Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater

2 Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet Nya idéer för varaktig fred och välstånd… Grundare

3 EU:s symboler Europaflaggan Europahymnen Euron Europadagen den 9 maj EU:s motto: förenade i mångfalden

4 24 officiella språk Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Utvidgning – från 6 till 28 länder 1952197319811986199520042007 2013

6 Den stora utvidgningen: öst och väst förenas Fall of Berlin Wall – end of Communism EU economic help begins: Phare programme Criteria set for a country to join the EU: democracy and rule of law functioning market economy ability to implement EU laws Formal negotiations on enlargement begin Vid toppmötet i Köpenhamn beslutas om en stor utvidgning med tio nya länder Tio nya EU-medlemmar: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern 1989 1992 1998 2002 2004 2007 Bulgaria and Romania join the EU 2013 Kroatien går med 1 juli

7 Kandidatländer och potentiella kandidater Länder Areal (1000 km²) Befolkning (miljoner) Hälsa (bruttonationalprodukt per person) Bosnien and Hercegovina 513.87 600 Montenegro140.610 900 Island1000.330 000 Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 111.8: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 252.19 100 Albanien282.97 500 Serbien777.29 100 Turkiet78376.713 800 De 28 EU-länderna tillsammans 4 272507.425 700

8 Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete Europeiska kol- och stålgemenskapen Romfördragen: Europeiska ekonomiska gemenskapen Europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM) Europeiska enhetsakten: den inre marknaden EU-fördraget – Maastricht Amsterdamfördraget 1952 1958 1987 1993 1999 2003 Nicefördraget 2009 Lissabonfördraget

9 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Bindande för all EU-verksamhet 54 artiklar under 6 kapitel: FriheterJämlikhet SolidaritetMedborgarnas rättigheter Rättskipning Värdighet

10 EU:s befolkning jämfört med resten av världen Befolkning i miljoner invånare 2014

11 EU:s area jämfört med resten av världen Yta i 1 000 km²

12 Hur rikt är EU jämfört med övriga världen? Ekonomins storlek: Bruttonationalprodukten 2012 i biljoner euro Välstånd per person: BNP per person (2012)

13 Hur stora är EU-länderna? Yta i 1 000 km²

14 Hur många människor bor det i EU? Befolkning i miljoner invånare (2014) 507 miljoner totalt

15 BNP per invånare: välståndsfördelningen 2013 BNP per invånare Index där genomsnittet för de 28 EU-länderna är 100

16 Europa 2020 – Europas strategi för tillväxt År 2010 beslutade EU:s ledare att den övergripande strategin för att få bukt med den ekonomiska krisen ska ske genom: Smart tillväxt Bättre utbildning, med forskning, använda kommunikationsteknik Hållbar tillväxt En resurseffektiv, miljövänlig och mer konkurrenskraftig ekonomi Tillväxt för alla Fler och bättre jobb, investeringar i färdigheter och utbildning, modernisering av arbetsmarknaden och välfärdssystemet samt spridning av fördelarna med tillväxten till alla delar av EU Bra ekonomisk styrning Bättre samordning av den ekonomiska politiken

17 EU:s fem mål under 2020 Överenskommits i Europa 2020-strategin: Sysselsättning 75 % av alla mellan 20 och 64 år ska ha sysselsättning FoU och innovation 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU Klimat och energi Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 20 % av energin ska komma från förnybara källor Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % Utbildning Avhoppen från skolorna ska vara under 10 % 40 % av alla mellan 30 och 34 år ska slutföra utbildning på den tredje nivån Fattigdom Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner

18 Europas svar på den ekonomiska krisen 2008: Världsomspännande finanskris börjar i USA Samordnat svar från EU:s nationella regeringar, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen: Uppslutning kring euron och kring ekonomisk stabilitet Nya krishanteringsverktyg och reformer av reglerna: Den europeiska stabilitetsmekanismen: en fond som hjälper länder med särskilda ekonomiska svårigheter Nya lagar om bankers stabilitet Finansiella övervakningsmyndigheter i hela EU Bättre ekonomisk styrning; Europeisk planeringstermin: årligt förfarande för att samordna offentliga budgetar Europluspakten, fördraget om "den finanspolitiska pakten": ömsesidiga åtaganden om sunda ekonomiska finanser

19 Hur spenderar EU sina pengar? EU:s budget 2014: 142,6 miljarder euro = 1,06 % av bruttonationalinkomsten (BNI) Det globala Europa: inklusive utvecklingsstöd 6 % Övrigt, administration 6 % Smart tillväxt för alla: jobb, konkurrens, regional utveckling 45 % Säkerhet och medborgarskap, rättsväsende 2 % Hållbar tillväxt – naturtillgångar: jordbruk, miljö 42 %

20 Klimatförändringar – ett globalt problem minska utsläppen av växthusgaser med 40 % senast år 2030, jämfört med 1990 öka andelen förnybar energi till 27 % av den totala energikonsumtionen fram till 2030 (vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa) öka energieffektiviteten med 27 % senast år 2030 För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s ledare 2014 att

21 Energi för en värld i förändring Bränsle som används i EU 2010 Andelen bränsle som importerades från länder utanför EU 2010

22 Forskning – investera i kunskapssamhället Investering i forskning och utveckling i procent av BNP (2012)

23 Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik Regionalfonden Socialfonden Sammanhållningsfonden Mindre utvecklade regioner: BNP per capita under 75 % av genomsnittet i EU Övergångsregioner: BNP per capita mellan 75 och 90 % av genomsnittet i EU Mer utvecklade regioner: BNP per capita över 90 % av genomsnittet i EU 2014-2020: 352 miljarder euro investerades i infrastruktur, företag, miljö och utbildning av arbetare till förmån för fattigare regioner och medborgare

24 Euron – en gemensam europeisk valuta EU-länder som använder euron EU-länder som inte använder euron Varför euron? Inga fluktuationsrisker och växlingskostnader Fler valmöjligheter och stabila priser för konsumenterna Tätare ekonomiskt samarbete mellan EU- länder Kan användas i alla länder som infört euron Mynt: en gemensam sida och en sida med en nationell symbol Sedlar: likadana i alla länder

25 Hejda inflationen Europeiska ekonomiska och monetära unionen – stabila priser Genomsnittlig årlig inflation i de 18 euroländerna år 2013

26 Den inre marknaden – valfrihet Den inre marknaden har lett till: Signifikanta minskningar i priset på många varor och tjänster, inklusive flygbiljetter och telefonsamtal Fler valmöjligheter för konsumenterna 2,8 miljoner nya jobb. Fri rörlighet på fyra områden: varor tjänster människor kapital

27 EU utan gränser ‘Schengen’: Inga polis- eller passkontroller vid de flesta EU-gränser Skärpta kontroller vid EU:s yttre gränser Fördjupat polissamarbete mellan EU- länderna Möjlighet att köpa och ta med sig valfria varor för personligt bruk vid resor mellan EU-länder

28 Billigare mobilsamtal utomlands EU har sänkt kostnaden för telefonsamtal, SMS och dataroaming utomlands med över 80 % sedan 2007 Skicka ett SMS utomlands Ringa från utlandet (per minut) Hämta data utomlands Eurocent, exklusive moms

29 Studera utomlands Erasmus+ Varje år studerar eller ägnar sig fler än 400 000 unga personer i andra europeiska länder åt personlig utveckling med stöd av EU:s program Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott.

30 Bättre hälsa och miljö EU:s insatser har lett fram till Renare badvatten Betydligt mindre surt regn Blyfri bensin Gratis och säker avfallshantering av elektronisk utrustning Stränga regler för livsmedelssäkerhet, från jord till bord Bättre och mer ekologiskt jordbruk Effektivare hälsovarningar på cigaretter Registrering och kontroll av kemikalier (REACH) Föroreningar följer inga landgränser – vi måste agera gemensamt

31 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Gemensam kamp mot terrorismen Samarbete mellan polisen i olika EU- länder Samordnade regler för asyl och invandring Civilrättsligt samarbete

32 EU sprider fred och välstånd i världen Världshandelsregler Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

33 EU – en stor handelsmakt Andel av den globala exporten varor 2012 Andel av den globala exporten tjänster 2012

34 EU – världens största biståndsgivare EU tillhandahåller mer än hälften av allt utvecklingsbistånd Officiellt utvecklingsbistånd 2013, miljarder euro

35 Skydd av konsumenters rättigheter Tydliga etiketter Hälso- och säkerhetsstandarder Otillbörliga metoder i avtal är förbjudna Passagerares rättigheter, t.ex. kompensation för långa förseningar Hjälp med att lösa problem Som konsument är du skyddad av vissa grundläggande lagar i hela EU, även när du reser eller handlar på nätet

36 Jämställdhet Löneskillnaden mellan kvinnor och män: Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 16,4 % mindre per timme än män.

37 Tre nyckelaktörer Europaparlamentet - folkets röst Martin Schulz, Europaparlamentets talman Europeiska rådet och rådet - EU-ländernas röst Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet Europeiska kommissionen - främjar gemensamma intressen Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande

38 EU:s institutioner Europaparlamentet EG- domstolen Revisions- rätten Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Ministerrådet (Rådet) Europeiska kommissionen Europeiska investeringsbanken Europeiska centralbanken EU-organ Europeiska rådet (toppmöte)

39 Hur antas EU:s lagar? Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd Kommissionen: lägger fram formellt förslag Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen

40 Europaparlamentet – folkets röst Antal ledamöter från de olika länderna Bestämmer EU:s lagar och budget i samråd med ministerrådet Demokratisk kontroll av EU:s verksamhet Belgien - 21 Bulgarien - 17 Cypern - 6 Danmark - 13 Estland - 6 Finland - 13 Frankrike - 74 Grekland - 21 Irland - 11 Italien - 73 Lettland - 8 Kroatien - 11 Litauen - 11 Luxembourg - 6 Malta - 6 Nederländerna - 26 Polen - 51 Portugal - 21 Rumänien - 32 Totalt - 751 Slovakien - 13 Slovenien - 8 Spanien - 54 Storbritannien - 73 Sverige - 20 Tjeckien - 21 Tyskland - 96 Ungern - 21 Österrike - 18

41 De europeiska politiska partierna Antal platser i Europaparlamentet per politisk grupp (november 2014) De gröna/Europeiska fria alliansen 50 Europeiska konservativa och reformister 70 Alliansen liberaler och demokrater för Europa 67 Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 221 Grupplösa ledamöter 52 Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet 191 Europeiska enade vänstern/ Nordisk grön vänster 52 Frihet och direkt demokrati i Europa 48 Totalt: 751

42 Ministerrådet – medlemsstaternas röst En minister från varje EU-land Ordförandeskap: roterar varje halvår Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med Europaparlamentet Ansvarar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

43 Ministerrådet – hur de röstar De flesta beslut i Rådet tas med dubbel majoritet. Ett beslut måste stödjas av minst: 55 % av medlemsstaterna (16 länder) Medlemsstater som representerar 65 % av befolkningen i EU

44 Europeiska rådets toppmöte Hålls minst 4 gånger om året Fastställer allmänna riktlinjer för EU:s verksamhet Ordförande: Donald Tusk Toppmöte med EU-ländernas stats- och regeringschefer

45 Hög representant för utrikes frågor och säkerhet Dubbla roller: –ordförande för möten i utrikesrådet –Vice ordförande för Europeiska kommissionen Ansvarig för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Chef för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder Federica Mogherini

46 Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen 28 oberoende kommissionärer, en från varje EU-land Föreslår ny lagstiftning Verkställer lagstiftningen Fördragens väktare Företräder EU i internationella frågor

47 EG-domstolen – lagens väktare 28 oberoende domare, en från varje EU-land Avgör hur EU-rätten ska tolkas Ser till att EU:s lagar tillämpas på samma sätt i alla EU- länder

48 Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly Europeiska ombudsmannen Undersöker klagomål på dålig eller misslyckad administration i EU:s institutioner Exempel: orättvisa, diskriminering, maktmissbruk, onödiga förseningar, uteblivna svar eller felaktiga procedurer Alla i EU kan lämna in klagomål

49 Revisionsrätten – valuta för pengarna 28 oberoende ledamöter Kontrollerar att EU:s medel används korrekt Kan granska alla personer eller organisationer som förvaltar EU-medel

50 Säkrar stabila priser Kontrollerar penningflödet och bestämmer räntan Kontrollerar att banker är säkra Är oberoende i förhållande till ländernas regeringar Europeiska centralbanken – förvaltar euron Mario Draghi Centralbankens ordförande

51 Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst Företräder fack, arbetsgivare, bönder, konsumenter och så vidare Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att civilsamhället deltar mer aktivt i EU-frågor 353 ledamöter

52 Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst Representerar städer och regioner Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer Ser till att de lokala förvaltningarna deltar mer aktivt i EU-frågor 353 ledamöter

53 Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU Kommissionen har omkring 23 000 permanent anställda tjänstemän och 11 000 tillfälligt anställda eller entreprenörer Andra EU-institutioner har omkring 10 000 personer anställda Heltidsanställda tjänstemän inom civilförvaltningen Utvalda genom öppen tävlan Kommer från alla EU-länder Lagenlig lön Administrationen av EU kostar 15 euro per EU-medborgare och år EU:s personal kommer att minska med 5 % mellan 2013 och 2017

54 Komma i kontakt med EU Har du frågor om EU? Europe Direct kan hjälpa dig Per telefon, e-post eller webbchatt Över 500 regionala informationscenter europa.eu/europedirect


Ladda ner ppt "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder EU:s medlemsstater Kandidatländer och potentiella kandidater."

Liknande presentationer


Google-annonser