Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 2014 Välkomna!. Kvällens huvudpunkter Ny organisation under 2015 Hemsidan - www.kungsbacka.se/godmanwww.kungsbacka.se/godman Redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 2014 Välkomna!. Kvällens huvudpunkter Ny organisation under 2015 Hemsidan - www.kungsbacka.se/godmanwww.kungsbacka.se/godman Redovisning."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 2014 Välkomna!

2 Kvällens huvudpunkter Ny organisation under 2015 Hemsidan - www.kungsbacka.se/godmanwww.kungsbacka.se/godman Redovisning och redogörelse Ny lagstiftning 1 jan 2015 Övrigt Frågor KUNGSBACKA KOMMUN

3 Vi på överförmyndarenheten Eva Sundqvist, enhetschef Tina Christensen, överförmyndarsekreterare Cajsa Löfmark, handläggare Lena Knutsson, handläggare Mattias Glind, administratör Cecilia Hellman, granskare overformyndarnamnden@kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN

4 Ny organisation 2015 Samverkan av överförmyndarorganisationerna Beslut i kommunfullmäktige 2014-10-14 (ärende 12) Samverkansavtal mellan Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille Säte i Mölndal Syftet med en samverkan är att öka rättsäkerheten och effektiviteten samt minska sårbarheten i verksamheten Baseras på utredning av Wallgren juridik AB KUNGSBACKA KOMMUN

5 Ny organisation 2015 Överförmyndarnämnden kvar Träder i kraft tidigast under sommaren 2015 Rekrytering av chef sker nu med 1:a uppgift att förbereda nya organisationen Anställda i nuvarande organisationer följer med till nya Beräknas bli 11 tjänster Fortlöpande information via hemsidan KUNGSBACKA KOMMUN

6 www.kungsbacka.se/godman Information – innan du ringer oss Blanketter – för utskrift på egen skrivare Riktlinjer arvode Huvudregel – Huvudmannen är betalningsansvarig. Prisbasbelopp 2014 - 44 400 kr (2,65% 117 700 kr brutto, 2% 88 800 kr). Arvodesbeslutet är även ett uttagsmedgivande! Bevaka rätt i dödsbo Ärvdabalken – bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifteshandling Bankfrågor för ställföreträdare – Svenska Bankföreningen www.swedishbankers.se www.swedishbankers.se KUNGSBACKA KOMMUN

7 Redovisning och redogörelse Skyldighet att inkomma med årsräkning före 1 mars Eventuell begäran om anstånd före 1 mars Anmodan om årsräkning - blankett Skriftlig påminnelse Viteshantering Redogörelse – blankett bl.a för begäran om arvode KUNGSBACKA KOMMUN

8 Årsräkningen KUNGSBACKA KOMMUN

9 Kontostruktur KUNGSBACKA KOMMUN

10 Fickpengar Avser kontanter som överlämnats direkt till huvudmannen Överlämnande av kontanter redovisas mot kvittens Vid överföring av medel till huvudmannens ”eget konto” redovisas överföringen som utgift Saldot på detta konto hålls utanför redovisningen! Det måste dock styrkas och noteras på årsräkningen till vilket kontonummer pengar överförts samt kontohavare Varken överförmyndarnämnden eller god man har med att göra vad huvudmannen spenderar sina pengar på! KUNGSBACKA KOMMUN

11 Privata medel Avser medel som överlämnats till boendet/anhörig/annan Två alternativa sätt att redovisa: 1.Summa överlämnade kontanter redovisas som utgift, mot kvittenser. Vad pengarna använts till beskrivs under ’Övriga upplysningar’! 2.De faktiska utgifterna, enligt boendets redovisning, summeras. Endast boendets redovisningsblad, undertecknade av personalen, skickas in! Överförmyndarnämnden ska vid granskning kunna bedöma om huvudmannens medel ”i rimlig omfattning använts till dennes nytta” Kvitton på inköp gjorda av andra än ställföreträdaren ska inte skickas med årsräkningen (men sparas hos ställföreträdaren) KUNGSBACKA KOMMUN

12 Ny lagstiftning från 1 jan 2015 Proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Frånträda ett uppdrag utan att ersättare finns Lättnader i ställföreträdarens dödsbos skyldighet att redovisa Utbildning till ställföreträdare KUNGSBACKA KOMMUN

13 Ny lagstiftning från 1 jan 2015 Tingsrätten får ge uppdrag till ÖF att utföra utredning – inhämta uppgifter, även läkarintyg och lämna förslag på god man Den enskildes inflytande över vem som utses till god man betonas tydligare ÖF ska lämna statistikuppgifter till Länsstyrelsen KUNGSBACKA KOMMUN

14 Övrigt Handikappersättning – glöm inte söka – och avsluta! Tack för att ni kom! Var rädda om er och ta er hem försiktigt! KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Informationsmöte 2014 Välkomna!. Kvällens huvudpunkter Ny organisation under 2015 Hemsidan - www.kungsbacka.se/godmanwww.kungsbacka.se/godman Redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser