Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I."— Presentationens avskrift:

1 i

2 162 indikatorer 15 olika områden Färgmarkeringar. Grönt, gult, rött Olika sorters register (kvalitetsregister, läkemedelsregistret, vårdbarometern)

3 : 42 röda 42 gula 66 gröna 12 saknas Men är detta bra eller dåligt?

4 CAVE! Kvalitet på indata (Hur mäter man? Vem mäter? Hur många mäts?)
Relativ/absolut ranking! Målnivåer? Relevant?

5 MGs kommentarer Varierande karaktär av kommentarerna: analys, förslag på förbättringar, enstaka kommentar avseende kvalitet på indata.

6 ”Röda” indikatorer Indikator nummer Indikator namn
Medicinsk grupp som lämnat kommentar Förbättringsplan finns i MGs kommentar Förbättringsplan saknas i MGs kommentar Varken kommentar eller förbättringsplan 6 Responstid för ambulans (prio1 larm) ü 9 MPR-vaccination av barn MG Infektion / MG Folkhälsa 10 Deltagandefrekvens gynekologiskt cellprov MG Folkhälsa 12 Smärtskattning i livets slutskedce 13 Vidbehovsordination av opioder i livets slutskede 14 Brytpunktsamtal i livets slutskede MG Äldre 15 Tio eller fler läkemedel bland äldre MG Folkhälsa / MG LLK 18 Förekomst av antibiotikabehandling MG Infektion 19 Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika 20 Kinoloner vid behandling med urinvägsantibiotika 22 Uttagsföljsamhet vid blodtryckssänkande behandling MG LLK 35 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad MG Sinnesorganen 36 Kostnader per konsumerad DRG-poäng 42 Neonatal dödlighet 45 Bristningar vid förlossning 46 Kejsarsnitt bland förstföderskor 53 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation 57 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation 58 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation 68 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenos MG Rörelseorganen 88 Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 89 Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 90 Kranskärlsrönten vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor 94 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI 95 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt 99 Dödlighet efter förstagångsstroke MG Neurologi 100 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke 107 Funktionsförmåga efter stroke MG Neurologi/MG Äldre 113 Omoperation vid tjocktarmscancer MG Matsmältningsorganen 115 Överlevnad vid ändtarmscancer 119 Omoperation vid bröstcancer på grund av tumördata 124 Tid till behandlingsbeslut vid lungcancer 128 Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel MG Folkhälsa /MG LLK/MG Psykiatri 129 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre MG LLK / MG Psykiatri 131 Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos MG Psykiatri 136 Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatri 137 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård 138 Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård MG Folkhälsa /MG Psykiatri 140 Depressionsskattning vid ECT-behandling 144 Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi MG Folkhälsa / MG Matsmältningsorganen 151 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder 153 Död efter planerad operation för aortaaneurysm ”Röda” indikatorer

7 Indikatorer som ”saknas”
Indikator nummer Indikator namn Skäl till att data saknas Datakälla 37 Kostnad per producerad DRG-poäng Kronoberg har ej rapporterat Kostnad Per Patient-databasen 47 Kostnad per vårdtillfälle vid förlossning 56 Kostnad per vårdtillfälle vid borttagande av livmoder 75 Kostnad per vårdtillfälle vid total höftprotesoperation 76 Kostnad per vårdtillfälle vid total knäprotesoperation 98 Kostnad per vårdtillfälle för PCI vid hjärtinfarkt 139 ECT vid slutenvårdad svår depression Patientregistret + Kvalitetsregister ECT 146 Kostnad per DRG-poäng vid obesitaskirurgi 150 Kostnad per DRG-poäng vid galloperation 154 Kostnad per operation av kärlförträngning i ben 155 Patientrapporterat resultat av septumplastik Färre än 10 fall Svenskt Kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård 161 Självskattad nytta av kataraktoperation Nationella Kataraktregistret

8 Ödmjuka förslag Fördela indikatorer på MG
Obligatoriskt att kommentera åtm ”röda” och ”saknade” indikatorer Mall för kommentarer, förslagsvis: 1. Kommentar till resultatet, 2. Kommentar till kvaliteten på insamlade data, 3. Eventuell förbättringsplan


Ladda ner ppt "I."

Liknande presentationer


Google-annonser