Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet."— Presentationens avskrift:

1 Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet

2 Hur många kommer till Sunderbyn? 30 studieplatser per termin regionaliseras till länssjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund, ca 70 blir kvar i Umeå De första 10 läkarstudenterna till Sunderbyn kommer januari 2011, därefter 10 nya varje termin Färdigutbyggt hösten 2013 finns konstant 50- 60 läkarstudenter vid Sunderby sjukhus, kan bli fler på sikt Den första årskursen som ska ut påbörjade läkarprogrammet ht-2008, de valde studieort i december 2009 –8 studenter valde Sunderbyn (8 Östersund, 9 Sundsvall) –Extraintag kommer att ske från andra terminer och med utlandsstuderande Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Positiva val eftersträvas! Foto: www.fotoakuten.se

3 Så bygger vi upp den regionaliserade läkarutbildningen Gemensamt uppbyggnadsarbete mellan Norrlandstingen och Umeå universitet (fr o m feb 2008 t o m dec 2010) Regionaliseringssamordnare vid UmU Arbetsgrupper inom NLL: –Professionen (läkarna) –F o U –Personal –Ekonomi –Bygg- och fastigheter –Information –IT Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto: www.fotoakuten.se

4 Akademisk miljö vid Sunderby sjukhus och NLL Kompetensutveckling för NLL:s personal Studiesocial miljö, boende och transporter Marknadsföring av Sunderby sjukhus och NLL Intern och extern förankring Effektmål: Läkarutbildningen ska hålla god kvalitet Personalen ska ha god förmåga att arbeta i en kombinerad studie- och driftsmiljö 10 studenter per termin ”väljer” Sunderby sjukhus Ca 80 % av läkarstudenterna ska göra sin AT inom NLL Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto: Maria Åberg, meramedia samt Info NLL Våra målområden inom NLL är;

5 T/V1234567891011121314151617181920 1 Cellens struktur och funktion PU 2 Organens struktur och funktionPU 3 Organens struktur och funktionAttack och försvarPU 4 Sjukdomslära, symtom och diagnostik PU 5 Klinisk propedeutik (inkl Kliniska undersökningsmetoder)PU 6 Klinisk Baskurs 1 (Medicin)PU 7 Klinisk Baskurs 2 (Kirurgi, anestesiologi, malignnitet)) PU 8 Klinisk Baskurs 3 (Ortopedi, dermatologi, infektion)PU 9 Neurologi, Oftalmiatrik, ÖNH och PsykiatriPU 10 Projektarbete 11 Kvinna - Barn PU Termin 6-11 på läkarprogrammet kommer att erbjudas vid Sunderby sjukhus Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Umeå Sunderbyn

6 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Aktuellt arbete just nu FoU - fortsatt förstärkt forskning under 2010 (25 läkare får FoU-stöd) - två av tio lektorat tillsätts under hösten i Sunderbyn via UmU Bygg- nytt utbildningscentrum står klart ht-2010 i Sunderby sjukhus IT - gemensam IT-plattform byggs upp mellan UmU och landstingen Läkargr.- detaljplanering sker av termins- och ämnesansvariga (UmU, SY) - kompetensutveckling i form av handledarutbildningar pågår Ekonomi - slutförhandlingar pågår mellan UmU – landstingen Stud. soc. miljö - samarbete LTU, bostäder, Luleå studentkår e t c Information - träff med första kullen “Sunderbystudenter” under våren - visningsresa för läkarstudenter (termin 2) den 14-15 mars - vi besöker verksamheterna för intern info (SY, länet) - deltagande vid mässor, pr-aktiviteter, möten o s v

7 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Skiss på utbildningscentrum i Sunderbyn

8 Engagerad och kompetent personal Bra utbildning/ handledning Modernt länssjukhus Förmåner & karriär Luleå – en etablerad studentstad Bra boendemiljö med stort utbud och god livskvalitet Goda kommunikationer I ett län fyllt av möjligheter och upplevelser Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Därför ska läkarstudenterna välja Sunderby sjukhus, Luleå & Norrbotten! Foto: Millimeter Bildbyrå samt Info NLL

9 Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Fortsatt arbete – permanent organisation FoU - fortsatt ökat fokus på forskningsverksamhet, handledning av projektarbete - tillsättning av ytterligare åtta lektorstjänster i SY via UmU Utb. centrum - anvar för utbildningslokaler, drift, student/personalservice IT - IT-stöd för utbildningsverksamheten Läkargr.- terminsplanering, uppföljnings- och utvärderingsarbete av utbildnings- och handledarinsatser samt utbildningsmiljön - fortsatt kompetensutveckling, handledarutbildningar m m Ekonomi - redovisnings- och uppföljningsarbete Studiesocial miljö – fortsatta kontakter med LTU, studentbostäder, Luleå studentkår e t c Information - webb, infodagar, visningsresor för blivande Sunderbystudenter - träffar/aktiviteter med “Sunderbystudenter” - intern information, nyhetsbrev, webb, träffar - extern information, webb, pr, mässor e t c Foto: Millimeter Bildbyrå

10 Regionaliserad läkarutbildning - en viktig framtidssatsning för hela länet Regionaliserad läkarutbildning - ökad samverkan mellan norrlandstingen och UmU Rekrytering av läkarstudenter - unga, välutbildade får information om länet (kan stanna kvar) - förbättrat rekryteringsläge av läkare En arbetsplats med nya krav och möjligheter - en attraktivare arbetsgivare i länet - utveckling av hälso- och sjukvård – attraktiv region Startskott för framtidssatsningar inom olika områden såsom teknik, kompetensuppbyggnad e t c - spridningseffekter till andra verksamheter i länet (t ex utbildning, IT, forskning) Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010

11 Mer information får du här! Kontaktpersoner: Kenneth Robarth, Projektledare, Personalenheten, NLL Aase Wisten, Projektledare och Överläkare, NLL Ulrika E Karlsson, Informatör, Personalenheten, NLL Internet: www.nll.se/rlu www.nll.se/lakarstudent Intranätet/ Insidan: Under Personal finns direktlänk till ”Läkarutbildning” Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011 Produktion: jan 2010 Foto: Maria Åberg, meramedia


Ladda ner ppt "Läkarstudent i Norrbotten REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ - en viktig framtidssatsning för hela länet."

Liknande presentationer


Google-annonser