Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp Bengt Ljungberg Inf.klin., Lund Läkemedelsrådet i Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp Bengt Ljungberg Inf.klin., Lund Läkemedelsrådet i Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp Bengt Ljungberg Inf.klin., Lund Läkemedelsrådet i Skåne

2 Varför bör läkemedelskommittéerna och STRAMA-grupperna samarbeta? Gemensamt intresse av rationell antibiotikaanvändning. Gemensamt intresse av rationell antibiotikaanvändning. Effektivt utnyttjande av resurserna för policyarbete. Effektivt utnyttjande av resurserna för policyarbete. Synergieffekter? Synergieffekter?

3 Sammanslagning av LK:s antibiotikaexpertgrupp och lokala STRAMA-gruppen - FÖRDELAR Gemensamt intresse av en klok antibiotikaanvändning. Gemensamt intresse av en klok antibiotikaanvändning. Rationellt utnyttjande av de lokala antibiotikaexperterna. Rationellt utnyttjande av de lokala antibiotikaexperterna. STRAMA behöver LK:s försäljningsstatistik. STRAMA behöver LK:s försäljningsstatistik. LK behöver STRAMA:s gräsrotskontakter. LK behöver STRAMA:s gräsrotskontakter.

4 Sammanslagning av LK:s antibiotikaexpertgrupp och lokala STRAMA-gruppen - NACKDELAR STRAMA:s uppdrag rör antibiotikas effekt- säkerhet-ekologi men inte ekonomi. STRAMA:s uppdrag rör antibiotikas effekt- säkerhet-ekologi men inte ekonomi. Engagemang i generikabyten, upphandlingar mm kan fördunkla STRAMA-gruppens övriga budskap. Engagemang i generikabyten, upphandlingar mm kan fördunkla STRAMA-gruppens övriga budskap. LK:s försäljningsstatistik intressant men för STRAMA är DDD viktigare än kr. LK:s försäljningsstatistik intressant men för STRAMA är DDD viktigare än kr. ”Problemdoktorer” är ibland reflexmässigt kritiska till LK men förhoppningsvis neutrala till STRAMA. ”Problemdoktorer” är ibland reflexmässigt kritiska till LK men förhoppningsvis neutrala till STRAMA.

5 Hur kan man göra rent praktiskt? Skilda terapi-/expertgrupper och STRAMA-grupper. Skilda terapi-/expertgrupper och STRAMA-grupper. Bara bra om vissa personer sitter i båda grupperna – men håller isär sina uppdrag! Bara bra om vissa personer sitter i båda grupperna – men håller isär sina uppdrag! Nära samarbete i själva basarbetet (försäljningsstatistik, informationsblad/tidskrifter, distributionsnätverk, kontaktpersoner, kanslifunktioner mm). Nära samarbete i själva basarbetet (försäljningsstatistik, informationsblad/tidskrifter, distributionsnätverk, kontaktpersoner, kanslifunktioner mm). Öppet samarbete (personellt och finansiellt) i utbildnings- och informationsinsatser kring frågor av icke-ekonomisk natur. Öppet samarbete (personellt och finansiellt) i utbildnings- och informationsinsatser kring frågor av icke-ekonomisk natur. STRAMA-grupperna undviker att ta ställning i rent ekonomiska och landstingsadministrativa frågor. STRAMA-grupperna undviker att ta ställning i rent ekonomiska och landstingsadministrativa frågor.

6 Några exempel hur vi gjort i Lund En lång rad utbildningsmöten (ÖV- och SV-läkare, sjuksköt., förskolepersonal mm) har varit samarrangemang mellan LK och STRAMA (LK betalat, STRAMA arrangerat). En lång rad utbildningsmöten (ÖV- och SV-läkare, sjuksköt., förskolepersonal mm) har varit samarrangemang mellan LK och STRAMA (LK betalat, STRAMA arrangerat). STRAMA-initierade ST-läkareutbildningar, fiktiva-fall-projekt på vårdcentraler mm genomförda med projektpengar från LK (och centrala STRAMA). STRAMA-initierade ST-läkareutbildningar, fiktiva-fall-projekt på vårdcentraler mm genomförda med projektpengar från LK (och centrala STRAMA).

7 Några exempel hur vi gjort i Skåne 9/12 ledamöter i Terapigrupp antibiotika vid Läkemedelsrådet i Skåne är också med i en STRAMA-grupp. 9/12 ledamöter i Terapigrupp antibiotika vid Läkemedelsrådet i Skåne är också med i en STRAMA-grupp. STRAMA/öppen vård i mellersta, sydvästra, sydöstra och nordöstra Skåne samt STRAMA/ sluten vård i Lund och Malmö har alla representanter i terapigruppen. STRAMA/öppen vård i mellersta, sydvästra, sydöstra och nordöstra Skåne samt STRAMA/ sluten vård i Lund och Malmö har alla representanter i terapigruppen. Terapigruppen fungerar (vid sidan av sitt ordinarie uppdrag) som ett samarbetsorgan för Skånes STRAMA-grupper. Terapigruppen fungerar (vid sidan av sitt ordinarie uppdrag) som ett samarbetsorgan för Skånes STRAMA-grupper.

8 Några exempel hur vi gjort i Skåne (forts.) Terapigruppen har samordnat lokala STRAMA- PM till regionala terapiriktlinjer - LR:s kansli har stått för layout, tryckning och distribution: Terapigruppen har samordnat lokala STRAMA- PM till regionala terapiriktlinjer - LR:s kansli har stått för layout, tryckning och distribution: –UVI –Hud- och mjukdelsinfektioner –Övre luftvägsinfektioner –Nedre luftvägsinfektioner Läkemedelsrådets tidskrift och webplats har utnyttjats för att få ut aktuella STRAMA-budskap Läkemedelsrådets tidskrift och webplats har utnyttjats för att få ut aktuella STRAMA-budskap –Bactroban/impetigo –Zinnat på sjukhus –Ökad antibiotikakonsumtion hos äldre –Info om utbildningar –mm, mm

9 Några exempel hur vi gjort i Skåne (forts.) Informationsläkartimmar finansierade av Läkemedelsrådet har använts för STRAMA- utbildningsinsatser på vårdcentraler och utbildning av förskolepersonal. Informationsläkartimmar finansierade av Läkemedelsrådet har använts för STRAMA- utbildningsinsatser på vårdcentraler och utbildning av förskolepersonal. Läkemedelsrådets kansli har hjälpt till med distribution av inbjudningar, mottagande av anmälningar, bokning av lokaler mm vid STRAMA-utbildningar. Läkemedelsrådets kansli har hjälpt till med distribution av inbjudningar, mottagande av anmälningar, bokning av lokaler mm vid STRAMA-utbildningar.

10 Hur kan det se ut? Doktor X Doktor X –Ledamot i Läkemedels- rådets TG antibiotika –Ledamot i Läkemedels- kommittén SV Skåne –Ordf. STRAMA/öppen vård Sydvästra Skåne –Ordf. STRAMA/sluten vård Malmö Doktor Y Doktor Y –Ledamot i Läkemedels- rådets TG antibiotika –Vice ordf. Läkemedelsrådet i Skåne –Ordf. i Läkemedels- kommittén Mellersta Skåne –Ordf. STRAMA/öppen vård Mellersta Skåne –Ledamot STRAMA/sluten vård Lund

11 Slutsats Ett nära samarbete är rationellt, önskvärt och ofta nödvändigt. Ett nära samarbete är rationellt, önskvärt och ofta nödvändigt. Samma personer kan behövas i såväl STRAMA som läkemedelskommitté. Samma personer kan behövas i såväl STRAMA som läkemedelskommitté. Håll isär respektive grupps uppdrag och målsättning. Håll isär respektive grupps uppdrag och målsättning.


Ladda ner ppt "Samverkan mellan läkemedelskommitté och STRAMA-grupp Bengt Ljungberg Inf.klin., Lund Läkemedelsrådet i Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser