Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmännen – först ut med klimatdeklarerade livsmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmännen – först ut med klimatdeklarerade livsmedel"— Presentationens avskrift:

1 Lantmännen – först ut med klimatdeklarerade livsmedel
Gustaf Tynelius 25 september 2008

2 Agenda Lantmännen Livsmedel och klimatförändringarna
Lantmännen och klimatförändringarna EPD

3 Lantmännen – i hela kedjan från jord till bord – sedan 1880
Transport Råvarulager Transport Transport Butik / konsument -Verksamma i hela kedjan – från jord till bord. Och det har vi varit sedan 1880. -kooperation Men så mycket står klart, att när det gäller livsmedelsverksamheten så kommer vi fortsätta att utveckla och förädla. Att komma med nya produkter och metoder. Och att även arbeta bakom kulisserna med att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling.Här kan vi, som nästan det enda livsmedelsföretag som har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, göra skillnad. Och det gör vi. -Fröer till maskiner -5:e största transportköpare i Sverige -Kvarnar och slakterier Världsledande på wienerbröd och bake-off. Här hemma känner ni dock främst igen oss genom våra välkända varumärken. Förädling

4 Kända varumärken Ansvar för hela kedjan från jord till bord. Det är något som förpliktigar. Och en sak är säker – vi kommer aldrig att bli klara. Detta är en resa vi är inne på. Men det finns ett antal mål på vägen som gör att vi ständigt blir bättre. Vi tror att detta ansvar – som vi faktiskt är ett av de få företag som kan ta – kan tillföra ert utbud och sortiment värden som vi alla vet efterfrågas av våra slutkunder, inte minst mot bakgrund av att det finns ett stort förtroende för Sveriges lantbrukare.

5 Nettoomsättning per affärsområde 2007
Lantmännen Lantbruk 24% Anläggnings- och Lantbruksmaskiner 21% Lantmännen Energi 8% Lantmännen Mills 7% Lantmännen Axa 4% Unibake 17% Kronfågel 6% Granngården Lantmännen Invest 5% Svalöf Weibull 2% 8 affärsområden

6 2/5 av försäljningen utomlands 2007
61% 7% 14% 10% 1% Sverige Norge Danmark Tyskland Övriga Europa Övriga världen

7 De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar

8 16 av de 17 varmaste åren sedan 1850 fram till 2005 har inträffat de senaste 17 åren

9 Koldioxidekvivalenter, CO2-ekv, CO2e…
Koldioxid (CO2) Metan (CH4) Lustgas (N2O) Källa: IPCC (2007)

10 Lantmännens inställning
25 % av utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedelskedjan, från jord till bord (FAO) Lantmännen är en stor aktör i hela kedjan Som stor aktör har vi ett ansvar att bidra till en lösning Vi vet inte hur den slutgiltiga lösningen ser ut Vi söker samarbeten och gemensamma lösningar… …men vill också agera proaktivt

11 Inte lätt för konsumenten att känna till alla begrepp, därför jobbar LM med att ta fram fakta om våra produkter och redovisa detta på förpackningarna

12 Klimatdeklarationen Jmf med innehållsdeklaration

13 Totala utsläppet av växthusgaser i hela livscykeln från avel till butik
kg CO2-ekv/kg kycklingkött

14 Volvo V70 Classic vs kyckling
1,7 kg CO2-ekv/kg 172 g CO2/km 10 km

15

16 0,59 kg CO2e/kg matkorn

17

18 Semesterresan Stockholm-Bangkok 8263 km 81 kg nötkött 940 kg kyckling

19 EPD Environmental Product Declaration
Beskriver miljöegenskaper hos produkter och tjänster Ett globalt och accepterat kommunikationssystem, på frammarsch Produktspecifika regler Jämförbara, adderbara, kvalitetssäkrade Information till kunder och allmänhet samt underlagsmaterial vid upphandling och inköp

20 Varför klimatdeklaration?
Möta och uppmuntra konsumentintresse Underlag för eget förbättringsarbete Visa att kunskap finns och kan skaffas Vägleda, inte värdera

21 Klimatmärkning KRAV och Svenskt sigill
”Bäst i klassen”, d.v.s. jämför äpplen med äpplen och päron med päron Uppfylla regler för odling, förpackning, transporter och butik GWP skall vara 25% lägre än för referensprodukt Tilläggsmärkning

22 Klimatdeklaration vs klimatmärkning
+ Möjlighet att jämföra både inom och mellan olika produktgrupper, ”kött mot kött” och ”kött mot bönor” + Detaljerad info om produkten + Internationellt accepterat system - Alla produkter måste deklareras för jämförbarhet - Kostsamt att göra livscykelanalyser Klimatmärkning + Snabb väg framåt + Möjlighet att enkelt välja rätt inom en produktgrupp, tex: bästa kycklingen - Belyser ej effekterna av valet ”kött eller bönor” - Säger inget om produkten, bara om produktionen

23 Frågor? Läs gärna mer på


Ladda ner ppt "Lantmännen – först ut med klimatdeklarerade livsmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser