Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underleverantör väljer framtid Mälardalen Industrial Technology Center

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underleverantör väljer framtid Mälardalen Industrial Technology Center"— Presentationens avskrift:

1 Underleverantör väljer framtid Mälardalen Industrial Technology Center
Framtid Industri Underleverantör väljer framtid Mälardalen Industrial Technology Center Kick Off - MITC 1 mars 2011 på Mälardalens högskola

2 Företag Almi Företagspartner i Sörmland AB
Strategi och affärsplanering Visioner, strategier och mål Omvärldsanalys Handlingsplaner Konkurrenskraft Marknadsutveckling Internationalisering Produktförnyelse/Produktutveckling Industriprojekt Lean Thinking /effektiviseringsinsatser Lönsamhets- och ekonomistyrning Köp, försäljning eller samgående av företag Finansiering Almi Bank Ägarkapital Inflöde Framtidsdialog/Behovsanalys aktivitet Vald Stöd Almi Företagspartner i Sörmland AB Robotdalen Konsulter Mälardalens Högskola

3 R & D och forskning Mälardalens Högskola
Utvecklingsprojekt i företagen Behov hos företaget och individen Koppla samman med MdH Utveckling och Utbildning Lean Development Ökad innovation och företagande Konceptteknik Konkreta tekniska utvecklingsprojekt Utveckling i symbios med MdH/Robotdalen/Företag Forskning 1 årig industriforskning Förberedande forskarutbildning Inflöde Behovs-analys aktivitet Vald Stöd Mälardalens Högskola Robotdalen Munktell Science Park Teknikcollege

4 Personal Arbetsförmedling
Företagsnära aktiviteter Kompetensutveckling Industriprojekt Utbildning Högskola Gymnasium Yrkesutbildning Nya spår Starta eget Ny arbetsgivare Nya Yrken Inflöde Behovs-analys aktivitet Vald Stöd Arbetsförmedling Arbetsmarknadsförvaltning Utbildningsanordnare Omställningsförsäkring

5 Framtid Industri Startade p g a finanskrisen 20008/2009 Samverkan:
Eskilstuna Fabriksförening, Almi Företagspartner i Sörmland AB, Teknikföretagen, Robotdalen, Volvo CE, Mälardalens Högskola, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna Kommun, Trygghetsrådet, IF Metall, Unionen Målgrupper: Företag, varslad personal, uppsagd personal och anställd personal

6 Framtid Industri Fas 1: Operativa aktiviteter med fokus på överlevnad för företagen Fokus: Bibehålla kompetens och kompetensutveckling. Risk/kris finansiering av SME företag. Fas 2: Strategi och utvecklingsfas för industriföretagen Fokus: Företagen skall ha en starkare position som stärker både företag och region. Industrin har en fortsatt viktig roll för Eskilstunas framtida utveckling. Underleverantörer väljer framtid: Utvecklingsprogram för 20 SME företag Fas 3: Mälardalens Industrial Technology Center Fokus: Stärkt konkurrenskraft för företag, ekonomisk utveckling av regionen och en starkt etablerad Högskola

7 Framtid Industri uppgifterna nedan avser aktiviteter i Eskilstuna
Block Företag Almi Sörmland, 175 företag, finansiering i > 70 företag, ca 140 Mkr är satsat med bank och ägare. ESF medel på 7.6 Mkr för utbildning av 400 anställda i 20 företag ESF medel på 3.2 MKr, inriktning på Lean production, 200 anställda i 7 företag Robotdalen genomför studier i 10 företag för ökad konkurrenskraft våren 2009 Underleverantörer väljer Framtid – inriktning Strategi och Struktur – 20 SME deltar (4-6 mån) Block R & D Forskning Mälardalens Högskola, 8 företag och ca 29 personer ingår i Prepare (forskarskolan) sedan Mars 2009 – Finansiering 16.2 Mkr (Finansiärer är Regionförbundet, KK -Stiftelsen, MdH, Robotdalen och deltagande företag) MdH i kontakt med ca 600 personer via mässor och företagsbesök Ca 40 personer i 1-årig Excellens utbildning – kvartalsvis antagning MITC strukturfondsmedel, 6 Mkr under 3 år Block Personal Rekryteringsmässa den 5 Mars, 21 oktober och under mars 2010 Af och Arbetsmarknadsförvaltningen, ca 150 personer i yrkesutbildning Trygghetsrådet, 349 tjänstemän i rådgivning, Omställningsförsäkringen för kollektivpersonal 1254 beslut (mot industrin) är fattade om coachning Nyföretagande, riktade aktiviteter pågår mot coacher och individer, 9 utställningar/mässor 425 personer, två annonskampanjer ”Ge din framtid en timme” ca personer per träff.


Ladda ner ppt "Underleverantör väljer framtid Mälardalen Industrial Technology Center"

Liknande presentationer


Google-annonser