Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I 1. 162 indikatorer 15 olika områden Färgmarkeringar. Grönt, gult, rött Olika sorters register (kvalitetsregister, läkemedelsregistret, vårdbarometern)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I 1. 162 indikatorer 15 olika områden Färgmarkeringar. Grönt, gult, rött Olika sorters register (kvalitetsregister, läkemedelsregistret, vårdbarometern)"— Presentationens avskrift:

1 i 1

2 162 indikatorer 15 olika områden Färgmarkeringar. Grönt, gult, rött Olika sorters register (kvalitetsregister, läkemedelsregistret, vårdbarometern) 2

3 : 42 röda 42 gula 66 gröna 12 saknas 3

4 CAVE! Kvalitet på indata (Hur mäter man? Vem mäter? Hur många mäts?) Relativ/absolut ranking! Målnivåer? Relevant? 4

5 MGs kommentarer 5

6 ”Röda” indikatorer Indikator nummerIndikator namnMedicinsk grupp som lämnat kommentar Förbättringsplan finns i MGs kommentar Förbättringsplan saknas i MGs kommentar Varken kommentar eller förbättringsplan 6 Responstid för ambulans (prio1 larm) 9 MPR-vaccination av barnMG Infektion / MG Folkhälsa 10 Deltagandefrekvens gynekologiskt cellprovMG Folkhälsa 12 Smärtskattning i livets slutskedce 13 Vidbehovsordination av opioder i livets slutskede 14 Brytpunktsamtal i livets slutskedeMG Äldre 15 Tio eller fler läkemedel bland äldreMG Folkhälsa / MG LLK 18 Förekomst av antibiotikabehandlingMG Infektion 19 Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotikaMG Infektion 20 Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotikaMG Infektion 22 Uttagsföljsamhet vid blodtryckssänkande behandlingMG LLK 35 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnadMG Sinnesorganen 36 Kostnader per konsumerad DRG-poängMG Sinnesorganen 42 Neonatal dödlighet 45 Bristningar vid förlossning 46 Kejsarsnitt bland förstföderskor 53 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation 57 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation 58 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation 68 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenosMG Rörelseorganen 88 Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 89 Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 90 Kranskärlsrönten vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor 94 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI 95 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsviktMG Äldre 99 Dödlighet efter förstagångsstrokeMG Neurologi 100 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstrokeMG Neurologi 107 Funktionsförmåga efter strokeMG Neurologi/MG Äldre 113 Omoperation vid tjocktarmscancerMG Matsmältningsorganen 115 Överlevnad vid ändtarmscancerMG Matsmältningsorganen 119 Omoperation vid bröstcancer på grund av tumördata 124 Tid till behandlingsbeslut vid lungcancer 128 Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medelMG Folkhälsa /MG LLK/MG Psykiatri 129 Tre eller fler psykofarmaka bland äldreMG LLK / MG Psykiatri 131 Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnosMG Psykiatri 136 Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatriMG Psykiatri 137 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vårdMG Psykiatri 138 Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vårdMG Folkhälsa /MG Psykiatri 140 Depressionsskattning vid ECT-behandlingMG Psykiatri 144 Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgiMG Folkhälsa / MG Matsmältningsorganen 151 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder 153 Död efter planerad operation för aortaaneurysm 6

7 Indikator nummer Indikator namnSkäl till att data saknasDatakälla 37Kostnad per producerad DRG-poängKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 47Kostnad per vårdtillfälle vid förlossningKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 56 Kostnad per vårdtillfälle vid borttagande av livmoder Kronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 75 Kostnad per vårdtillfälle vid total höftprotesoperation Kronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 76 Kostnad per vårdtillfälle vid total knäprotesoperation Kronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 98Kostnad per vårdtillfälle för PCI vid hjärtinfarktKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 139ECT vid slutenvårdad svår depressionKronoberg har ej rapporteratPatientregistret + Kvalitetsregister ECT 146Kostnad per DRG-poäng vid obesitaskirurgiKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 150Kostnad per DRG-poäng vid galloperationKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 154Kostnad per operation av kärlförträngning i benKronoberg har ej rapporteratKostnad Per Patient-databasen 155Patientrapporterat resultat av septumplastikFärre än 10 fall Svenskt Kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård 161Självskattad nytta av kataraktoperationKronoberg har ej rapporteratNationella Kataraktregistret Indikatorer som ”saknas” 7

8 Ödmjuka förslag Fördela indikatorer på MG Obligatoriskt att kommentera åtm ”röda” och ”saknade” indikatorer Mall för kommentarer, förslagsvis: 1. Kommentar till resultatet, 2. Kommentar till kvaliteten på insamlade data, 3. Eventuell förbättringsplan 8


Ladda ner ppt "I 1. 162 indikatorer 15 olika områden Färgmarkeringar. Grönt, gult, rött Olika sorters register (kvalitetsregister, läkemedelsregistret, vårdbarometern)"

Liknande presentationer


Google-annonser