Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB1 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB1 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg."— Presentationens avskrift:

1 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB1 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg

2 Lotta Mathiesen – vem är jag?  Geriatrik  Psykiatri  Primärvård  Narkomanvård  Onkologi  Intensivvård  Brännskadevård  Rehabilitering (hjälpmedel)  Palliativ medicin – multidiciplinärt team  Ingen kirurgi……………… 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB2

3 Några frågor om förberedelse för tarmkirurgi och efter operation  Håller ni med – ställ er upp!  Håller ni inte med – sitt kvar! 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB3

4 Tarmrengöring före operation är en fördel?  Håller ni med – ställ er upp!  Håller ni inte med – sitt kvar! 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB4

5 Att dricka efter operation är ofarligt?  Håller ni med – ställ er upp!  Håller ni inte med – sitt kvar! 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB5

6 Att äta efter tjocktarmsoperation är farligt?  Håller ni med – ställ er upp!  Håller ni inte med – sitt kvar! 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB6

7 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB7 ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”  Tage Danielsson

8 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB8 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg

9 Problemet med läsning är att:  För att hålla sig informerad inom en medicinsk specialitet så behöver man läsa 17 artiklar om dagen, 365 dagar om året,  Och till det ägnar man ungefär 1 timme i veckan att läsa……  Man hinner inte  Och ingen annan heller 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB9

10 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB10

11 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB11 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg

12 Vad ska jag kunna? Färdigheter  visa förmåga att formulera en adekvat sökstrategi, utifrån en klinisk frågeställning  modifiera sökstrategin med avseende på olika sorters systematiska översikter metaanalyser randomiserade kontrollerade studier kliniska behandlingsriktlinjer 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB12

13 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB13

14 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB14

15 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB15

16 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB16

17 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB17

18 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB18

19 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB19

20 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB20

21 Till databaserna 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB21

22 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB22

23 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB23

24

25 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB25

26 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB26

27 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB27

28 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB28

29 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB29

30 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB30

31 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB31

32 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB32

33 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB33

34 11 januari 2015KIB

35 Överlappning mellan databaser 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB35

36 Sökning med MeSH kan vara bra när…….. 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB36

37 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB37

38 Överlappning mellan databaser Cochrane EBM Guidelines Clinical Evidence 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB38 PubMed

39 Ge aldrig upp! 11 januari 201539Lotta Mathiesen, KIB

40 § KIB

41

42

43

44

45 Vad ska jag kunna? Färdigheter  visa förmåga att formulera en adekvat sökstrategi, utifrån en klinisk frågeställning  modifiera sökstrategin med avseende på olika sorters systematiska översikter metaanalyser randomiserade kontrollerade studier kliniska behandlingsriktlinjer 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB45

46 Hur hittar jag den relevanta informationen? April-maj 2010 Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, KIB Lotta Mathiesen

47 Clinical Evidence (BMJ) 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB47

48 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB48

49 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB49

50 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB50

51 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB51

52 Vaccines for preventing influenza in the elderly [Review]  Authors' conclusions Implications for practice  Efforts should be concentrated on achieving high vaccination coverage in long-term care facilities coupled with a systematic assessment of the effect of such a policy. One possible way to improve this strategy may be to also vaccinate carers in an effort to reduce transmission. More comprehensive and effective strategies for the control of acute respiratory infections should be implemented, which may rely on several preventive interventions that take into account the multi-agent nature of ILI and its context (such as personal hygiene, provision of electricity and adequate food, water and sanitation). The effect of vaccination of high risk groups should also be further assessed. 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB52

53 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB53

54 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB54

55 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB55

56 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB56

57 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB57

58 Att söka och hitta FFrån minneskonstnär TTill informationshanterare FFrån ”Hur håller jag mig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom medicinen?” TTill ”Hur hittar jag rätt information när jag verkligen behöver den?” 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB58

59 11 januari 201559Lotta Mathiesen, KIB

60 Läget:  För många patienter  För många problem  För många artiklar  Informationsöverflöd  Otillräckligt med tid att läsa  Läser bara sådant jag redan känner till  Undviker svåra frågeställningar 11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB60

61 11 januari 2015KIB

62 11 januari 2015KIB


Ladda ner ppt "11 januari 2015Lotta Mathiesen, KIB1 Ragnar Levi: Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården. Teckning Robert Nyberg."

Liknande presentationer


Google-annonser