Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp
Bengt Ljungberg Inf.klin., Lund Läkemedelsrådet i Skåne

2 Varför bör läkemedelskommittéerna och STRAMA-grupperna samarbeta?
Gemensamt intresse av rationell antibiotikaanvändning. Effektivt utnyttjande av resurserna för policyarbete. Synergieffekter?

3 Sammanslagning av LK:s antibiotikaexpertgrupp och lokala STRAMA-gruppen - FÖRDELAR
Gemensamt intresse av en klok antibiotikaanvändning. Rationellt utnyttjande av de lokala antibiotikaexperterna. STRAMA behöver LK:s försäljningsstatistik. LK behöver STRAMA:s gräsrotskontakter.

4 Sammanslagning av LK:s antibiotikaexpertgrupp och lokala STRAMA-gruppen - NACKDELAR
STRAMA:s uppdrag rör antibiotikas effekt-säkerhet-ekologi men inte ekonomi. Engagemang i generikabyten, upphandlingar mm kan fördunkla STRAMA-gruppens övriga budskap. LK:s försäljningsstatistik intressant men för STRAMA är DDD viktigare än kr. ”Problemdoktorer” är ibland reflexmässigt kritiska till LK men förhoppningsvis neutrala till STRAMA.

5 Hur kan man göra rent praktiskt?
Skilda terapi-/expertgrupper och STRAMA-grupper. Bara bra om vissa personer sitter i båda grupperna – men håller isär sina uppdrag! Nära samarbete i själva basarbetet (försäljningsstatistik, informationsblad/tidskrifter, distributionsnätverk, kontaktpersoner, kanslifunktioner mm). Öppet samarbete (personellt och finansiellt) i utbildnings- och informationsinsatser kring frågor av icke-ekonomisk natur. STRAMA-grupperna undviker att ta ställning i rent ekonomiska och landstingsadministrativa frågor.

6 Några exempel hur vi gjort i Lund
En lång rad utbildningsmöten (ÖV- och SV-läkare, sjuksköt., förskolepersonal mm) har varit samarrangemang mellan LK och STRAMA (LK betalat, STRAMA arrangerat). STRAMA-initierade ST-läkareutbildningar, fiktiva-fall-projekt på vårdcentraler mm genomförda med projektpengar från LK (och centrala STRAMA).

7 Några exempel hur vi gjort i Skåne
9/12 ledamöter i Terapigrupp antibiotika vid Läkemedelsrådet i Skåne är också med i en STRAMA-grupp. STRAMA/öppen vård i mellersta, sydvästra, sydöstra och nordöstra Skåne samt STRAMA/ sluten vård i Lund och Malmö har alla representanter i terapigruppen. Terapigruppen fungerar (vid sidan av sitt ordinarie uppdrag) som ett samarbetsorgan för Skånes STRAMA-grupper.

8 Några exempel hur vi gjort i Skåne (forts.)
Terapigruppen har samordnat lokala STRAMA-PM till regionala terapiriktlinjer - LR:s kansli har stått för layout, tryckning och distribution: UVI Hud- och mjukdelsinfektioner Övre luftvägsinfektioner Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådets tidskrift och webplats har utnyttjats för att få ut aktuella STRAMA-budskap Bactroban/impetigo Zinnat på sjukhus Ökad antibiotikakonsumtion hos äldre Info om utbildningar mm, mm

9 Några exempel hur vi gjort i Skåne (forts.)
Informationsläkartimmar finansierade av Läkemedelsrådet har använts för STRAMA-utbildningsinsatser på vårdcentraler och utbildning av förskolepersonal. Läkemedelsrådets kansli har hjälpt till med distribution av inbjudningar, mottagande av anmälningar, bokning av lokaler mm vid STRAMA-utbildningar.

10 Hur kan det se ut? Doktor X Doktor Y
Ledamot i Läkemedels-rådets TG antibiotika Ledamot i Läkemedels-kommittén SV Skåne Ordf. STRAMA/öppen vård Sydvästra Skåne Ordf. STRAMA/sluten vård Malmö Doktor Y Ledamot i Läkemedels-rådets TG antibiotika Vice ordf. Läkemedelsrådet i Skåne Ordf. i Läkemedels-kommittén Mellersta Skåne Ordf. STRAMA/öppen vård Mellersta Skåne Ledamot STRAMA/sluten vård Lund

11 Slutsats Ett nära samarbete är rationellt, önskvärt och ofta nödvändigt. Samma personer kan behövas i såväl STRAMA som läkemedelskommitté. Håll isär respektive grupps uppdrag och målsättning.


Ladda ner ppt "Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp"

Liknande presentationer


Google-annonser