Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AR jan 20081 Förebyggande bröstoperation (profylaktisk mastektomi) med rekonstruktion -vid ärftlig bröstcancer Mutanterna -BRCA syd, Lund 2008-01-23 Anita.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AR jan 20081 Förebyggande bröstoperation (profylaktisk mastektomi) med rekonstruktion -vid ärftlig bröstcancer Mutanterna -BRCA syd, Lund 2008-01-23 Anita."— Presentationens avskrift:

1 AR jan Förebyggande bröstoperation (profylaktisk mastektomi) med rekonstruktion -vid ärftlig bröstcancer Mutanterna -BRCA syd, Lund Anita Ringberg, plastikkirurgiska kliniken, UMAS

2 AR jan •Bakgrund •Hur vanligt är det? •Hur går det till? –remiss -> operation -> färdig rekonstruktion •Vad hittar vi? •Op-tekniker, patientexempel, komplikationer •Vad tycker patienterna? •Framöver.…? Profylaktisk mastektomi vid ärftlig bröstcancer

3 AR jan Ärftlig bröstcancer • % av all bröstcancer har ärftliga orsaker •Patienterna insjuknar ofta i ung ålder •Förlust av nära anhöriga (mamma, syster, moster, mormor...) innebär stor psykologisk påverkan •Testning av mutation i bröstcancergener (BRCA-1, BRCA-2) kan göras sedan •LUNDAREGELN (50-3, 40-2, 30-1) för testning gäller

4 AR jan Ärftlig bröstcancer •Funnen mutation: % livstidsrisk att utveckla bröstcancer. •Ej funnen mutation: 35-40% livstidsrisk •PATIENTEN ERBJUDS: •Alternativ 1: kontroll: –palpation, mammografi, ultraljud, ev. magnetröntgen •Alternativ 2: förebyggande operation: –avlägsnande av brösten + omedelbar rekonstruktion

5 AR jan Ärftlig bröstcancer •Enligt litteraturen innebär förebyggande operation att man minskar risken för att utveckla bröstcancer med ca 90 % –Hartmann LC et al. NEJM 1999 –Meijers-Heijboer H et al. NEJM 2001 –Rebbeck TR et al. JCO, 2004

6 AR jan 20086

7 7

8 8 Hur löper vårdprocessen? Remiss anländer Väntetid 1 vecka - 4 mån före första besök på mott. (beroende på remisstext) min avsatt för anamnestagning undersökning information (teknik, förväntat förlopp, komplikationer, fotopärm, implantat etc) samt diskussion och planering Patienten erbjuds förnyad kontakt (läk, Q, ssk) vid behov före operation Väntetid 2 veckor - 6 mån före operation (om längre = patientens val, planerad viktnedgång, rökstopp mm )

9 AR jan Inskrivning på avdelningen: veckor före planerad op Inneliggande vård: dagar - samtalskontakt med kurator erbjuds Sjukskrivning: ca 5 veckor Förhållningsregler: sova på rygg 4 veckor ej köra bil eller cykla 4 veckor ej lyfta tungt 4-5 veckor successivt träna upp armrörlighet (5 v) bröstband, ev. Första återbesök på mott: efter 1,5-3 veckor Hur löper vårdprocessen? - forts.

10 AR jan Påfyllning av expanderproteser på mottagningen: ca ggr Påfyllning ca 1 gång/vecka, ca 1/2 dl koksalt per gång Påfyllning % över slutlig volym Överfylld expanderprotes i 3mån - därefter urtappning Poliklinisk tatuering av vårta/vårtgårdar Hur löper vårdprocessen? - forts. DET HELA TAR 0,5 TILL 1 ÅR FÖR FULLBORDAN

11 AR jan Profylaktiska mastektomier tom okt utförda vid plastikkirurgiska kliniken, UMAS ANTAL OP PATIENTER 100 Mutationsanalys utförd 87 BRCA1-mutation 35 BRCA2-mutation 15 Ingen mutation funnen 37 Antal utan cancer 50 Antal med cancer 50 Antal patienter

12 AR jan Mutationsanalys ej utförd på 13 patienter Antal -ej ”möjlig” att utföra:4 -patienten vill ej * :7 -måttlig risk/extremt orolig pat2 * -alla unga, haft ensidig bröstcancer

13 AR jan OMHÄNDERTAGANDE AV PREPARAT Vårtbasbiopsi före ev återtransplantation av vårttopp Preparatröntgen av bröstkörtlarna Multipla bitar från alla kvadranter analyseras i mikroskop Sparar ca 20 bitar /bröst i djupfrys

14 AR jan Profylaktiska mastektomier Fynd vid mikroskopisk undersökning •50 kvinnor utan tidigare känd cancer : –2 invasiv bröstcancer –5 ”förstadier” (in situcancer) –2 ”orolig cellbild” •50 kvinnor med tidigare känd cancer: –1 invasiv bröstcancer –3 ”förstadier” –5 ”orolig cellbild”

15 AR jan Ingen patient har hittills utvecklat cancer i området som opererats förebyggande -på 4,5 års uppföljning

16 AR jan Ärren vid profylaktisk mastektomi Kort horisontellt snitt -vid små och normalstora bröst Anpassat efter tidigare ärr Snitt med nyckelhålsmall -vid stora bröst Patientbilder borttagna

17 AR jan OPERATIONSTEKNIKER / IMPLANTAT Av de 100 första opererade patienterna har: - 3 fått gelproteser submuskulärt - 8 koksaltfyllda expanderproteser - 83 kombinerade gel/koksalt expanderproteser, (8 Becker, 75 Style 150) - 3 latissimus dorsilambå - 3 DIEP-lambåer

18 AR jan OPERATIONSTIDER Med protes/expanderprotes: 2 tim/bröst Med latissimus dorsilambå: tim Med DIEP-lambå: tim

19 AR jan KOMPLIKATIONER 61 patienter, uppföljning 43 mån Hudnekros, delhudstransplanterad1 - (Mindre hudnekros, ej op: 4) Implantatruptur (4/7) 4 Ventil-läckage (3/49) 3 Blödning/revision av kärlkopplingar/nekros 2 Djup ventrombos (”propp i benet”) 1 Bukväggsbråck 1 Infektion -> protes ut 1 Kapselkontraktur (”för hårt bröst”) 2 Totalt antal pat med komplikation 14

20 AR jan ÖKAD RISK FÖR KOMPLIKATIONER: Rökare (dålig blodförsörjning i vävnaden ->vävnadsdöd) Efter strålbehandling (dålig blodförsörjning, hårt bröst) Stor byst (snittföringen) Övervikt (dåligt kosmetiskt resultat) DIEP (3/3) Enbart koksaltfylld expanderprotes (4/7)

21 AR jan VAD TYCKER PATIENTERNA? - efterundersökning (medianuppföljning 42 mån) av 61 patienter Svårt att ta beslut om profylaktisk mastektomi Ge det tid att mogna fram Ångrar inte operationen Hög grad av nöjdhet med resultatet Livskvalitet (SF-36) likvärdig med normalbefolkningen Riskreduktionen - inte kosmetiska resultatet - är huvudsaken

22 AR jan Trender ur publicerade studier Små heterogena material Få multidisciplinärt bedömda före op Ålder för op år 70% är nöjda Inte alla blir rekonstruerade samtidigt Oro och ångest minskar efter op Somliga överskattar risken att få bröstcancer Olika personligheter väljer olika strategier Sexualitet, kroppsuppfattn varierar

23 AR jan Nationella onkgenetiska mötet Stockholm, november 2002 SLUTSATSER •Centralisering av resurser •Enhetligt omhändertagande multidisciplinärt (onkgenetiska team) •Viktigt med psykosocial uppföljning –Kontaktsjuksköterska –Kontaktnät (”Gensvar”) -> Mutanterna •Viktigt identifiera personer utan ökad risk - ”reassurance”

24 AR jan Nationell bröst-onkgenetisk grupp •Träffats fyra ggr •Definierat regionala representanter •Kartlägger fn förebyggande operationer i Sverige •På väg att skapa nationellt kvalitetsregister •Mål: enhetlig vård med hög kvalitet

25 AR jan Tack!


Ladda ner ppt "AR jan 20081 Förebyggande bröstoperation (profylaktisk mastektomi) med rekonstruktion -vid ärftlig bröstcancer Mutanterna -BRCA syd, Lund 2008-01-23 Anita."

Liknande presentationer


Google-annonser