Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design & Utvärdering, 5 poäng Produkt & Process 000321 Informatik A.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design & Utvärdering, 5 poäng Produkt & Process 000321 Informatik A.3."— Presentationens avskrift:

1 Design & Utvärdering, 5 poäng Produkt & Process 000321 Informatik A.3

2 Om föreläsningen Produkt –produktsemantik Process –vision, operativ bild, specifikation

3 Produktkvaliteter "Snabb" "Cool" "Vacker" "Ändamålsenlig" "Ekonomisk" "Flexibel" "Socialt lämplig" "Rolig" "Etiskt försvarbar" "Töntig" "Förkastlig" "Tråkig" "Ful"

4 Ett designproblem Vad är en produkt? Vad betyder den? –Vad kan vi mäta? Vad kan vi inte mäta? –Subjektiva vs objektiva egenskaper Problemet –när en IT-artefakt utformas kommer den att tillskrivas egenskaper oavsett om de är mätbara eller ej

5 Handlingsutrymme På vilket sätt skapar IT-artefakten möjligheter och begränsningar för handling?

6 Föränderlighet Till vilken grad är det möjligt att förändra IT-artefakten? –form –funktion –struktur

7 Genomskinlighet Är det möjligt för användaren att förstå artefaktens inre mekanismer och dra nytta av den förståelsen? –När och varför är detta önskvärt?

8 Handlingskaraktär Vilken typ av handlingar är IT- artefakten utformad för att stödja? –Verktygshandlingar? –Arenahandlingar? –Konversationshandlingar?

9 Inre motivation Kan det vara ett självändamål att använda IT-artefakten?

10 Designprocessen Olika aspekter av designprocessen –teamarbete –kreativitet –etik & estetik Löwgren & Stolterman –övergripande om hela designprocessen med inriktning på inledande aktiviteter

11 Utmärkande drag hos designprocessen Inte en linjär process –snarare dynamisk; processens delar påverkar varandra Ständigt skiftande sätt att betrakta situationen på –del - helhet –abstrakt - konkret Olika abstraktionsnivåer –vision –operativ bild –specifikation

12 Vision En vision –är en övergripande och ofta vag idé om hur en viss designsituation kan betraktas –fungerar som organiserande princip som ger stöd åt att tänka på designsituationen Exempel: Litteratursökning på bibliotek –“gränssnittsproblem” –“utbildningsproblem”

13 Operativ bild En operativ bild –är en konkret gestaltning av visionen –kan vara skisser av olika karaktär och detaljeringsgrad –förändras genom dialektisk växelverkan med designsituation och vision –är nödvändig för att kunna värdera visionen Exempel –skisser på hur delar av gränssnittet skulle kunna utformas –grova utkast till utbildnings- och informationsmaterial

14 Specifikation En specifikation –är ett resultat av en bedömning av den operativa bilden –är inte väsensskild från den operativa bilden; den operativa bilden beslutas bli en specifikation av de egenskaper som IT-artefakten är tänkt att ha Specifikationens karaktär –kan skilja sig väsentligt åt beroende på designvisionen

15 Övningsuppgift Välj ut tre av de tio IT- dimensioner som L & S presenterar. Försök att karaktärisera MS PowerPoint med hjälp av dessa.

16 Design, Konst & Konstruktion


Ladda ner ppt "Design & Utvärdering, 5 poäng Produkt & Process 000321 Informatik A.3."

Liknande presentationer


Google-annonser