Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsregler för rättsintyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsregler för rättsintyg"— Presentationens avskrift:

1 Rättsregler för rättsintyg
Vad är ett rättsintyg? Utlåtande över redan gjord undersökning, och/eller undersökning i syfte att utfärda rättsintyg, och utlåtande över undersökningen, avsett att användas som bevis i en brottsutredning eller rättegång (SOSFS 1997:5).

2 Rättsregler för rättsintyg
Vem har rätt att begära undersökning för utfärdande av rättsintyg? Polismyndighet Åklagarmyndighet Domstol Länsstyrelse (YrkF 2.3)

3 Rättsregler för rättsintyg
Vem är skyldig att tillhandagå ovannämnda myndigheter? Alla läkare inom offentlig hälso- och sjukvård (YrkF 2:3). Vem FÅR utfärda rättsintyg? Alla läkare (SOSFS 1997:5).

4 Rättsregler för rättsintyg
Vilka uppgifter får lämnas ut? Allt som patienten medger (SekrL 14:4). Allt som kommit fram vid en undersökning/kroppsbesiktning i syfte att utfärda rättsintyg (YrkF 2:3, SekrL 14:1). Allt som rör vålds-, frihets- och sexualbrott mot underårig (< 18 år)(SekrL 14:2). Allt som rör utredning eller åtal för brott, där minimistraffet är två års fängelse (SekrL 14:2). Övrigt är sekretessbelagt!!! (SekrL 7:1)

5 Rättsregler för rättsintyg
När får målsäganden undersökas? Endast när, och i den utsträckning, hon/han ger sitt samtycke! (RF 2:6, YrkL 2:1).

6 Rättsregler för rättsintyg
När får man undersöka barn? I FRÅGA: Har barnet uppnått en sådan ålder och mognad att det bör få bestämma själv över sin kropp? (Praxis: år). Om ja: Barnet får bestämma, vårdnadshavaren skall som huvudregel alltid informeras (YrkL 2:1, FB 6:11).

7 Rättsregler för rättsintyg
När får man undersöka barn? II Om nej: Vårdnadshavarna bestämmer. (Om oense eller vägrar: Överväg anmälan till Socialtjänsten.) OBS!!! Det är EJ tillåtet att göra ett LVU-omhändertagande ENBART för att möjliggöra undersökning mot vårdnadshavarnas vilja! (SOSFS 1997:5)

8 Rättsregler för rättsintyg
När får man undersöka medvetslösa? Endast när det är medicinskt motiverat! (SOSFS 1997:5) FYNDEN får dock noteras noggrant i journalen och kan senare ligga till grund för ett rättsintyg OM: patienten vaknar och ger sitt medgivande patienten dör utan att återfå medvetandet åklagaren eller rätt förordnar om god man som ger medgivande OBS! Samtycke får inte presumeras!

9 Rättsregler för rättsintyg
Vad får man göra vid undersökningen? Allt som den myndighet som begärt undersökningen önskar, FÖRUTSATT att läkaren bedömer det vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet OCH att målsäganden samtycker. (YrkL 2:1, RF 2:6, SOSFS 1997:5)

10 Rättsregler för rättsintyg
När får brottsmisstänkta kroppsbesiktigas? När personen misstänks för ett brott på vilket fängelse kan följa och besiktningens ändamål är att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (RB 28:11, 12). Samtycke krävs ej!

11 Rättsregler för rättsintyg
Vad får man göra vid kroppsbesiktningen? Inspektera, auskultera, palpera. Ta ofarliga (och endast lindrigt smärtsamma) prover, t.ex. blod-, urin-, saliv-, utandnings- och hårprov o.dyl. Röntgen (ej invasiv). PROPORTIONALITETSPRINCIPEN (RF 2:12, RB 28:3a, SOSFS 1997:5)

12 Rättsregler för rättsintyg
När måste man vittna? I princip alltid! Om allt som patienten medger att man berättar - så länge han medger det. Dessutom om allt vid vålds-, frihets- och sexualbrott mot någon som inte fyllt 18 år (SekrL 14:2). Om allt vid brott, där minimistraffet är två års fängelse (SekrL 14:2).

13 Rättsregler för rättsintyg
Patientens doktor ... … eller samhällets ombud? Krav på ett rättsintyg (SOSFS 1981:25, RF 1:9): Information om alla sidor av saken. Objektivt förhållningssätt. Opartisk bedömning. Sakligt grundade uttalanden. Ansvar för att nytillkomna relevanta uppgifter förs in i intyget. = I första hand samhällets ombud!


Ladda ner ppt "Rättsregler för rättsintyg"

Liknande presentationer


Google-annonser