Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Vänsterskolan Partiskolan. 2 1889 Sveriges socialdemokratiska parti bildas 1917 Arbetarrörelsen splittras, revolutioner i hela Europa, Vänsterpartiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Vänsterskolan Partiskolan. 2 1889 Sveriges socialdemokratiska parti bildas 1917 Arbetarrörelsen splittras, revolutioner i hela Europa, Vänsterpartiet."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Vänsterskolan Partiskolan

2 2 1889 Sveriges socialdemokratiska parti bildas 1917 Arbetarrörelsen splittras, revolutioner i hela Europa, Vänsterpartiet bildas 1945 Fascismen besegras, välfärdsstaten börjar byggas upp och avkolonialiseringen tar fart 1960 –talet förnyas vänstern och Vänsterpartiet 1996 Vänsterpartiet blir världens första feministiska parti

3 3 Vänsterpartiet idag Medlemmarna är basen i partiet, 11 246 medlemmar årsskiftet 2012. Partiet är organiserat i i 320 partiföreningar och 24 distrikt.

4 4 Partiförening

5 5 Distrikt

6 6 Central nivå

7 7 Vänsterpartiets tre organisations- nivåer

8 8 Partiets organisation Januari 2012 en helt ny organisation för partiet centralt 4 enheter, ledamotsstödet, politikutveckling och studier, kommunikation, organisation, ett fyrtiotal anställda. Distrikten har egna kanslier, en del partiföreningarna har lokaler det varierar mycket beroende på storlek och resurser.

9 9 Partiarrangemang Distriktsordförandekonferenser Funktionärsutbildningar Regionala fackliga konferenser Konferens för studieansvariga Internationell konferens KoLa dagar, vartannat år Kongress vartannat år

10 10 Vad har vi stadgar till? § 1 Partiets organisation och stadgar är utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i utformandet av partiets verksamhet och politik.

11 11 Stadgar Demokrati – medlemmarna bestämmer! Alla medlemmar har samma rättigheter Organisationen ska vara lätt att förstå för alla

12 12 Styrelser Styrelser och andra ledningar väljs underifrån och är ansvariga inför dem som valt dem Parlamentariska grupper är inte ledningar, utan ska verka för partiets politik Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50%.

13 13 Majoriteten bestämmer När vi är oense röstar vi – majoriteten bestämmer Beslut fattas efter en fri diskussion När beslutet är fattat arbetar vi för partiets politik


Ladda ner ppt "1 1 Vänsterskolan Partiskolan. 2 1889 Sveriges socialdemokratiska parti bildas 1917 Arbetarrörelsen splittras, revolutioner i hela Europa, Vänsterpartiet."

Liknande presentationer


Google-annonser