Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt Strama-arbete enkät december 2005(n=24) 23 Strama-grupper inom öppen vård 18 har organiserat Strama-arbete inom sluten vård 9 grupper har ett formellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt Strama-arbete enkät december 2005(n=24) 23 Strama-grupper inom öppen vård 18 har organiserat Strama-arbete inom sluten vård 9 grupper har ett formellt."— Presentationens avskrift:

1 Lokalt Strama-arbete enkät december 2005(n=24) 23 Strama-grupper inom öppen vård 18 har organiserat Strama-arbete inom sluten vård 9 grupper har ett formellt uppdrag från landstinget 5 grupper har lokal finansiering för sitt arbete

2 12 svarar JA på möjlighet att frigöra personer för Strama-insatser. Dessa finansieras -Inom ramen för landstingstjänsten -Via Strama-medel -På fritid

3 Vilket hinder finns för lokalt Strama-arbete? Svårt att frigöra personer Tidsbrist Penningbrist

4 Vilket stöd önskas från nationella Strama? Påverka politiker till lokal finansiering Kurser och utbildningsmaterial Omvärldsbevakning Nationella vårdprogram Samordning och information Expertfunktion Ekonomiskt stöd

5 Förbrukningsstatistik på Stramas hemsida Tillgång till specialsökningar Förändringar över år, över preparat Geografiska skillnader Lokala och nationella data Jämförelsestatistik

6 Vad saknas på Stramas hemsida? Fiktiva fall för slutenvård Länkar till artiklar och studier Utbildningsmaterial Övergripande presentation av Strama En mer offensiv attityd

7 Christina Husmark Pehrson (m) ”Fru talman! I min närhet har jag nu följt hur man i Sverige behandlar och följer upp personer med MRSA. Jag har konstaterat att på sjukhus i Lund tar man uppföljande prover nästan ute på parkeringsplatsen ….. medan man i Stockholm får komma in i vilket väntrum som helst”


Ladda ner ppt "Lokalt Strama-arbete enkät december 2005(n=24) 23 Strama-grupper inom öppen vård 18 har organiserat Strama-arbete inom sluten vård 9 grupper har ett formellt."

Liknande presentationer


Google-annonser