Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvällens huvudpunkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvällens huvudpunkter"— Presentationens avskrift:

0 Informationsmöte 2014 Välkomna!

1 Kvällens huvudpunkter
Ny organisation under 2015 Hemsidan - Redovisning och redogörelse Ny lagstiftning 1 jan 2015 Övrigt Frågor KUNGSBACKA KOMMUN

2 Vi på överförmyndarenheten
Eva Sundqvist, enhetschef Tina Christensen, överförmyndarsekreterare Cajsa Löfmark, handläggare Lena Knutsson, handläggare Mattias Glind, administratör Cecilia Hellman, granskare KUNGSBACKA KOMMUN

3 Ny organisation 2015 Samverkan av överförmyndarorganisationerna
Beslut i kommunfullmäktige (ärende 12) Samverkansavtal mellan Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille Säte i Mölndal Syftet med en samverkan är att öka rättsäkerheten och effektiviteten samt minska sårbarheten i verksamheten Baseras på utredning av Wallgren juridik AB KUNGSBACKA KOMMUN

4 Ny organisation 2015 Överförmyndarnämnden kvar
Träder i kraft tidigast under sommaren 2015 Rekrytering av chef sker nu med 1:a uppgift att förbereda nya organisationen Anställda i nuvarande organisationer följer med till nya Beräknas bli 11 tjänster Fortlöpande information via hemsidan KUNGSBACKA KOMMUN

5 www.kungsbacka.se/godman Information – innan du ringer oss
Blanketter – för utskrift på egen skrivare Riktlinjer arvode Huvudregel – Huvudmannen är betalningsansvarig. Prisbasbelopp kr (2,65% kr brutto, 2% kr). Arvodesbeslutet är även ett uttagsmedgivande! Bevaka rätt i dödsbo Ärvdabalken – bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifteshandling Bankfrågor för ställföreträdare – Svenska Bankföreningen KUNGSBACKA KOMMUN

6 Redovisning och redogörelse
Skyldighet att inkomma med årsräkning före 1 mars Eventuell begäran om anstånd före 1 mars Anmodan om årsräkning - blankett Skriftlig påminnelse Viteshantering Redogörelse – blankett bl.a för begäran om arvode KUNGSBACKA KOMMUN

7 Årsräkningen KUNGSBACKA KOMMUN

8 Kontostruktur KUNGSBACKA KOMMUN

9 Fickpengar Avser kontanter som överlämnats direkt till huvudmannen
Överlämnande av kontanter redovisas mot kvittens Vid överföring av medel till huvudmannens ”eget konto” redovisas överföringen som utgift Saldot på detta konto hålls utanför redovisningen! Det måste dock styrkas och noteras på årsräkningen till vilket kontonummer pengar överförts samt kontohavare Varken överförmyndarnämnden eller god man har med att göra vad huvudmannen spenderar sina pengar på! KUNGSBACKA KOMMUN

10 Privata medel Avser medel som överlämnats till boendet/anhörig/annan
Två alternativa sätt att redovisa: Summa överlämnade kontanter redovisas som utgift, mot kvittenser. Vad pengarna använts till beskrivs under ’Övriga upplysningar’! De faktiska utgifterna, enligt boendets redovisning, summeras. Endast boendets redovisningsblad, undertecknade av personalen, skickas in! Överförmyndarnämnden ska vid granskning kunna bedöma om huvudmannens medel ”i rimlig omfattning använts till dennes nytta” Kvitton på inköp gjorda av andra än ställföreträdaren ska inte skickas med årsräkningen (men sparas hos ställföreträdaren) KUNGSBACKA KOMMUN

11 Ny lagstiftning från 1 jan 2015
Proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Frånträda ett uppdrag utan att ersättare finns Lättnader i ställföreträdarens dödsbos skyldighet att redovisa Utbildning till ställföreträdare KUNGSBACKA KOMMUN

12 Ny lagstiftning från 1 jan 2015
Tingsrätten får ge uppdrag till ÖF att utföra utredning – inhämta uppgifter , även läkarintyg och lämna förslag på god man Den enskildes inflytande över vem som utses till god man betonas tydligare ÖF ska lämna statistikuppgifter till Länsstyrelsen KUNGSBACKA KOMMUN

13 Övrigt Handikappersättning – glöm inte söka – och avsluta!
Tack för att ni kom! Var rädda om er och ta er hem försiktigt! KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Kvällens huvudpunkter"

Liknande presentationer


Google-annonser