Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen MBU 2012 övergripande resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen MBU 2012 övergripande resultat"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen MBU 2012 övergripande resultat
…tillsammans skapar vi attraktiva arbetsgivare Arbetsförmedlingen © Copyright 2012, IC Quality AB

2 Beskrivning av modellen Svarsfrekvens Resultat Sammanfattning
Innehåll Beskrivning av modellen Svarsfrekvens Resultat Sammanfattning 2

3 Ansvarsspridning Vad vi följer upp:
Arbeta med rätt frågor på rätt nivå Ledarskap & medarbetarskap Ledning Chef Grupp Arbetsplats Situation Individ Myndighet Arbetsförmedlingen Ansvarsspridning

4 Medarbetarundersökning 2012
Arbetsförmedlingen Medarbetarundersökning 2012 Uppföljning 26 nov-12 dec Respondenter 12813 Antal svar 11604 Svarsfrekvens % Svarsfrekvens % Svarsfrekvens %

5 Översikt jämförelse

6 Resultat per område/avdelning - Total

7 Resultat per område/avdelning - Total

8 Myndighet jämförelse 2012-2011
Bilden över hur man ser på Arbetsförmedlingen som helhet visar värden som ligger över medel när vi jämför med andra stora politiskt styrda organisationer. Värdena sjunker dock i snitt med 3 punkter och bör således bevakas så att det inte blir en nedåtgående trend och när vi bryter ner frågan ser vi att det finns skillnader i landet och mellan olika yrkeskategorier, vilket visar på att frågan bör hanteras på olika sätt. För att förstå ytterligare vad man lägger i begreppet attraktiv arbetsplats? Vi menar att detta visar på att känslan av tillhörighet till Arbetsförmedlingen som övergripande organisation hos medarbetarna går tillbaka. Frågorna: attraktiv arbetsplats, attraktiv arbetsplats i framtiden och öppet klimat – högt i tak, har ett samband, vilket vi även kan se på bilden. Även fast vi ser en tillbakagång på dessa frågor så är det viktigt att ta med oss att ett värde på 66 på attraktiv arbetsplats är ett bra värde och ligger flera punkter över snittet för andra politiskt styrda organisationer i samma storlek. Förtroende för ledning och styrning på central myndighetsnivå: resultat 50 Kan ej redovisas i jämförelsediagram pga förändrad frågeformulering sedan 2011.

9 Myndighet anställningstid upp till 2 år

10 Öppet klimat – spridning individnivå

11 Myndighet - Best Practise per arbetsplats med minst 20 svar

12 Ledning jämförelse Förtroende för AF chef kan ej redovisas i jämförelsediagram på grund av att frågan ej fanns med 2011

13 Andel arbetsplatser över och under medel

14 Grupp jämförelse

15 Situation utveckling 2012-2011

16 Utsatthet jämförelse 2012-2011

17 Utvecklingsmöjligheter
Sammanfattning 2012 Styrkor Engagemang Målarbete Kunniga (förtroende internt) Lärande och kompetensutveckling (utveckling) Utvecklingsmöjligheter Tillhörighet till Arbetsförmedlingen som övergripande organisation Ledarskap - Öppet klimat och kommunikation Utmaning Identifiera varför de nyanställda har en ännu mer positiv upplevelse än övriga, samt hur detta kan bibehållas och spridas


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen MBU 2012 övergripande resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser