåg 11 ska hållas kvar i B-stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C-stad. Andersson. KK. 2) Tågklareraren B-stad, det här är tågledaren i Fjärrby. 4) Tåg 11 ska hållas kvar i B-stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C-stad. Andersson. 6) Rätt uppfattat. (1) 7)Tågklareraren skall dokumentera ordern och tågledarens namn. Tågledaren skall dokumentera ordergivningen samt tågklarerarens signatur. JTF bil tågföljd och kontrollmöte Berätta om den något ändrade kvarhållningsordern från Tl. Hur inleder man ett säkerhetssamtal? Visa bilden med dialogen och diskutera. Visa även den nya kvarhållningsordern. A-stad B-stad C-stad Tåg 11 TÅG 12

12 Nya, flyttade och slopade kontrollmöten
JTF bil tågföljd och kontrollmöte Visa bilden och beskriv de två alternativen som finns: När tågklareraren för B-stad gör en klartanmälan för tåg 12 ska tågklareraren för B-stad meddela att tåg 11 har ordergivits om kontrollmöte eller att en påminnelse har ordnats för tåg 11. Meddelandet får lämnas antingen muntligt eller elektroniskt på formulär som infrastrukturförvaltaren har fastställt. A-stad B-stad C-stad Tåg 11 TÅG 12

13 Ändrad tågföljd I system M ska tågledaren besluta om ändrad tågföljd. Tågledaren ska orderge de berörda Tågklarerarna. JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-13 Visa bilden och visa på att det är tågledaren som i JTF skall ringa alla tkl om tågföljdsändring. A-stad B-stad C-stad

14 Placera rätt tåg i sitt rätta lokstall.
1 2 3 Jag kan köra tidigt, inga nya k-möten krävs Jag kan köra tidigt men det krävs en mötesomläggning Jag kan köra tidigt men det krävs ett nytt k-möte. JTF bil tågföljd och kontrollmöte Rätt svar skall vara lok 1 till stall 2. lok 2 till stall 3. lok 3 stall 1. 1 2 3 Tågledaren skall besluta Tkl beslutar Får ej avsändas tidigare än planerat.

15 Tåg 11 skall stanna kvar i B-stad och k-möte tåg 12.
Hur var det nu tågledarens ny formulering om kvarhållning lät? Markera rätt alternativ. Tåg 11 ska hållas kvar i B-stad och där k-möta tåg 12, tåg 12 ska k-möta tåg 11 i B-stad. Tidigare mötesdriftplats är C-stad Tåg 11 ska kvarhållas i B-stad och där k-möte tåg 12, förutvarande mötesdriftplats är C-stad. Tåg 11 skall stanna kvar i B-stad och k-möte tåg 12. JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-15 Rätt alternativ är det första.

16 Tåg … har fått order om k-möte
Vad krävs för att få godta en klartanmälan när en kvarhållning är inblandad? Markera rätt alternativ. Tåg … har fått order om k-möte alternativt Påminnelse ordnad för tåg … Eller Det nya är att ingen åtgärd krävs. JTF bil tågföljd och kontrollmöte För rätt skall de två första rutorna vara markerade.

17 Man får inte anordna tilläggståg
Vad var det nu för regler som var slopade från gamla säo? Markera rätt alternativ Man får inte anordna tilläggståg Man kan inte omleda tåg med samma nummer. Man kan inte ta linjeblockering ur bruk Man kan inte ta fjb ur bruk JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-17 De fyra första alternativen skall vara markerade för rätt svar Man kan inte göra mötesändringar Man kan inte ändra ordningsföljd

18 Till alla berörda stationer.
I system M ska tågledaren besluta om ändrad tågföljd. Till vem skall han sända order om ändrad ordningsföljd? Markera rätt alternativ. Till den station varifrån ordningsföljden blir fel, denna station vidaresänder denna order. Till alla berörda stationer. JTF kräver ingen ordergivning om ändrad ordningsföljd. JTF bil tågföljd och kontrollmöte 17-18 Alternativ två är det rätta. Som picnik men byt ut tristan mot tkl.


Ladda ner ppt "Tågföljd och kontrollmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser