Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket

2 Vad ska informationen användas till? Beskriva vilka gårdar som ingår i Greppa Sammanställa växtnäringsbalanser Beräkna effekter av rådgivningen –Förändringar i överskottsvärden i växtnäringsbalanser –Se förändringar exempelvis spridningstidpunkter –Beräknade förändring av utlakning av kväve

3 Moduler med växtnäringsbalans 11A Kvävestrategi 11 E Kvävestrategi, ekologiska gårdar 11 C Kväve- och fosforstrategi, potatis Vad samlas in? Från vilka moduler?

4 Insamlade uppgifter Växtnäringsbalansen inkl alla produkter Areal åker Antal djur per djurslag och stallgödselslag Spridningsteknik för stallgödsel inkl tidpunkt P-AL, K-AL klass(ej 40A) Jordart, mullhalt(ej 40A) Grödfördelning Bearbetningstidpunkt(ej 40A, 40B) Tidpunkt för vallbrott(gäller 40A, 40B) Andel fånggröda(ej 40A, 40B) Andel ekologisk odling Andel ekologisk djurhållning

5 Antal rådgivningsbesök med växtnäringsbalans ÅrAntal rådgivningsbesök med växtnäringsbalans KMNHIOTotalt 2001 19 512 51 582 2002 271149 981274 2003 601353 130 147 45 2331968 Totalt 1063014 279 147 45 2333824

6 Växtnäringsbalanser (med inrapporterade uppgifter) Antalet växtnäringsbalanser KMNHIOTotalt 942561 247 150 45 237 3334

7 Upprepade växtnäringsbalanser Antal brukare som fått växtnäringsbalans En gång 1720 Två gånger 720 Tre gånger 60 Summa brukare 2 500

8 Växtodlingsgårdar 2001-2003 Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Alla län 87246-2-7 127

9 Växtodlingsgårdar 2001-2003 Länsvis LänAntalÖverskott kg/haMedel- areal NPK K 22 63 5 -6 93 M 683 45 -4 -10 131 N 37 47 4 12 76 H 23 50 4 5 107 I 3 O 104 47 3 4 126

10 Växtodlingsgårdar jmf Antal balan- ser Överskott kg/ha N P K Greppa 872 41 -3 -9 Myrbeck 1999 413 46 -8

11 Växtodlingsgårdar 2001-2003 Potatis Gårdar med Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Potatis 189 47 2 -3 130 Ej potatis 683 46 -3 -8 126

12 Växtodlingsgårdar 2001-2003 Sockerbetor Gårdar med Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Socker betor 617 44 -4 -12 44 Ej socker- betor 255 51 2 5

13 Svinproduktion 2001-2003 Antal balan- ser Överskott kg/hade/ha N P K Samtliga 230 99 8 6 0,97 Suggor 70 102 10 3 0,70 Slaktsvin 81 98 7 14 1,04 Integrerad produktion 79 98 7 1,13

14 Antal mjölkkor på gårdar där vn-balans gjorts inom Greppa jämfört med antal kor i länet

15 Samtliga mjölkgårdar 2001-2003 Antal balan- ser Överskott kg/haMedel de/ha N P K Medeltal 998 149 5 151,1 Median värde 998 140 4 121,0

16 Greppa Näringen, balanser på gårdar med mjölkproduktion (2001-2003) DjurenheterAntalAreal ha Överskott N kg/ha Överskott P kg/ha <0,5 52 182 79 1 0,5-1,0 390 99 120 3 1,0-1,5 379 71 158 6 1,5-2,0 113 57 198 7 >2,0 54 42 250 7 medel988 85 148 5

17

18 Mjölkproduktion Kväveöverskott vid olika gödselsystem Antal balan- ser Överskott kg N/ha Levererad mjölk i kg per ha åker Medel värde Median värde Alla 998 149 140 5909 >50% fast 418 138 129 5182 >60% flyt 507 155 148 6527

19 Mjölkproduktion Kväveöverskott i växtnäringsbalansen vid olika gödselsystem Jämförelse med Myrbeck 1999 Gödsel- system Greppa Näringen 2001-2003 Myrbeck 1999* antalkg N/ha mjölk kg/ha antalkg N/ha mjölk kg/ha >50% fast41812951821731555965 >60% flyt50714865271741676706 *vägt medianvärde för Skåne, Halland, Kalmar efter Myrbeck 1999

20 Kvävestrategi 11Aa Utlakningsberäkning före och efter föreslagna åtgärder på gårdar utan stallgödsel (97 gårdar) fånggrödor ha N-giva kg/ha utlakning kg/ha nuläge 19 133 24 efter förslag till åtgärder 29 126 21 effekt av ”råd” 10 -7 -3

21 Kvävestrategi 11Ab Utlakningsberäkning före och efter föreslagna åtgärder på gårdar med stallgödsel (171 gårdar) fånggrödor ha N-giva kg/ha utlakning kg/ha nuläge 18 129 33 efter förslag till åtgärder 26 120 27 effekt av ”råd” 8 -9 -6


Ladda ner ppt "Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser