Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet."— Presentationens avskrift:

1 Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet

2 Hur många kommer till Sunderbyn? 30 studieplatser per termin regionaliseras till länssjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund, ca 70 blir kvar i Umeå De första 10 läkarstudenterna till Sunderbyn kommer januari 2011, därefter 10 nya varje termin Färdigutbyggt hösten 2013 finns konstant läkarstudenter vid Sunderby sjukhus, kan bli fler på sikt Den första årskursen som ska ut påbörjade läkarprogrammet ht-2008, de valde studieort i december 2009 –8 studenter valde Sunderbyn (8 Östersund, 9 Sundsvall) –Extraintag kommer att ske från andra terminer och med utlandsstuderande Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Positiva val eftersträvas! Foto:

3 Så bygger vi upp den regionaliserade läkarutbildningen Gemensamt uppbyggnadsarbete mellan Norrlandstingen och Umeå universitet (fr o m feb 2008 t o m dec 2010) Regionaliseringssamordnare vid UmU Arbetsgrupper inom NLL: –Professionen (läkarna) –F o U –Personal –Ekonomi –Bygg- och fastigheter –Information –IT Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto:

4 Akademisk miljö vid Sunderby sjukhus och NLL Kompetensutveckling för NLL:s personal Studiesocial miljö, boende och transporter Marknadsföring av Sunderby sjukhus och NLL Intern och extern förankring Effektmål: Läkarutbildningen ska hålla god kvalitet Personalen ska ha god förmåga att arbeta i en kombinerad studie- och driftsmiljö 10 studenter per termin ”väljer” Sunderby sjukhus Ca 80 % av läkarstudenterna ska göra sin AT inom NLL Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto: Maria Åberg, meramedia samt Info NLL Våra målområden inom NLL är;

5 T/V Cellens struktur och funktion PU 2 Organens struktur och funktionPU 3 Organens struktur och funktionAttack och försvarPU 4 Sjukdomslära, symtom och diagnostik PU 5 Klinisk propedeutik (inkl Kliniska undersökningsmetoder)PU 6 Klinisk Baskurs 1 (Medicin)PU 7 Klinisk Baskurs 2 (Kirurgi, anestesiologi, malignnitet)) PU 8 Klinisk Baskurs 3 (Ortopedi, dermatologi, infektion)PU 9 Neurologi, Oftalmiatrik, ÖNH och PsykiatriPU 10 Projektarbete 11 Kvinna - Barn PU Termin 6-11 på läkarprogrammet kommer att erbjudas vid Sunderby sjukhus Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Umeå Sunderbyn

6 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Aktuellt arbete just nu FoU - fortsatt förstärkt forskning under 2010 (25 läkare får FoU-stöd) - två av tio lektorat tillsätts under hösten i Sunderbyn via UmU Bygg- nytt utbildningscentrum står klart ht-2010 i Sunderby sjukhus IT - gemensam IT-plattform byggs upp mellan UmU och landstingen Läkargr.- detaljplanering sker av termins- och ämnesansvariga (UmU, SY) - kompetensutveckling i form av handledarutbildningar pågår Ekonomi - slutförhandlingar pågår mellan UmU – landstingen Stud. soc. miljö - samarbete LTU, bostäder, Luleå studentkår e t c Information - träff med första kullen “Sunderbystudenter” under våren - visningsresa för läkarstudenter (termin 2) den mars - vi besöker verksamheterna för intern info (SY, länet) - deltagande vid mässor, pr-aktiviteter, möten o s v

7 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Skiss på utbildningscentrum i Sunderbyn

8 Engagerad och kompetent personal Bra utbildning/ handledning Modernt länssjukhus Förmåner & karriär Luleå – en etablerad studentstad Bra boendemiljö med stort utbud och god livskvalitet Goda kommunikationer I ett län fyllt av möjligheter och upplevelser Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Därför ska läkarstudenterna välja Sunderby sjukhus, Luleå & Norrbotten! Foto: Millimeter Bildbyrå samt Info NLL

9 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Fortsatt arbete – permanent organisation FoU - fortsatt ökat fokus på forskningsverksamhet, handledning av projektarbete - tillsättning av ytterligare åtta lektorstjänster i SY via UmU Utb. centrum - anvar för utbildningslokaler, drift, student/personalservice IT - IT-stöd för utbildningsverksamheten Läkargr.- terminsplanering, uppföljnings- och utvärderingsarbete av utbildnings- och handledarinsatser samt utbildningsmiljön - fortsatt kompetensutveckling, handledarutbildningar m m Ekonomi - redovisnings- och uppföljningsarbete Studiesocial miljö – fortsatta kontakter med LTU, studentbostäder, Luleå studentkår e t c Information - webb, infodagar, visningsresor för blivande Sunderbystudenter - träffar/aktiviteter med “Sunderbystudenter” - intern information, nyhetsbrev, webb, träffar - extern information, webb, pr, mässor e t c Foto: Millimeter Bildbyrå

10 Regionaliserad läkarutbildning - en viktig framtidssatsning för hela länet Regionaliserad läkarutbildning - ökad samverkan mellan norrlandstingen och UmU Rekrytering av läkarstudenter - unga, välutbildade får information om länet (kan stanna kvar) - förbättrat rekryteringsläge av läkare En arbetsplats med nya krav och möjligheter - en attraktivare arbetsgivare i länet - utveckling av hälso- och sjukvård – attraktiv region Startskott för framtidssatsningar inom olika områden såsom teknik, kompetensuppbyggnad e t c - spridningseffekter till andra verksamheter i länet (t ex utbildning, IT, forskning) Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010

11 Mer information får du här! Kontaktpersoner: Kenneth Robarth, Projektledare, Personalenheten, NLL Aase Wisten, Projektledare och Överläkare, NLL Ulrika E Karlsson, Informatör, Personalenheten, NLL Internet: Intranätet/ Insidan: Under Personal finns direktlänk till ”Läkarutbildning” Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto: Maria Åberg, meramedia


Ladda ner ppt "Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet."

Liknande presentationer


Google-annonser