Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett klimatvänligt alternativ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett klimatvänligt alternativ"— Presentationens avskrift:

1 Ett klimatvänligt alternativ
RME, 100 % biodiesel är ett helt förnyelsebart bränsle som kan användas i befintliga dieselfordon och oljeeldade pannor. Att välja hållbara produkter och tjänster blir alltmer eftertraktat hos såväl kommuner, företag och privatpersoner. Man räknar med att sänka utsläppen med ca 30% jämfört med EO Lundafstigheter tog beslut att under 2013 byta ut oljebrännarna till kvarvarande oljeeldade pannor (8st) vilka eldades med EO1 till brännare för RME för att minska sin klimatpåverkan.

2 Biodiesel – säkerhet RME är inte giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och omfattas inte av förordningen om lagring av eldningsolja, diesel och spillolja. Biodiesel är inte brandfarlig, flampunkten ligger på ca 200oC i flytande tillstånd Gummislangar, filter och packningar som kommer i kontakt med RME måste bytas ut mot material med nitritgummi, PDEM gummi löses upp av oljan.

3 Temperatur Biodiesel finns i två kvaliteter, sommarkvalitet som kan användas ner till ca -11 grader samt vinterkvalitet som används ner till ca -25 grader. Vid lägre temperaturer finns risk att biodieseln grumlas för att sedan delvis stelna, Lundafastigheter har endast lagring inomhus. Bränslets kvalitet påverkas inte, utan biodieseln återgår till flytande form då temperaturen stiger.

4 Biodieselns rengörande effekt på cisterner och bränslesystem.

5 Lagringsduglighet Biodiesel har liksom vanlig fossil diesel begränsningar i hur lång tid det kan lagras. Biodiesel uppfyller samma krav som vanlig diesel vilket innebär minst 6 månaders lagringsduglighet. Man rekommenderar inte att biodieseln lagras längre än 12 månader. Biodiesel är känsligt för vatten, värme och solljus då det är en nedbrytbar produkt. Lagringscisterner ska därför hållas rena och fria från vatten, vid längre lagringstid finns risk för algbildning.

6 Kostnader. Det är en billig och enkel åtgärd för att komma från det fossila bränslet Bytet av dessa 8 brännare inkl. slangar och filter och arbete hamnade på ca: kr ex moms. 2013 köpte Lundafastigheter in ca: 410m3 RME, priset för RME är ca: kr/m3 varierar lite beroende på avtal.

7 Energiinnehåll. RME = 9150kWh/m3 EO1= 9950kWh/m3

8 Utsläpp CO2 RME: 31,936g/kWh EO1: 288,580g/kWh


Ladda ner ppt "Ett klimatvänligt alternativ"

Liknande presentationer


Google-annonser