Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkstöd på modersmål för att medvetandegöra sitt eget lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkstöd på modersmål för att medvetandegöra sitt eget lärande"— Presentationens avskrift:

1 Språkstöd på modersmål för att medvetandegöra sitt eget lärande
Sfi i Hudiksvall Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

2 Svenska för invandrare
Bakgrund och syfte Vi har allt fler studerande på studieväg 1 Vi behöver överbrygga informationsklyftan Vi vill underlätta för eleverna att nå upp till kunskapskraven Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

3 Språkstöd på modersmål
där eleverna: Samtalar för att bli medvetna om sitt eget lärande Hittar likheter och skillnader mellan sitt modersmål och svenska språket Får hjälp att förstå och att göra sig förstådda Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

4 Svenska för invandrare
Hur gör vi? Språkstödjarna träffar sina olika språkgrupper 1 gång/vecka 1,5 – 3 timmar Sfi-lärare deltar och samtalar med gruppen vid några tillfällen med språkstödjaren som tolk Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

5 Svenska för invandrare
Förväntade effekter Ökad individanpassning: Ökad Flexibilitet: Eleverna: Lärarna: Kan uttrycka sina behov och önskemål Kan förstå kunskapskraven Blir medvetna om hur de kan studera Kan lättare identifiera hindren Kan anpassa och förändra undervisningen Svenska för invandrare Höjd kvalitet: Ger en snabbare väg in i det nya språket Ökar möjligheterna att nå målen __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

6 Svenska för invandrare
Svårigheter Schemaläggning Förändringar i grupper Elever på olika nivå Många olika språk, med varierat antal elever Rekrytering av språkstödjare Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

7 Positiva erfarenheter
Trygghet Engagerade elever Språkstödjaren – en förebild Nya insikter hos elever och lärare Svenska för invandrare __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:

8 Välkommen att kontakta oss: Margot Lindmark, lärare
Tack för att Du lyssnade! Vill Du veta mer? Välkommen att kontakta oss: Svenska för invandrare Margot Lindmark, lärare Anders Olsson, rektor __________________________________________________________ Besök: Norra kyrkogatan 39 Tfn vxl:


Ladda ner ppt "Språkstöd på modersmål för att medvetandegöra sitt eget lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser