Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt."— Presentationens avskrift:

1 Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt.

2 Tågklareraren får lita på en indikeringsförändring endast om den utgör ett svar på en utsänd manöver, till exempel

3 41 2221 42 32 34 31 33 1 2 41 2 21 42 32 34 31 33 1 2 41 2221 42 32 34 31 33 1 2 41 22 21 42 32 34 31 33 1 2 41 22 21 42 32 34 31 33 1 2 41 2221 42 32 34 31 33 1 2 Tågklareraren får lita på en indikering av var ett fordonssätt finns endast om han har iakttagit en logisk förflyttning av var fordonssättet finns. 21

4 Upprätthålla skyddssträckan Om jag har svårt att avgöra skyddssträckans normala längd skall 200 meters skyddssträcka tillämpas.

5 Jag står stilla vid färdvägens slutpunkt.

6 Nu har det gått 5 minuter sedan tåget passerade signalen i stopp

7 Huvudsignalen före skyddssträckan visar ”kör”.

8 Om ett tåg eller en spärrfärd står vid en infartssignal eller mellansignal som visar ”stopp” ska tkl kontrollera att sträckan fram till nästa huvudsignal är hinderfri och inte reserverad för någon annan trafikverksamhet. Om signalen visar ”stopp” på grund av ett känt hinder ska kontrollen av hinderfrihet gälla eventuella andra hinder.

9 Om det finns risk för konflikt med andra tåg eller spärrfärder ska tågklareraren förhindra detta genom att utföra minst en av följande åtgärder:

10 För att tågklareraren skall få lämna beskedet Växlarna ligger rätt skall följande villkor vara uppfyllda:

11 Signal i stopp Växling vid Infartssignal, mellansignal

12 Om det finns risk för konflikt med tåg, spärrfärder eller vägväxlingar ska tågklareraren förhindra detta genom att utföra minst en av följande två åtgärder:

13 Utfartssignal Vad ska tågklareraren göra för åtgärder innan han medger ett tåg eller en spärrfärd att passera utfartssignal i stopp?

14 STRÄCKAN FRÅN UTFARTSBLOCKSIGNALEN TILL DRIFTPLATSGRÄNSEN Sträckan från utfartsblocksignalen till driftplatsgränsen

15 T23 ANDERSTRÄSK 190 22 32 42 34 21 31 41 33 36 38 37 35 44 23 TAM 10 5 103 198 T25 BOFORST28 KATRINESTADT31 KAJSAFORST34 BJÖRNKÖPING T37 LARSTUNA 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 CHRILLEBY 1107 1108 Tågklareraren ska förvissa sig om att bevakningssträckan är fri från tåg genom att utföra följande åtgärder: S Utfartsblocksignal

16 Mellanblocksignal För att avgöra om ett tåg eller en spärrfärd får passera en mellanblocksignal som visar ”stopp” ska tågklareraren för bevakningssträckan utföra ett antal kontroller och åtgärder. Tågklareraren ska förvissa sig om att närmast föregående tåg har lämnat bevakningssträckan. Detta kan göras på något av följande sätt: kontrollera tågklarerardokumentationen fråga tågklareraren för den angränsande driftplatsen samtala med föraren.

17 Om ett tåg eller en spärrfärd står vid en växlingsdvärgsignal, slutpunktsstopplykta eller skyddsstopplykta som visar ”stopp” ska tågklareraren kontrollera att den avsedda färdvägen fram till nästa huvudsignal eller växlingsdvärgsignal är hinderfri och inte är reserverad för någon annan trafikverksamhet. Det är denna sträcka som skall vara hinderfri Växlingsdvärgsignal och stopplykta

18 Om en växling står vid en växlingsdvärgsignal, slutpunktsstopplykta eller skyddsstopplykta som visar ”stopp” ska tågklareraren kontrollera att den avsedda färdvägen för växlingen fram till nästa huvudsignal eller växlingsdvärgsignal inte är reserverad för tåg, spärrfärder eller vägväxlingar.

19 När tågklareraren medger trafikverksamhet att passera signal i ”stopp” skall man upprätthålla samma skyddssträckor som signalanläggningen skulle ha gjort. Om man inte känner till dessa skyddssträckor vad gäller? Man skall tillämpa 50 meters skyddssträcka. Man skall tillämpa 500 meters skyddssträcka. Man skall tillämpa 200 meters skyddssträcka.

20 För att avgöra om en färd får passera en infartssignal eller mellansignal som visar stopp ska tågklareraren utföra ett antal kontroller och åtgärder. Kryssa i rätt åtgärder om det inte förekommer annan trafikverksamhet. Tågklareraren skall kontrollera att sträckan fram till nästa huvudsignal är hinderfri och inte reserverad för någon annan trafikverksamhet. Tågklareraren får inte magasinera tåg- eller växlingsvägar. Automatiserade läggningen av tåg- och växlingsvägar skall vara urkopplad.

21 MARKERA STRÄCKAN FRÅN UTFARTSBLOCKSIGNALEN TILL DRIFTPLATSGRÄNSEN

22 Vid passage av utfartsblocksignal i stopp ska tågklareraren förvissa sig om att bevakningssträckan är fri från tåg genom att först utföra vissa saker, markera rätt alternativ. Kontrollera tågklarerardokumentationen Fråga tågklarerarna för de driftplatser som gränsar till tågklarerarens eget övervakningsområde Tågklareraren ska kontrollera var de tåg som skulle kunna befinna sig på bevakningssträckan verkligen befinner sig Kontrollera att inga andra trafikverksamheter på bevakningssträckan har fått körtillstånd eller starttillstånd. Om blockriktningen är motsatt tågets färdriktning ska tågklareraren spärra utfartsblocksignalen på den driftplats varifrån blockriktningen är vänd.

23 För att avgöra om ett tåg eller en spärrfärd får passera en mellanblocksignal som visar stopp ska tågklareraren för bevakningssträckan utföra ett antal kontroller och åtgärder. Tågklareraren ska förvissa sig om att närmast föregående tåg har lämnat bevakningssträckan. Markera de olika sätt detta kan göra på. 2. Kontrollera tågklarerardokumentationen 3. Fråga tågklareraren för den angränsande driftplatsen 4. Samtala med föraren. 1. Samtala med TSM 5. Samråda med BDL


Ladda ner ppt "Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt."

Liknande presentationer


Google-annonser