Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottspsykologi Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottspsykologi Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik."— Presentationens avskrift:

1 Idrottspsykologi Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik

2 Vem är jag? Alina Franck Alina Franck 24 år 24 år Uppvuxen i Stockholm Uppvuxen i Stockholm Spelat pingis i Ängby/Finska landslaget Spelat pingis i Ängby/Finska landslaget Varit tränare i Ängby samt Halmstad BTK Varit tränare i Ängby samt Halmstad BTK Bosatt i Halmstad sedan 2005 Bosatt i Halmstad sedan 2005 Studerat Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad Studerat Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad

3 Min utbildning: Magister examen i Psykologi inr. Idrott Magister examen i Psykologi inr. Idrott - Huvud inr. Karriärövergångar (C- och D-uppsats) - Extra kurser i allmän psykologi - Tillämpad idrottspsykologi Kandidat examen i Folkhälsovetenskap Kandidat examen i Folkhälsovetenskap - Huvud inr. Mobbning - Skriver magister uppsatsen nu och bör vara färdig i december

4 Målen med dessa föreläsningar: Få er att ”tänka till” Få er att ”tänka till” Förhoppningsvis väcka ett intresse för en del av idrotten som ibland hamnar i bakgrunden Förhoppningsvis väcka ett intresse för en del av idrotten som ibland hamnar i bakgrunden Ha skoj!!! Ha skoj!!!

5 Vad är idrottspsykologi? Idrottspsykologi handlar om kunskapen om hur människor beter sig inom idrott och motion och hur den kunskapen kan användas i praktiken. Ämnet försöker förstå hur psykologiska faktorer påverkar den fysiska prestationen och hur fysisk aktivitet påverkar en individs psykologiska utveckling och välmående.

6 Olika idrottspsykologiska områden: Motivation Motivation Koncentration Koncentration Målsättningar Målsättningar Gruppdynamik Gruppdynamik Självförtroende Självförtroende Karriärövergångar Karriärövergångar Med flera… Med flera…

7 Mental träning Förbättra prestationen och utveckla individen

8 Övning 1: Kasta boll i ring!

9 Vad hände under övningen?

10 Vikten av ett helhets perspektiv på idrottaren Vem är er idrottare… Vem är er idrottare… Vad gör er idrottare förutom att spela pingis… Vad gör er idrottare förutom att spela pingis… Hur påverkar de olika aspekterna av er idrottares liv varandra… Hur påverkar de olika aspekterna av er idrottares liv varandra…

11 The Developmental model of transition faced by athletes (Wylleman & Lavallee, 2004)

12 Motivation Definition: ”Motivation är ansträngningens riktning och intensitet” (Sage, 1977). Definition: ”Motivation är ansträngningens riktning och intensitet” (Sage, 1977). Med riktning menas att vi intresserar oss och attraheras av olika saker. Intensiteten anger hur mycket energi och kraft som vi lägger ner på vårt valda beteende.

13 Motivation - En idrottare kan ha både inre samt yttre motivation… Inre motivation: Inre motivation: - Kommer från individen själv - Utförandet av idrotten är målet - Stärks när individen känner att inflyttandet och förmågan ökar - Upplever framgång när prestationen ökar (behöver inte vara resultat bundet) Yttre motivation: - Deltar pga yttre belöningar - Grundas på andra personers positiva eller negativa förstärkningar - Upplever framgång när hon/han vinner över andra - Använder enbart den energi som krävs för situationen för att vinna eller undvika konsekvenser

14 Vad säger Ni? - Vad motiverar era spelare?

15 Competence motivation theory (Weiss & Chaumeton, 1992) Feedback & Förstärkning Motivation:  Inre/Yttre  Uppgifts/Resultat inriktad Självkänsla, upplevd kompetens, upplevd kontroll Påverkar: - Glädje - Oro - Stolthet - Skuld MOTIVATIONMOTIVATION

16 Vad säger Ni? Hur jobbar ni för att skapa ett motiverande klimat?

17 PAUS!

18 Målsättning Fördelar med målsättning: - förbättrar prestationen - förbättrar träningens kvalitet - ökar den inre motivationen - gör idrottaren mer fokuserad - uppnådda mål ökar självförtroendet, motivationen och känslan av att vara kompetent

19 Övning 2: Sportjournalisten

20 Vad hände under övningen?

21 Olika typer av målsättningar: Objektiva vs Subjektiva Objektiva vs Subjektiva Objektiva mål innebär… Subjektiva mål innebär…

22 Prestations-, process- & resultat mål Prestationsmål: handlar om att fokusera på prestationen som sedan jämförs med egna tidigare erfarenheter/prestationer Prestationsmål: handlar om att fokusera på prestationen som sedan jämförs med egna tidigare erfarenheter/prestationer Processmål: handlar om att fokusera på en viss del av målet, det vill säga små delmål Processmål: handlar om att fokusera på en viss del av målet, det vill säga små delmål Resultatmål: handlar om att fokusera på resultatet i tävlingen där vi jämför oss själva med de motståndare vi har Resultatmål: handlar om att fokusera på resultatet i tävlingen där vi jämför oss själva med de motståndare vi har

23 Principer för målsättning: Sätta tydliga mål Sätta tydliga mål Utmanande men realistiska mål Utmanande men realistiska mål Sätt prestations-, process- och prestationsmål Sätt prestations-, process- och prestationsmål Planera en metod för att uppnå målen Planera en metod för att uppnå målen Planera för utvärdering av målen Planera för utvärdering av målen Korta och långa mål Korta och långa mål

24 Trappstegs modellen

25 Övning 3: Olika case

26 Presentation av era Case

27 Gruppdynamik Grupp vs Lag Grupp vs Lag En idrottsgrupp kännetecknas av: En idrottsgrupp kännetecknas av: - kollektiv identitet - gemensamma mål/syften - strukturerade kommunikationsformer - uppgifts- och socialt beroende - interpersonlig attraktion

28 En grupps utveckling Formandet Formandet Stormandet Stormandet Normsättandet Normsättandet Presterandet Presterandet

29 Övning 4: Träningsplanering!

30 Vad hände under övningen?

31 Vad säger Ni? Hur kan olika roller påverka en grupp?

32 Rekommenderad litteratur: Foundations of Sport & Exercise Psychology Foundations of Sport & Exercise Psychology Tankens kraft Tankens kraft - idrottspsykologi i teori och praktik Världens bästa lag Världens bästa lag - om gruppdynamik inom idrotten Guiden till idrottspsykologisk rådgivning Guiden till idrottspsykologisk rådgivning

33 Frågor!


Ladda ner ppt "Idrottspsykologi Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik."

Liknande presentationer


Google-annonser