Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Görs det få utredningar inom SLL? Område Totalt påbörjade fördjupade utredningar år 2013 Befolkning (0 t o m 17 år) per 31 dec 2013 Andel påbörjade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Görs det få utredningar inom SLL? Område Totalt påbörjade fördjupade utredningar år 2013 Befolkning (0 t o m 17 år) per 31 dec 2013 Andel påbörjade."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Görs det få utredningar inom SLL? Område Totalt påbörjade fördjupade utredningar år 2013 Befolkning (0 t o m 17 år) per 31 dec 2013 Andel påbörjade utredningar per 1000 invånare 0 t o m 17 år SLL 4 750 (42%) 466 593 (24%) 10,2 Övriga landsting i landet 6 523 (58%) 1 485 885 (76%) 4,4 Summa Riket 11 273 (100%)1 952 478 (100%) 5,8

5 Inom SLL görs en stor del av hela landets utredningar Enligt statistik från 2013 baserad på inrapporterade data till SKL påbörjades 2013 SLL svarade för 42% av hela rikets påbörjade barnpsykiatriska utredningar. Genomsnittet per 1000 barn 0 t o m 17 år var 10,2 i SLL och 5,8 för alla landsting i landet.

6 Kapacitetstaket bedöms vara nått Kapacitetstaket bedöms vara nått. 2015 och framåt bedöms kapaciteten att ligga på ungefär samma nivå som 2013.

7 Reflektioner Det är ffa läkartillgången som sätter taket för hur många utredningar som kan göras. Läkarresurser behövs också för behandlingsinsatser efter utredning. Vi har i stort nått kapacitetstaket. Inom den kapacitet som finns behöver vi prioritera så att de med störst behov får tillgång till utredning och andra sjukvårdsinsatser. Det görs många utredningar i Stockholms län. Tillräckligt många för att de med stora behov ska kunna få tillgång till utredning inom rimlig tid. Efterfrågan styrs flera olika faktorer. Det kanske kommer att förbli ett glapp mellan efterfrågan och kapacitet

8 Glapp mellan efterfrågan - kapacitet Ungefär den nivå som var 2013 bedöms vara taket för kapaciteten Inga barn ska sättas på kö – det är meningslöst när kapacitetstaket är nått. En konsekvens blir att alla som efterfrågar utredning kommer inte kunna tas emot. Enligt HSL ska vården säkerställa att de som har störst behov av insatser eller utredning inom sjukvården får tillgång till det. Bedömningen bör sker på ett enhetligt sätt över länet.

9 Arbete inom SLL just nu Diskussioner förs om hur en prioritering ska göras. Centralt vid prioritering inom sjukvård är: -Sjukdomens svårighetsgrad -Patientens förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. -Om vårdinsatser förväntas vara till nytta, dvs åtgärder som förbättrar hälsa och livskvalitet.


Ladda ner ppt "Görs det få utredningar inom SLL? Område Totalt påbörjade fördjupade utredningar år 2013 Befolkning (0 t o m 17 år) per 31 dec 2013 Andel påbörjade."

Liknande presentationer


Google-annonser