Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket

2 Vad ska informationen användas till? Beskriva vilka gårdar som ingår i Greppa Sammanställa växtnäringsbalanser Beräkna effekter av rådgivningen –Förändringar i överskottsvärden i växtnäringsbalanser –Se förändringar exempelvis spridningstidpunkter –Beräknade förändring av utlakning av kväve

3 Moduler med växtnäringsbalans 11A Kvävestrategi 11 E Kvävestrategi, ekologiska gårdar 11 C Kväve- och fosforstrategi, potatis Vad samlas in? Från vilka moduler?

4 Insamlade uppgifter Växtnäringsbalansen inkl alla produkter Areal åker Antal djur per djurslag och stallgödselslag Spridningsteknik för stallgödsel inkl tidpunkt P-AL, K-AL klass(ej 40A) Jordart, mullhalt(ej 40A) Grödfördelning Bearbetningstidpunkt(ej 40A, 40B) Tidpunkt för vallbrott(gäller 40A, 40B) Andel fånggröda(ej 40A, 40B) Andel ekologisk odling Andel ekologisk djurhållning

5 Antal rådgivningsbesök med växtnäringsbalans ÅrAntal rådgivningsbesök med växtnäringsbalans KMNHIOTotalt Totalt

6 Växtnäringsbalanser (med inrapporterade uppgifter) Antalet växtnäringsbalanser KMNHIOTotalt

7 Upprepade växtnäringsbalanser Antal brukare som fått växtnäringsbalans En gång 1720 Två gånger 720 Tre gånger 60 Summa brukare 2 500

8 Växtodlingsgårdar Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Alla län

9 Växtodlingsgårdar Länsvis LänAntalÖverskott kg/haMedel- areal NPK K M N H I 3 O

10 Växtodlingsgårdar jmf Antal balan- ser Överskott kg/ha N P K Greppa Myrbeck

11 Växtodlingsgårdar Potatis Gårdar med Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Potatis Ej potatis

12 Växtodlingsgårdar Sockerbetor Gårdar med Antal balan- ser Överskott kg/haMedel areal ha N P K Socker betor Ej socker- betor

13 Svinproduktion Antal balan- ser Överskott kg/hade/ha N P K Samtliga ,97 Suggor ,70 Slaktsvin ,04 Integrerad produktion ,13

14 Antal mjölkkor på gårdar där vn-balans gjorts inom Greppa jämfört med antal kor i länet

15 Samtliga mjölkgårdar Antal balan- ser Överskott kg/haMedel de/ha N P K Medeltal ,1 Median värde ,0

16 Greppa Näringen, balanser på gårdar med mjölkproduktion ( ) DjurenheterAntalAreal ha Överskott N kg/ha Överskott P kg/ha <0, ,5-1, ,0-1, ,5-2, >2, medel

17

18 Mjölkproduktion Kväveöverskott vid olika gödselsystem Antal balan- ser Överskott kg N/ha Levererad mjölk i kg per ha åker Medel värde Median värde Alla >50% fast >60% flyt

19 Mjölkproduktion Kväveöverskott i växtnäringsbalansen vid olika gödselsystem Jämförelse med Myrbeck 1999 Gödsel- system Greppa Näringen Myrbeck 1999* antalkg N/ha mjölk kg/ha antalkg N/ha mjölk kg/ha >50% fast >60% flyt *vägt medianvärde för Skåne, Halland, Kalmar efter Myrbeck 1999

20 Kvävestrategi 11Aa Utlakningsberäkning före och efter föreslagna åtgärder på gårdar utan stallgödsel (97 gårdar) fånggrödor ha N-giva kg/ha utlakning kg/ha nuläge efter förslag till åtgärder effekt av ”råd”

21 Kvävestrategi 11Ab Utlakningsberäkning före och efter föreslagna åtgärder på gårdar med stallgödsel (171 gårdar) fånggrödor ha N-giva kg/ha utlakning kg/ha nuläge efter förslag till åtgärder effekt av ”råd”


Ladda ner ppt "Hur utnyttjas den insamlade informationen från rådgivningen? Cecilia Linge Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser