Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bröstkirurgi vid HPK Johann Zdolsek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bröstkirurgi vid HPK Johann Zdolsek."— Presentationens avskrift:

1 Bröstkirurgi vid HPK Johann Zdolsek

2 Bröstkirurgi vid HPK – icke maligna tillstånd
Bröstförminskning hos kvinnor och män Korrektion av bröstmissbildningar Mastectomi och direktrekonstruktion vid ärftligt ökad risk för bröstcancer (primär rekonstruktion) Bröstrekonstruktion efter mastectomi pga bröstcancer (sekundär rekonstruktion) samt symmetriskapande åtgärder

3 Bröstteamet vid HPK 4 plastikkirurger varav två dubbelspecialister (PK+KIR) Johann Zdolsek, Hans Nettelblad, Pia Olofsson, Angelica Hagelberg för all bröstkirurgi Övriga plastikkirurger (>50% av ST) för br. red, viss proteskirurgi 2 (3) sjuksköterskor Jessica Liljesson – vårdavd, värdering inför bröstreduktion, expanderpåfyllning Karin Bjelkmar - vårtgårdstatueringar 1 sjukgymnast Eva Hultgren – pre- och postop sjukgymnastik, 1:a preopsamtal med pat inför profylaktisk mastektomi

4 Bröstreduktion hos kvinnor och män
Kvinnor – ssk bed BMI < 25 om < 50 år (68 kg 165 cm) och < 27 om > 50 år (73 kg 165 cm) Ej rökare Undantagsvis < 18 år Bröstvolym > 800 ml Målsättning ml kvar/bröst (ursprungsvolym-resektatvikt) Män – gynekomasti BMI, ålder och rökning – gränser som ovan ”Bröstutseende motsvarande A-kupa” hos yngre män Bedömning av anamnes och foton i kollegium

5 Bröstmissbildningar Tubulär bröstmissbildning
Vårtgårdslyft ev med bröstprotes Bröstasymmetrier > 25 % i volym Bröstreduktion Bröstlyft Bröstprotes Bröstaplasi (grav hypoplasi) Polands syndrom (bröst- och ev. muskelagenesi) Bröstprotes ev med fettransplantation

6 Profylaktisk mastectomi och primär rekonstruktion vid ärftlig bröstcancer
Känd genmutation dvs. BRCA 1 el 2 eller genetisk utredning med fördubblad risk för insjuknande i bröstcancer Alltid onkogenetisk utredning Gemensam konferens 3-4 ggr/termin (onkogenetiker, onkologer, plastikkirurger, bröstkirurger) aktuella fall timing ”strulig patientgrupp” – mitt i livet, vill/vill inte … nu, v 39, lov, tentor osv… komplettering med MR (US), mammografi Till HPK för information 1 - sjukgymnast Till HPK för information 2 inkl op planering – plastikkirurg Klar med vårt- och vårtgårdsrekonstruktion inom 1 år efter op

7 Sekundär rekonstruktion – tidigare op bröstcancer
Remiss från onkolog- eller kirurgklinik 1 år efter mastectomi om ej strålad 2 år efter mastectomi om strålad (1 år efter avslutad strålning) Nytt! Information om bröstrekonstruktion i grupp om 6-8 pat tillsammans med anhörig Läkarsamtal – ev. op anmälan direkt Remiss undersökningar CT Ev telefonkontakt eller nytt Läkarbesök – op anmälan Op bröstrekonstruktion Ev. korrektion av rek och/eller åtgärd av andra sidan, ev vårtrekonstruktion Vårtgårdstatuering Slutkontroll med foto

8

9 Varför rekonstruera bröst?
Livskvalitet Livskvalitetsstudier av bröstrekonstruerade patienter visar normalisering av QoL 12 månader efter rekonstruktionen Påminns av sjukdomen – vill känna sig frisk och hel Praktiska faktorer Snedbelastning Svårt hitta kläder som sitter bra Besvärligt med yttre protes Ramlar ur Varm och klibbig

10 När skall man rekonstruera bröstet?
Primärt – direkt Det går att rekonstruera bröstet direkt utan att försämra överlevnaden Nästan uteslutande protesrekonstruktioner i Sverige Bäst resultat på patienter som ej skall strålas Förstahandsval för pat med profylaktisk mastektomi (BRCA) Något billigare – man kan ev. spara in ett op-tillfälle – studier saknas

11 När skall man rekonstruera bröstet?
Sekundärt – senare Om man inte vill riskera att cancer-behandlingen fördröjs Görs vanligen 1-2 år efter cancer-operationen eller senare Kan göras på de flesta patienter Större valmöjligheter med olika rekonstruktionsmetoder Mindre samordningsproblem

12 Rekonstruktionstekniker
Implantattekniker Permanent protes direkt Expanderprotes (fylls med koksalt) Bröstexpander följt av silikon- eller koksaltprotes Egen vävnad Fleur de lis / Latissimus dorsi muskel med fett och hud förskjuts fram till bröstet från ryggen DIEP – hud och fett från bukens nedre del med försörjande blodkärl transplanteras fritt till bröstkorgen

13 För- och nackdelar Implantattekniker Fördelar Nackdelar
Kortare/mindre operationer (dagkirurgi eller över natten) Snabbare återhämtning Kortare sjukskrivning 1-3 veckor Oftast kan befintliga ärr användas Nackdelar Mindre lämpliga vid/efter strålning – kapselproblem Infektionsrisk Inte följsamma med kroppen i övrigt Kräver ofta upprepade operationer över tid

14 För- och nackdelar Egen vävnad från rygg eller mage Fördelar Nackdelar
Fungerar bra vid/efter strålning Liten infektionsrisk Följer med kroppen och kroppsvikten Sällan fler operationer när man väl är klar Nackdelar Långa operationer 2-3 el 6-10 timmar Längre återhämtning Längre sjukskrivning 3-5 veckor Det blir nya ärr på ”tagställena”

15 Bröstexpander + permanent protes
                                                                                                                                              

16 Expanderpåfyllning

17 Komplikationer

18 Det kan krångla Sövningsproblem Propp i benen/lungor
Allmänna Specifika Sövningsproblem Propp i benen/lungor Infektion (bakterier) Sårläkningsproblem Sårvätskeansamling Fula ärr Känselstörningar Smärta Protesproblem Försämrat läge Infektion Konsistens/form Vävnadsdöd Problem från tagställen Formproblem

19 Infektion

20 Pågående forskning och utveckling vid HPK
Retrospektiv analys av totalkostnader* för bröstrekonstruktioner vid HPK i relation till patientupplevd livskvalitet och nöjdhet med BreastQ Retrospektiv analys av patientupplevd livskvalitet efter rekonstruktion med LD (ryggmuskel) med LD-specifika BreastQ

21 Möjlig forskning och utveckling vid US och i Sydöstra sjukvårdsregionen
Prospektiva studier av totalkostnader för alla typer av sekundär bröstrekonstruktion i relation till patientupplevd livskvalitet och nöjdhet med BreastQ före och efter bröstrekonstruktionen Prospektiv utvärdering med Breast-Q av bröstreduktioner Prospektiv utvärdering av primär bröstrekonstruktion vid bröstcancer med BreastQ och totalkostnader – vilka patienter? Hur? Prospektiv utvärdering av patientupplevd livskvalitet och nöjdhet med BreastQ och kostnader vid användande av ADM – dermala matrix

22 Breast Q Utvecklad vid University of British Columbia i Kanada samt Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York Klassiska parametrar som op-tid blödning etc duger ej Patientens synpunkter och livskvalitet allt viktigare 5 Breast-Q moduler: förstoring, förminskning, mastectomi, rekonstruktion och bröstkonserverande Pre- och postoperativt Livskvalitet Fysisk, Psykosocial, Sexuellt Nöjdhet Nöjdhet med brösten, nöjdhet med totalutfallet, nöjdhet med vården

23 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Bröstkirurgi vid HPK Johann Zdolsek."

Liknande presentationer


Google-annonser