Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandets mysterium i digitala tider. Sveriges produktion 1970-2010 Kunskapsproduktion Tjänsteproduktion Varuproduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandets mysterium i digitala tider. Sveriges produktion 1970-2010 Kunskapsproduktion Tjänsteproduktion Varuproduktion."— Presentationens avskrift:

1 Lärandets mysterium i digitala tider

2 Sveriges produktion 1970-2010 Kunskapsproduktion Tjänsteproduktion Varuproduktion

3 1-19-skolan 50 % av ettåringarna går i förskolan 70 % av tvåringarna går i förskola 95 % av femåringarna går i förskola 99 % av sexåringarna går i förskoleklass 100 % går 6.665 timmar i grundskolan 99,6 % tar sig till gymnasieskolan 60 % har meritgrund för högskolan 46 % tar sig till högskolan före 25 års ålder

4 Digitaliserat lärande Googleiserat lärande

5 Tre antaganden om lärandets analoga mysterium

6 1.Alla är olika

7 2. Variationsteori

8 3. Erfarenhet Med-erfarenhet

9 Analogt lärande vs Digitaliserat lärande

10

11

12 Lärande via datorspel Lärande via blogg Lära via FanFiction Lära via Google FaceBook Youtube eBay Diskussionsforum

13 Lärande via datorspel Lärande via blogg Lära via FanFiction Lära via Google

14 Lärande via datorspel SimCity Battlefield

15 SimCity ko -mplexa samband -definiera relationen mellan delarna och mellan dessa och helheten -explicera kausalitet – se orsak-verkan -reflektera över konsekvenser av ett viss handlande/vissa beslut

16 SimCity -mplexa samband -formulera hypoteser och att få dem prövade direkt och interaktivt -upptäcka kunskapens och erfarenhetens etiska dimensioner -relativisera det egna livet i förhållande till det virtuella -upptäcka lärandets metanivå: att och hur man kan lära sig själv att bli skickligare

17 SimCity - komplexa samband – del/helhet - det krävs hög kompetens för att ha nytta och glädje av spelet - det tar tid att lära och att det är en kombination mellan slit och nöje -ensam aldrig är stark med risktagande att ga

18 SimCity - samarbete kräver förhandling – ansvar – solidaritet -måste bidra med något eget -måste vårda organisationen -framgång ofta har med risktagande att göra

19 Battlefield - definiera målet, uppgiften -pendla mellan helheten och delarna -begripa situationen -utföra beslutsfattande som bygger på omfattande och komplex information

20 Battlefield - analysera och värdera situationer -samarbete, koordination med andra – vertikalt och horisontellt -lösa problem kollektivt

21 Battlefield - det krävs hög kompetens för att ha nöje av spelet -att det tar tid att lära och att det är en kombination mellan slit och nöje -ensam aldrig är stark -samarbete kräver förhandling – ansvar – solidaritet

22 Battlefield -måste bidra med något eget -måste vårda en organisation -framgång ofta har med risktagande att göra -det ”goda” vinner alltid

23 Lärande via datorspel Lärande via blogg Lära via FanFiction Lära via Google

24 Blogg -förståelseinriktad läsning -innehållsanalys av texter -argumentationsanalys -textkomposition -skrivprocess -källkritik

25 Lärande via datorspel Lärande via blogg Lära via FanFiction Lära via Google

26 FanFiction - utvecklad läsförståelse -utvecklad skrivskicklighet -förmåga att kommunicera såväl litterära innehåll som former -förbättra att ta och ge kritik -anamma skrivprocessen som en litterär metagenre – en postmodern metod för skrivande - egna och andras kommentarer finns bilagda huvudtexten -(litterär) kreativitet och fantasi

27 Lärande via datorspel Lärande via blogg Lära via FanFiction Lära via Google

28 Google - fokusering - skaffa en överblick; induktiva upptäckter - sorteringsförmåga - komplex källhantering - kritisk förmåga; källkritik - reflektion, transformation

29 Google - e-post - diskussionsforum

30 Slutsatser Postmodernitet – erfarenhet - mederfarenhet Ny organisation Nya former för lärande som bygger på den lärandes erfarenheter Gruppen och individen Globalt - lokalt Handledning

31 Professor Tomas Kroksmark Högskolan i Jönköping www.tomaskroksmark.se


Ladda ner ppt "Lärandets mysterium i digitala tider. Sveriges produktion 1970-2010 Kunskapsproduktion Tjänsteproduktion Varuproduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser