Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro län och kommunerna Skolår 7 och 9. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro län och kommunerna Skolår 7 och 9. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första."— Presentationens avskrift:

1 Örebro län och kommunerna Skolår 7 och 9

2 Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första gången år 1996 bland länets ungdomar i skolår 9.  År 2005 utökades frågebatteriet och undersökningen ändrade namn till Liv & hälsa ung och omfattade även elever i skolår 7 och år 2 på gymnasiet.  Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa drogvaneutvecklingen bland ungdomar.  Undersökningen genomförs av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting i samverkan med det lokala folkhälsoarbetet.  Resultaten ger vuxenvärlden en inblick i ungdomars liv och hälsa.  Resultaten kan även användas till forskning och analyser eller som del av underlag vid beslut och styrning i landsting och kommun. Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9

3 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Svarsfrekvens Svarsfrekvens och antal svarande elever

4 lyckaorostress besvär värk längd sjukdomar sömn funktionsnedsättning HÄLSA kropp ha kontroll vikt Hälsa Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9

5 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 6a Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på någon av sina föräldrar när det verkligen gäller TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Redovisning sker ej uppdelat på tjejer och killar för Laxå Skolår 9 på grund av för få elever Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 90 procent

6 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 6c Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar frågar innan de tar beslut om saker som påverkar dem TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 86 procent

7 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 6d Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar lägger märke till om de gjort något bra och ger beröm TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 90 procent

8 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 7 Andel som mår mycket bra/bra TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent

9 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 12a Andel som ofta/alltid haft huvudvärk (ej migrän) under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent

10 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 12d Andel som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 19 procent

11 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 12i Andel som ofta/alltid haft orolig sömn under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent

12 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 17 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 29 procent

13 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 19 Andel som ofta/alltid haft tankar kring sin kropp, vikt och sitt ätande under de senaste 12 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent

14 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 13a Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 50 procent

15 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 13c Andel som ofta/alltid känt sig nedstämda under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent

16 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 13f Andel som ofta/alltid känt sig ha kontroll under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 48 procent

17 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 13g Andel som ofta/alltid känt sig irriterade under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 45 procent

18 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 8, 9 Andel med övervikt eller fetma TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 15 procent Iso-BMI klasser beräknade på självskattad längd och vikt.

19 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 22 Andel som tycker att de har ganska bra/mycket bra tandhälsa TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 73 procent

20 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 24 Andel som skadats eller varit med om en olycka som lett till vård på vårdcental, sjukhus eller tandläkarmottagning under de senaste 12 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 27 procent

21 dopning alkoholattityder tobakmatvanor fritid narkotika LEVNADSVANOR idrottkultur Levnadsvanor Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9

22 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 27 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent

23 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 28 Andel som mindre än en gång i månaden brukar träna på sin fritid så att de blir andfådda/svettas TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent

24 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 29 Andel som kan simma 200 meter TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 100 procent

25 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 30, 31 Andel föreningsaktiva TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent Index av två frågor om man varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna.

26 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 33a Andel som äter grönsaker mer än en gång per dag TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent

27 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 33b Andel som äter frukt eller bär mer än en gång per dag TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 27 procent

28 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 34a Andel som äter frukost varje dag TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 50 procent

29 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 34a, 34b, 34c Andel som har regelbundna måltidsvanor TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent Index av tre frågor. Regelbundna matvanor har de som äter frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen varje dag.

30 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 35 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent

31 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 36 Andel som trivs mycket bra/ganska bra i skolans matsal/restaurang TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent

32 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 37 Andel som aldrig druckit alkohol TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 23 procent

33 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 37 (skolår 9) Andel som inte har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent

34 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 37 (skolår 9) Andel som har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 64 procent

35 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 39, 40, 41 (Skolår 9) Andel som är riskkonsumenter av alkohol TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 19 procent AUDIT-C index. Gräns för riskkonsumtion. För tjejer 5-12 och för killar 6-12.

36 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 38 (skolår 7) Andel i sjuan som någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig fulla TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9

37 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 42 (skolår 9) Andel som dricker så mycket alkohol så att de blir berusade minst två gånger i månaden TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 10 procent

38 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 39/46 Andel som aldrig har rökt TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 45 procent

39 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 39/46 Andel som röker dagligen TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent

40 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 40/47 Andel som aldrig har snusat TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 55 procent

41 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 40/47 Andel som snusar dagligen TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent

42 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 41/48 Andel som rökt vattenpipa minst en gång TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 18 procent

43 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 51 (skolår 9) Andel som någon gång använt narkotika TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent

44 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 55 (skolår 9) Andel som någon gång har använt anabola steroider utan läkares ordination TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent

45 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 56 (skolår 9) Andel som har sniffat/boffat minst en gång TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 0 procent

46 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 42b/57b Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är bra att användandet av narkotika är olagligt TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 62 procent

47 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 42c/57c Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är okey att använda hasch/marijuana TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent

48 lektioner betyg skolk ämnen delaktighet lärare skolarbetekamrater kränkande behandling SKOLA arbetsro Skola Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9

49 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 44c/59c Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de vet vad de ska göra för att nå målen i alla ämnen TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 68 procent

50 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 44d/59d Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill vara med dem TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 86 procent

51 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 45b/60b Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att eleverna får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 43 procent

52 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 46c/61c Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna är bra på att skapa arbetsro under lektionerna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 36 procent

53 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 46e/61e Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 82 procent

54 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 46g/61g Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna uppmärksammar dem när de gör något bra TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 55 procent

55 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 47/62 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 59 procent

56 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 48/63 Andel som brukar skolka minst 2 gånger i månaden TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 10 procent

57 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 55/67 Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera skolkamrater på skolan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent

58 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 56/68 Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera vuxna på skolan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 9 procent

59 utsatthettrygghet framtidstro TILL SIST… Till sist... Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9

60 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 72 (skolår 9) Andel som inte använde något preventivmedel vid det senaste samlaget, bland de elever som haft samlag TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Redovisning sker ej uppdelat på tjejer och killar för Askersund, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg på grund av för få elever Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 15 procent Askersund Tjejer och killar totalt: 24 procent Lekeberg Tjejer och killar totalt: 16 procent Ljusnarsberg Tjejer och killar totalt: 8 procent

61 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 73 (skolår 9) Andel som någon tafsat på eller som blivit tvingade till att ta på andra på ett sexuellt sätt TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent

62 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 54a/74a Andel som känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 82 procent

63 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 54d/74d Andel som känner sig trygga i klassrummet TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 82 procent

64 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 54h/74h Andel som känner sig trygga ute på stan, på allmän plats TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 55 procent

65 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 54j/74j Andel som känner sig trygga i hemmet TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 95 procent

66 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 54k/74k Andel som känner sig trygga vid fritidsaktiviteter (ex. inom föreningar eller andra organisationer) TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 86 procent

67 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 61b/85b Andel som trivs i det område där de bor TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 35 procent

68 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 55/75 Andel som blivit utsatt för trakasserier eller kränkning via mobiltelefon och/eller Internet under de senaste 12 månaderna TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent

69 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 56/76 Andel som någon gång blivit fysiskt eller psykiskt illa behandlad (till exempel slagen eller kränkt) av någon vuxen i sin närhet utanför skolan TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 5 procent

70 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 78 (skolår 9) Spelar om pengar flera gånger i månaden TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 14 procent

71 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Fråga 62/86 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del TjejerKillarSkolår 7 Skolår 9 Procent Laxå Skolår 9 Tjejer och killar totalt: 77 procent

72 Mer information hittar du på: USB med mer resultat eller på www.orebroll.se/livohalsaung Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9


Ladda ner ppt "Örebro län och kommunerna Skolår 7 och 9. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första."

Liknande presentationer


Google-annonser